LibreLingo

1. Basics

Basics 1

Learn: gizon, emakume, mutil, neska, ni naiz, zu zara, hura da, bat, kaixo, Ni gizon bat naiz., Kaixo. Ni Terese naiz., Ni neska bat naiz., Kaixo, ni mutil bat naiz., Zu neska bat zara., Zu emakume bat zara., Zu gizon bat zara., Hura Mikel da., Aitor mutil bat da., Miren emakume bat da.

Basics 2

Learn: gizona, emakumea, mutila, ere, irakasle, irakaslea, ikasle, ikaslea, epa, Epa. Ni Aitor naiz. Ni mutila naiz., Epa. Ni Terese naiz. Ni neska naiz., Kaixo. Ni Miren naiz. Ni irakaslea naiz., Epa. Ni ere irakasle bat naiz., Zu Mikel zara. Zu gizona zara., Zu Aitor zara. Zu ikasle bat zara., Zu Miren zara. Zu emakumea zara., Zu Aitor zara. Zu mutila zara., Hura Miren da. Miren emakumea da., Miren ere irakaslea da., Hura Terese da. Hura ikaslea da.

Basics-3

Learn: gu gara, zuek zarete, haiek dira, eta, gizonak, emakumeak, mutilak, neskak, irakasleak, ikasleak, Epa. Gu Mikel eta Joseba gara., Gu gizonak gara., Kaixo. Gu Miren eta Aintza gara., Gu emakumeak gara., Gu ikasleak gara., Zuek Aitor eta Jon zarete., Zuek mutilak zarete., Zuek irakasleak zarete., Haiek Aitor eta Jon dira., Haiek ere mutilak dira., Terese eta Karmele neskak dira., Terese eta Karmele ere ikasleak dira.

2. Questions and Greetings

Questions

Learn: zer, nor, nortzuk, autobus, kotxe, autobusak, kotxeak, al, edo, Kaixo. Nor zara zu?, Zer zara zu?, Zu al zara irakaslea?, Zu irakaslea edo ikaslea zara?, Nor da hura?, Zer da hura?, Hura neska da?, Hura mutila da?, Hura al autobusa da?, Kotxe bat ere al da?, Hura autobusa edo kotxea da?, Nortzuk gara gu?, Zer gara gu?, Nortzuk zarete zuek?, Nortzuk dira haiek?, Zer dira haiek?, Haiek autobusak al dira?, Haiek autobusak edo kotxeak dira?, Zer zarete zuek?, Zuek al zarete irakasleak?, Nortzuk irakasleak dira?, Nortzuk emakumeak dira?, Nortzuk gizonak dira?, Nortzuk dira haiek?, Haiek emakumeak edo gizonak dira?

Greetings 1

Learn: Arratsalde on, barkatu, Egun on, Eskerrik asko, ondo, Ni nago, bai, Zer moduz?, Barkatu. Nor zara zu?, Gu Mikel eta Joseba gara., Egun on. Zer moduz?, Ni ondo nago. Eskerrik asko., Haiek Mikel eta Miren dira?, Bai. Gu Mikel eta Miren gara., Arratsalde on. Zu Mikel al zara?, Arratsalde on. Zer moduz?, Kaixo Mikel. Zer moduz?, Ni ondo nago. Eta zu?, Ni ere ondo nago. Eskerrik asko., Hura Mikel al da?, Bai. Hura Miren da.

Greetings 2

Learn: agur, bihar, arte, ez da ezer, gabon, gero, berandu, ongi etorri, Ongi etorri. Zer moduz?, Agur Mikel., Gabon Mikel., Bihar arte., Gero arte., Eskerrik asko. Bihar arte., Ez da ezer., Barkatu. Berandu da., Berandu da. Agur., Barkatu. Autobusa berandu da., Berandu? Ez da Berandu. Ez da ezer.

