LibreLingo

1. Basics

Basics 1

Learn: gizon, emakume, mutil, neska, ni naiz, zu zara, hura da, bat, kaixo, Ni gizon bat naiz., Kaixo. Ni Terese naiz., Ni neska bat naiz., Kaixo, Ni mutil bat naiz., Zu neska bat zara., Zu emakume bat zara., Zu gizon bat zara., Hura Mikel da., Aitor mutil bat da., Miren emakume bat da.

Basics 2

Learn: gizona, emakumea, mutila, ere, irakasle, irakaslea, ikasle, ikaslea, epa, Epa. Ni Aitor naiz. Ni mutila naiz., Epa. Ni Terese naiz. Ni neska naiz., Kaixo. Ni Miren naiz. Ni irakaslea naiz., Epa. Ni ere irakasle bat naiz., Zu Mikel zara. Zu gizona zara., Zu Aitor zara. Zu bat ikasle zara., Zu Miren zara. Zu emakumea zara., Zu Aitor zara. Zu mutila zara., Hura Miren da. Miren emakumea da., Miren ere irakaslea da., Hura Terese da. Hura ikaslea da.

Basics-3

Learn: gu gara, zuek zarete, haiek dira, eta, gizonak, emakumeak, mutilak, neskak, irakasleak, ikasleak, Epa. Gu Mikel eta Joseba gara., Gu gizonak gara., Kaixo. Gu Miren eta Aintza gara., Gu emakumeak gara., Gu ikasleak gara., Zuek Aitor eta Jon zarete., Zuek mutilak zarete., Zuek irakasleak zarete., Haiek Aitor eta Jon dira., Haiek ere mutilak dira., Terese eta Karmele neskak dira., Terese eta Karmele ere ikasleak dira.

2. Questions and Greetings

Questions

Learn: zer, nor, nortzuk, autobus, kotxe, autobusak, kotxeak, al, edo, Kaixo. Nor zara zu?, Zer zara zu?, Zu al zara irakaslea?, Nor da hura?, Zer da hura?, Hura neska da?, Hura mutila da?, Hura al autobusa da?, Kotxe al bat ere da., Hura autobusa edo kotxea da?, Nortzuk gara gu?, Zer gara gu?, Nortzuk zarete zuek?, Nortzuk dira haiek?, Zer dira haiek?, Haiek al autobusak dira?, Haiek autobusak edo kotxeak dira?, Zer zarete zuek?, Zuek al zarete irakasleak?, Nortzuk irakasleak dira?, Nortzuk emakumeak dira?, Nortzuk gizonak dira?, Nortzuk dira haiek?, Haiek emakumeak edo gizonak dira?

Greetings 1

Learn: Arratsalde on, barkatu, berdin, Egon on, Eskerrik, Eskerrik asko, ondo, bai, Barkatu. Nor zara zu?, Egun on. Zer moduz?, Gu Mikel eta Joseba gara., Eskerrik asko. Gu ondo gara., Haiek Mikel eta Miren dira?, Arratsalde on. Zu al Mikel zara?, Zu ondo zara?, Bai. Ni ondo naiz., Bai. Ni berdin naiz., Hura al Mikel da?, Bai. Hura Mikel da., Kaixo Mikel. Zer moduz?, Ondo. Eskerrik asko., Berdin. Eta zu?

Greetings 2

Learn: agur, bihar, arte, ez da ezer, gabon, gero, berandu, ongi etorri, mesedez, Ongi etorri. Zer moduz?, Agur Mikel., Gabon Mikel., Bihar arte., Gero arte., Eskerrik asko., Ez da ezer., Barkatu. Berandu naiz., Berandu da. Agur., Epa. Berandu naiz?, Barkatu. Autobusa berandu da.

3. People and Past

People and Past 1

Learn: erizain, gidari, mediku, polizia, tour gida, turist, Barkatu. Nor da gidaria?, Hura autobus gidaria da., Barkatu. Nor da tour gida?, Ni tour gida naiz., Haiek turistak dira., Kaixo. Ni ere erizaina naiz., Zu al medikua zara?, Epa. Gu ikasleak gara., Bai. Gu gidariak gara., Bai. Gu medikuak gara., Zuek turistak zarete., Zuek al poliziak zarete?, Hura al polizia bat da., Haiek al erizainak dira?

People and Past 2

Learn: ni nintzen, zu zinen, hura zen, gu ginen, zuek zineten, haiek ziren, orain, baina, Ni ikaslea nintzen, baina orain irakaslea naiz., Ni turista nintzen, baina orain tour gida naiz., Zu gidaria zinen, baina orain irakaslea zara., Zu neska zinen, baina orain emakume zara., Hura irakaslea zen, baina orain erizaina da., Hura polizia zen, baina orain tour gida da., Gu mutilak ginen, baina gizonak gara., Gu turistak ginen, baina orain ikasleak gara., Zuek medikuak zineten, baina orain turistak dira., Zuek ikasleak zineten, baina orain medikuak zarete., Haiek ikasleak ziren, baina orain erizainak dira., Haiek gidariak ziren, baina orain ikasleak dira.

People and Past 3

Learn: etxekoandre, lagun, camarero, sukaldaria, apaiz, arrotz, Ni neska nintzen, baina orain etxekoandrea naiz., Ni ikaslea nintzen, baina orain apaiza naiz., Camareroa zinen, baina orain irakaslea zara., Zu arrotza zinen, baina orain laguna zara., Hura gidaria zen, baina orain sukaldaria da., Hura sukaldaria zen, baina orain medikua da., Gu lagunak ginen, baina orain arrotzak gara., Gu camareroak ginen, baina orain poliziak gara., Zuek turistak zineten, baina orain apaizak zara., Zuek arrotzak zineten, baina orain lagunak zara., Haiek erizainak ziren, baina orain etxekoandreak dira., Haiek mutilak ziren, baina orain apaizak dira.

4. Adjectives and No

Adj 1

Learn: beltz, zuri, gorri, laranja, hori, berde, urdin, gris, poltsa, Autobusa horia da?, Autobus berdea zen, baina orain horia da., Autobusa gorria eta beltza da eta kotxea urdina eta laranja da., Kotxe beltza zen, baina orain gorria da., Kotxe bat zuria da eta kotxe bat urdina da., Haiek kotxe zuriak ziren, baina orain horiak dira., Poltsa bat beltza zen eta poltsa bat grisa zen., Poltsa bat berdea zen., Poltsak horiak ziren., Autobusa eta kotxea urdinak dira., Autobusa beltza zen eta kotxea zuria zen., Kotxea laranja zen., Poltsak laranjak eta berdeak dira., Kotxeak grisak dira.

Adj 2

Learn: ez, baizik, hotel, eliza, kolore, ostatu, denda, etxe, Ez da hotela, baizik denda., Ez zen etxea, baizik ostatua., Hotela ez da berdea, baizik gorria da., Zer kolorea da denda?, Zer koloreak ziren hotelak?, Zer kolorea zen autobusa?, Autobusa ez zen gorria., Ostatua ez da zuria., Ez da etxe beltza, baizik eliza zuria baizik., Eliza ez zen zuria, baina ostatua zuria zen., Ez zen denda, baizik etxe bat zen., Ez da denda gorria, baizik denda berdea., Dendak ez ziren zuriak, baina berdeak., Hura ez da medikua, baina medikua zen., Hura ez zen ikaslea, baina irakaslea nintzen., Zu ez zara polizia., Gu ez ginen medikuak, baizik erizainak., Zuek ez zineten turistak., Zer kolorea da denda?

Adj 3

Learn: handi, txiki, altu, labur, gizen, argal, gazte, zahar, more, Autobusa handia eta morea da., Autobus txiki berdea zen., Autobus altua morea da., Kotxe labur morea zen., Kotxe labura zuria eta zaharra da., Gidari gaztea argala eta labura zen., Gizon zahara gizena eta altua da., Hotelak altuak eta zuriak ziren., Hotel altu horiak ziren., Kotxe handia laranja da., Kotxe laranja handia zen., Kotxeak grisak dira., Etxekoandrea altua da eta laguna labura da., Camareroa argala zen, eta sukaldaria gizena zen., Medikua labura da, baina ez da gizena., Apiza altua eta argala da, ez da labura eta gizena., Arrotza zaharra eta argala zen., Sukaldaria labura eta gizena da.

Adj 4

Learn: eder, itsusi, polit, berri, euskaldun, azkar, motel, Emakumea polita da, baina gizona itsusia da., Erizaina polita da eta medikua ederra., Ikaslea polita da, baina gidaria itsusia da., Tour gida polita da, baina turista ederra da., Medikua ez da itsusia, baizik ederra da, Polizia gizon gaztea eta ederra da., Emakume gazteak eta politak dira., Gidaria ez da euskalduna., Kotxe berria urdina eta kotxe zaharra berdea da., Kotxe urdina zaharra eta kotxe berdea polita da., Kotxea ez da zaharra, baizik berria da., Kotxe berria azkarra eta kotxe zaharra motela da., Kotxe urdina motela eta kotxe azkarra da.