3. People and Past

People and Past 1

Learn: erizain, gidari, mediku, polizia, tour gida, turist, Barkatu. Nor da gidaria?, Hura autobus gidaria da., Barkatu. Nor da tour gida?, Arratsalde on. Ni tour gida naiz., Haiek turistak dira., Kaixo. Ni ere erizaina naiz., Egun on. Zu medikua al zara?, Epa. Gu ikasleak gara., Bai. Gu gidariak gara., Bai. Gu medikuak gara., Zuek turistak zarete., Zuek poliziak al zarete?, Hura polizia bat al da?, Haiek erizainak edo medikuak dira?

People and Past 2

Learn: ni nintzen, zu zinen, hura zen, gu ginen, zuek zineten, haiek ziren, orain, baina, Ni ikaslea nintzen, baina orain irakaslea naiz., Ni turista nintzen, baina orain tour gida naiz., Zu gidaria zinen, baina orain irakaslea zara., Zu neska zinen, baina orain emakume zara., Hura irakaslea zen, baina orain erizaina da., Hura polizia zen, baina orain tour gida da., Gu mutilak ginen, baina orain gizonak gara., Gu turistak ginen, baina orain ikasleak gara., Zuek medikuak zineten, baina orain turistak dira., Zuek ikasleak zineten, baina orain medikuak zarete., Haiek ikasleak ziren, baina orain erizainak dira., Haiek gidariak ziren, baina orain ikasleak dira.

People and Past 3

Learn: etxekoandre, lagun, camarero, sukaldaria, apaiz, arrotz, Ni neska nintzen, baina orain etxekoandrea naiz., Ni ikaslea nintzen, baina orain apaiza naiz., Zu camareroa zinen, baina orain irakaslea zara., Zu arrotza zinen, baina orain laguna zara., Hura gidaria zen, baina orain sukaldaria da., Hura sukaldaria zen, baina orain medikua da., Gu lagunak ginen, baina orain arrotzak gara., Gu camareroak ginen, baina orain poliziak gara., Zuek turistak zineten, baina orain apaizak zara., Zuek arrotzak zineten, baina orain lagunak zara., Haiek erizainak ziren, baina orain etxekoandreak dira., Haiek mutilak ziren, baina orain apaizak dira.

4. Adjectives and No

Adj 1

Learn: beltz, zuri, gorri, laranja, hori, berde, urdin, gris, poltsa, zein, koloretakoa, Autobusa horia edo autobus laranja da?, Autobus berdea zen, baina orain horia da., Zein koloretakoa da autobusa?, Autobusa gorria eta beltza da eta kotxea urdina eta laranja da., Kotxe beltza zen, baina orain gorria da., Kotxe bat zuria da eta kotxe bat urdina da., Haiek kotxe zuriak ziren, baina orain horiak dira., Poltsa bat beltza zen eta poltsa bat grisa zen., Poltsa bat berdea zen., Poltsak horiak ziren., Autobusa eta kotxea urdinak dira., Autobusa beltza zen eta kotxea zuria zen., Zein koloretakoa zen kotxea?, Kotxea laranja zen., Poltsak laranjak eta berdeak dira., Kotxeak grisak dira.

Adj 2

Learn: ez, baizik, hotel, eliza, ostatu, denda, etxe, Ez da hotela, baizik denda., Ez zen etxea, baizik ostatua., Zein koloretakoa da hotela?, Hotela ez da berdea, baizik gorria da., Zein koloretakoa da denda?, Denda ez da grisa., Hotelak ez ziren grisak., Autobusak ez ziren gorriak., Zein koloretakoa zen ostatua?, Ostatu ez zen beltza., Ostatua ez da zuria., Ez da etxe beltza, baizik eliza zuria baizik., Eliza ez zen zuria, baina ostatua zuria zen., Ez zen denda, baizik etxe bat zen., Ez da denda gorria, baizik denda berdea., Dendak ez ziren zuriak, baina berdeak., Hura ez da medikua, baina ni medikua zen., Hura ez zen ikaslea, baina ni irakaslea nintzen., Zu ez zara polizia., Gu ez ginen medikuak, baizik erizainak., Zuek ez zineten turistak.