5. Animaliak

Animals 1

Learn: dortoka, hontz, katu, oilasko, txakur, txori, Lili dortoka berdea da., Hontz gizena itsusia da.., Oilaskoa eta hontza txoriak dira., Txakur gaztea argala da., Txakur zaharra motela da., Txori morea txikia da., Katu argala labura da., Txakurrak eta katuak animaliak dira., Mutila ez da katua, Animalia handia ez zen beltza., Dortoka azkarra zen., Oilasko zuriak eta dortoka grisak dira., Hontza animalia da?, Austobusa ez da animalia., Hontzak eta oilaskoak animaliak dira., Mutilak eta neskak ere animaliak dira., Ni katu gizen bat nintzen., Zu txakur argal bat zinen.

Animals 2

Learn: ahuntz, ardi, arrain, behi, sagu, suge, txerri, zaldi, Zu sagua zara., Behia marroia da., Ardia zuria da., Ahuntzak beltzak dira., Gida suge horia zen., Gidaria txerria da., Behiak dira. Ez dira ahuntzak., Zuek txerri altuak eta ardi laburak zarete., Hura txoria da, ez arraina., Zaldia animalia da?, Bai. Zaldiak animalia handiak dira., Ahuntza ez da txoria., Arraina txoria da? Ez da., Arraina ez da sugea., Ez da ardia, baizik ahuntz bat., Behia ez da apaiza.

Animals 3

Learn: ahul, indarstu, jator, on, txar, euskal, Ahuntz handia indarstua zen., Zaldi euskalak ederrak eta jatorak dira., Txerri txikia ona da., Dortoka handia eta motela zen., Txakur berria ona da., Suge luzea jatora da., Behi onak eta zaldi txarrak dira., Sagu txikia txarra zen., Ardi euskalak azkarra dira., Hontz txikia eta berdea ahula eta motela da., Zaldi altua ederra da., Txoria azkarra indarstua da., Arrain horiak motelak eta itsusiak ziren., Hontz itsusi gizen berdea txarra da., Dortoka polit berdea jatora da.

6. This, That and My

This, That and My 1

Learn: hau, hauek, hori, hura, haiek, eskola, liburu, Katu handi hau laranja da., Katu laranja hau handia da., Katu handi hau laranja zen, baina orain urdina da., Hau Joseba da. Kaixo Joseba, zer moduz?, Mutil hau Iziar da., Nor da hau?, Hau irakaslea da., Zer da hau?, Hau eskola zen, baina orain hotela da., Zer dira hauek?, Hauek hotelak dira., Liburu hauek berdeak dira., Hori autobus berdea da., Zer da hori?, Hori Iziar da. Iziar mutila da., Katua hori beltza da., Hotel horiek zuriak dira., Mutil horiek ikasleak dira., Hura katu hura beltza da., Gizon hura irakaslea da., Hotel haiek berdeak dira., Neska haiek ikasleak dira.

This, That and My 2

Learn: nire, zure, bere, gure, zuen, haien, Hura nire irakaslea da., Haiek nire zaldiak dira., Hura ere nire irakaslea da., Zuek nire lagunak zarete., Gu zuen ikasleak gara., Zure medikua irakaslea zen., Ni zure irakaslea naiz., Bai. Ni bere erizaina naiz, Gu bere ikasleak gara?, Hura gure autobus gidaria da., Zuek gure gidariak zarete?, Haiek zuen irakasleak dira., Hura zuen laguna dira., Zu haien gidaria zara?, Bai. Ni haien medikua naiz., Haien irakaslea medikua zen.

7. NOREN (Possessive Genitive) Case

NOREN 1

Learn: apaizaren, etxekoandrearen, emakumearen, gidariaren, gizonaren, irakaslearen, ikaslearen, erizainaren, poliziaren, Apaizaren eliza polita eta zuria da., Etxekoandrearen etxea berria eta berdea da., Emakumearen katuak txikiak eta laranjak ziren., Gidariaren autobusa horia eta motela da., Gizonaren txakurrak handiak eta beltzak ziren., Irakaslearen eskola urdina zen., Ikaslearen liburuak gorriak dira., Erizainaren poltsa morea zen., Poliziaren kotxea azkarra da.

NOREN 2

Learn: lagunen, medikuen, erizainen, arrotzen, camareroen, mutilen, nesken, sukaldarien, turistaren, Lagunen zaldia indartsua da., Medikuen hontzak itsusiak ziren., Erizainen txoriak jatorak dira., Arrotzen sugeak luzeak ziren., Camareroen oilaskoak laburrak dira., Mutilen arraina ahula zen, Nesken ardiak onak dira., Sukaldarien txerriak txarrak ziren., Turisten ostatua zaharra da.

NOREN 3

Learn: Aitorren, Arantxaren, Josabaren, Jonen, Mirenen, noren, liburu, arkatz, boligrafo, baloi, bizikleta, erloju, Aitorren ahuntza gizena da., Arantxaren behiak gazteak dira., Josabaren sagua argala zen., Jonen oilaskoak altuak ziren., Noren boligrafoa da?, Nire lagunaren boligrafoa da, Zu Mirenen laguna zara?, Bai, ni Mirenen lagun naiz., Norena da arkatza?, Mirenen arkatza da., Zure lagunaren baloia da., Norenak dira bizikletak?, Nire lagunen bizikletak dira., Bere erlojua da., Xabieren aterkia da., Norena da liburua?, Nire erlojuak dira., Liburuak Mikelenak dira., Norenak dira liburuak?, Liburuak ikasleenak dira.

NOREN 4

Learn: aterki, alkondara, arropak, berokia, betaurrekoak, eraztuna, eskularruak, galtzerdiak, gerrikoa, Norenak dira aterkiak?, Aterkiak Anitzarenak dira., Norena da alkandora?, Noren arropa dira horiek?, Horiek dira Mirenen betaurrekoak., Hori da behiaren armarria., Eraztuna txikia da, baina polita., Zure galtzerdiak laranjak eta berdeak dira., Gizonaren gerrikoa handia eta beltza da., Alkandorak eta galtzerdiak arropak dira., Apaizaren berokia labura da., Neskaren eskularruak urdinak dira.

8 Possessive Pronouns

Possessive Pronouns 1

Learn: nirea, zurea, berea, gurea, zuena, haiena, zein, motxila, Zein aterkia zurea da?, Motxila hauek nireak dira., Aterkia urdina nirea da, Aterkia hau nirea da., Zein motxilak zureak dira?, Motxila berdeak nirea dira., Zein etxea berea da., Etxe zuria eta berria berea da., Zein zuenak poltsak dira?, Poltsak handiak eta laranjak gureak dira., Poltsa horiek gureak dira., Zein da haien liburua?, Zein liburua haiena da?, Liburu zaharrak eta horia haiena dira., Liburu hura haiena da., Kotxea gorria nirea da., Kotxea grisa zurea da.

Possessive Pronouns 2

Learn: nireak, zureak, bereak, gureak, zuenak, haienak, norenak, Norenak dira alkandora zuriak?, Alkandora zuriak nireak dira., Zein dira nire berokiak?, Beroki beltzak zureak dira., Noren betaurrekoak dira hauek?, Betaurreko hauek bereak dira., Zein galtzerdi dira gureak?, Galtzerdi laranjak gureak dira., Noren gerrikoak dira horiek?, Gerriko horiek zuenak dira., Zein dira haien motxilak?, Motxila urdinak haienak dira.

Possessive Pronouns 3

Learn: gona, jaka, jertse, prakak, soinekoa, txanoa, zapatak, zorroa, Noren jertse da?, Norenak gonak dira?, Zure jaka da?, Txoriaren jertsea da., Zaldiaren jertsea berdea da., Gure prakak dira., Hontzaren prakak laburak dira., Anitzaren soinekoa da., Dortokaren soinekoa beltza da., Txanoak Anitzarenak dira., Zapatak Mikelenak dira., Mikelen zapatak gorriak dira., Noren zorroa da?, Zure zorroa marroia da., Nire jaka urdina da., Txerriaren txanoa morea da., Oilaskoaren gona luzea da.