Adj 3

Learn: handi, txiki, altu, motz, labur, gizen, argal, gazte, zahar, more, Autobusa handia eta morea da., Autobus txiki berdea zen., Autobus altua morea da., Kotxe labur morea zen., Kotxe laburra zuria eta zaharra da., Gidari gaztea argala eta motza zen., Gizon zahara gizena eta altua da., Hotelak altuak eta zuriak ziren., Hotel altuak horiak edo zuriak ziren., Kotxe handia laranja da., Kotxe laranja handia zen., Kotxeak grisak dira., Etxekoandrea altua da eta laguna motza da., Camareroa argala zen, eta sukaldaria gizena zen., Medikua motza da, baina ez da gizena., Apiza altua eta argala da, ez da motza eta gizena., Arrotza zaharra eta argala zen., Sukaldaria motza eta gizena da.

Adj 4

Learn: eder, itsusi, polit, berri, azkar, motel, Emakumea polita da, baina gizona itsusia da., Erizaina polita da eta medikua ederra., Ikaslea polita da, baina gidaria itsusia da., Tour gida polita da, baina turista ederra da., Medikua ez da itsusia, baizik ederra da., Polizia gizon gaztea eta ederra da., Emakume gazteak eta politak dira., Gidaria ez da ederra., Kotxe berria urdina eta kotxe zaharra berdea da., Kotxe urdina zaharra eta kotxe berdea polita da., Kotxea ez da zaharra, baizik berria da., Kotxe berria azkarra eta kotxe zaharra motela da., Kotxe urdina motela eta kotxe azkarra da.

5. Animaliak

Animals 1

Learn: animalia, dortoka, hontz, katu, oilasko, txakur, txori, Lili dortoka berdea da., Hontz gizena itsusia da.., Oilaskoa eta hontza txoriak dira., Txakur gaztea argala da., Txakur zaharra motela da., Txori morea txikia da., Katu argala motza da., Txakurrak eta katuak animaliak dira., Mutila ez da katua, Animalia handia ez zen beltza., Dortoka azkarra zen., Oilasko zuriak eta dortoka grisak dira., Hontza animalia da?, Austobusa ez da animalia., Hontzak eta oilaskoak animaliak dira., Mutilak eta neskak ere animaliak dira., Ni katu gizen bat nintzen., Zu txakur argal bat zinen.

Animals 2

Learn: ahuntz, ardi, arrain, behi, sagu, suge, txerri, zaldi, marroi, Zu sagua zara., Behia marroia da., Ardiak zuriak edo beltzak dira., Ahuntzak beltzak dira., Gida suge horia zen., Gidaria txerria da., Behiak dira. Ez dira ahuntzak., Zuek txerri altuak eta ardi motzak zarete., Hura txoria da, ez arraina., Zaldia animalia da?, Bai. Zaldiak animalia handiak dira., Ahuntza ez da txoria., Arraina txoria da? Ez da., Arraina ez da sugea., Ez da ardia, baizik ahuntz bat., Behia ez da apaiza.

Animals 3

Learn: ahul, indartsu, jator, luze, on, txar, euskal, Ahuntz handia indartsua zen., Euskal zaldiak ederrak eta jatorak dira., Txerri txikia ona da., Dortoka handia eta motela zen., Txakur berria ona da., Suge luzea jatora da, baina ahula., Behi onak eta zaldi txarrak dira., Sagu txikia txarra zen., Euskal ardiak azkarrak dira., Hontz txikia eta berdea ahula eta motela da., Zaldi altua ederra da., Txoria azkarra indartsua da., Arrain horiak motelak eta itsusiak ziren., Hontz itsusi gizen berdea txarra da., Dortoka polit berdea jatora da.

6. This, That and My

This, That and My 1

Learn: hau, hauek, hori, hura, haiek, eskola, liburu, Katu handi hau laranja da, baina ahula., Katu laranja hau handia da., Katu handi hau laranja zen, baina orain urdina da., Hau Joseba da. Kaixo Joseba, zer moduz?, Mutil hau Iziar da., Nor da hau?, Hau irakaslea da., Zer da hau?, Eskola hori ez da berdea, horia baizik., Hau eskola zen, baina orain hotela da., Zer dira hauek?, Hauek hotelak dira., Liburu hauek berdeak dira., Hori autobus berdea da., Zer da hori?, Hori da Iziar. Iziar mutil indartsua da., Katu beltz hori ahula da., Hotel horiek zuriak dira., Ikasle horiek mutil indartsuak dira., Hura katu hura beltza da., Gizon hura irakaslea da., Hotel haiek berdeak dira., Neska haiek ikasleak dira., Hotel haiek berdeak zineten, baina orain laranjak dira., Txakur txiki horiek grisak dira, baizik txakur handi hauek beltzak dira., Autobusa hau eta kotxe horiek urdina dira., Hau autobusa da, baina hori kotxea da.