9.Family

Family 1

Learn: aiton-amonak, aiton, amon, gurasoak, aita, ama, seme, alaba, Haiek gure aiton-amonak dira., Zu gure aitona zara., Ni zure amon naiz., Hura gure aita da., Hura zuen ama da., Zuek haien aiton-amonak zarete., Haiek gure gurasoak dira., Mutil hau nire semea da., Neska hau nire alaba da., Nire alaba polizia da., Bere semea tour gida da., Gure aitona ingeniari bat da., Haien ama medikua da., Turista nire alaba da., Gure amona irakaslea da., Zure alabak ikasleak dira., Gure aita eta ama dira gure gurasoak., Nire alabaren boligrafoa da, Nire semearen arkatza da., Zure amonaren baloia da., Gure aitaren aita gure aitona da., Amaren ama bere amona da., Zure aitonaren semea zure aita da., Zure amonaren alaba zure ama da.

Family 2

Learn: biloba, emaztea, izeba, lehengusu, lehengusina, osaba, seme-alba, senarra, ume, Haiek nire seme-alba dira., Haiek gure bilobak dira., Zu nire umea zara., Umea nire semea da., Ni zure osaba naiz., Hura gure izeba da., Gizon hau nire senarra da., Emakumea hau nire emaztea da., Nire emaztea polizia da., Bere senarra gida tour gida da., Gure osaba ingeniari bat da., Nire lehengusua da ere ingeniaria., Haien izeba medikua da., Nire lehengusina medikua da., Gure izeba irakaslea da., Nire osabaren semea lehengusua da., Nire izebare alaba nire lehengusina da.

Family 3

Learn: ahizpa, anaia, arreba, neba, iloba, mutillaguna, neskalaguna, Miren neba naiz., Miren ahizpa naiz., Aitorren anaia naiz, Aitorren arreba naiz., Neska hau nire neskalaguna da., Nire anaia neskalaguna polita da., Nire arreba mutillaguna altua da., Mirenen ahizpan mutillaguna altua da., Aitorren anaian neskalaguna argala da., Turista nire iloba da., Gu zure ilobak gara., Umeak horiek gure seme-albak dira., Zure seme-albak ikasleak dira., Gure aitaren anaia gure osaba da., Gure amaren ahizpa gure izeba da., Gure amaren neba gure osaba da., Gure aitaren arreba gure izeba da.

10. To be or not to be (Egon)

Egon 1

Learn: Ni nago, zu zaude, hura dago, gu gaude, zuek zaudete, haiek daude, zuhaitz, non, kanpo, barruan, Non zaude zu?, Non dago hura?, Ni etxean nago, Non dago neska?, Hura hotelan dago., Non daude boligrafoak?, Boligrafoak poltsan daude., Hontzak elizan daude., Badaude hontzak elizan., Txori bat dago zuhaitzean., Non gaude gu?, Gu elizan gaude., Non daude erlojuak?, Haiek poltsan daude., Non dago Mikel?, Mikel dago zuhaitzean., Zaldia kanpoan dago., Oilaskoak ere kanpoan daude., Txakurra eta katua etxean daude., Sagua barruan dago, Sugea ez da barruan.

Egon 2

Learn: Madril, Espainia, Europa, hemen, hor, han, Euskal Herrian, baso, laku, Euskal herrian dago., Non dago neska?, Hura lakuan dago., Hura hor dago., Gu Madrilen gaude., Non dago Madril?, Madril Espainian dago., Non dago Espainia?, Espainia Europan dago., Zuek basoan zaudete., Haiek han daude., Zu Euskal Herrian zaude., Bere aita Espainian gaude., Zure ilobak ez hemen daude., Nire ilobak Euskal Herrian daude., Ni hemen nago., Mikel ez dago hemen., Badago hori dortoka., Han Espainia dago., Zer dago han?, Baso bat eta laku bat daude han.

Egon 3

Learn: mendi, Irun, Donostia, Gasteiz, Bilbo, kale, Francia, ibai, Begira!, Hura Frantzia dago., Frantzia ere da Europan?, Begira! Frantzia dago., Gu Gasteizen gaude., Non dago Gasteiz?, Gasteiz Euskal Herrian dago., Non dago Donostia?, Donostia Euskal Herrian dago., Non dago ibaia?, Ibaia Donostia dago., Haiek han daude., Irunan nago., Zu Euskal Herrian zaude., Non dago Mikel?, Mikel Bilbon dago., Zer dago mendian?, Ardiak mendiaetan daude., Ahuntzak basoetan daude., Dortokak lakuetan daude., Arrainak ibaietan daude., Gure txakurra kalean dago., Katuak ere kaletan daude., Begira! Badaude sugeak zuhaitzetan.