This, That and My 2

Learn: nire, zure, bere, gure, zuen, haien, Hura nire irakaslea da., Haiek nire zaldiak dira., Hura ere nire irakaslea da., Zuek nire lagunak zarete., Gu zuen ikasleak gara., Zure medikua irakaslea zen., Ni zure irakaslea naiz., Bai. Ni bere erizaina naiz, Gu bere ikasleak gara?, Hura gure autobus gidaria da., Zuek gure gidariak zarete?, Haiek zuen irakasleak dira., Hori da zuen eskola., Hura zuen laguna dira., Zu haien gidaria zara?, Bai. Ni haien medikua naiz., Haien irakaslea medikua zen.

7. NOREN (Possessive Genitive) Case

NOREN 1

Learn: apaizaren, etxekoandrearen, emakumearen, gidariaren, gizonaren, irakaslearen, ikaslearen, erizainaren, poliziaren, Apaizaren eliza polita eta zuria da., Etxekoandrearen etxea berria eta berdea da., Emakumearen katuak txikiak eta laranjak ziren., Gidariaren autobusa horia eta motela da., Gizonaren txakurrak handiak eta beltzak ziren., Irakaslearen eskola urdina zen., Ikaslearen liburuak gorriak dira., Erizainaren poltsa morea zen., Poliziaren kotxea azkarra da.

NOREN 2

Learn: lagunen, medikuen, erizainen, arrotzen, camareroen, mutilen, nesken, sukaldarien, turistaren, Lagunen zaldia indartsua da., Medikuen hontzak itsusiak ziren., Erizainen txoriak jatorak dira., Arrotzen sugeak luzeak ziren., Camareroen oilaskoak motzak dira., Mutilen arraina ahula zen, Nesken ardiak onak dira., Sukaldarien txerriak txarrak ziren., Turisten ostatua zaharra da.

NOREN 3

Learn: Aitorren, Arantxaren, Josabaren, Jonen, Mirenen, noren, liburu, arkatz, boligrafo, baloi, bizikleta, erloju, Aitorren ahuntza gizena da., Arantxaren behiak gazteak dira., Josabaren sagua argala zen., Jonen oilaskoak altuak ziren., Noren boligrafoa da?, Nire lagunaren boligrafoa da., Zu Mirenen laguna zara?, Bai, ni Mirenen lagun naiz., Norena da arkatza?, Mirenen arkatza da., Noren baloia da?, Zure lagunaren baloia da., Norenak dira bizikletak?, Nire lagunen bizikletak dira., Bere erlojua da., Norena da liburua?, Nire erlojuak dira., Liburuak Mikelenak dira., Norenak dira liburuak?, Liburuak ikasleenak dira.

NOREN 4

Learn: aterki, alkondara, arropak, berokia, betaurrekoak, eraztuna, eskularruak, galtzerdiak, gerrikoa, Norenak dira aterkiak?, Aterkiak Anitzarenak dira., Norena da alkandora?, Noren arropak dira horiek?, Noren betaurrekoak dira?, Horiek dira Mirenen betaurrekoak., Norena da berokia?, Hori da behiaren armarria., Eraztuna txikia da, baina polita., Zure galtzerdiak laranjak eta berdeak dira., Gizonaren gerrikoa handia eta beltza da., Alkandorak eta galtzerdiak arropak dira., Apaizaren berokia laburra da., Neskaren eskularruak urdinak dira., Nire galtzerdiak gorriak eta zuriak dira., Hori da dortokaren eraztuna., Gerrikoak luzeak dira., Irakaslearen eskularruak beltzak dira.

8 Possessive Pronouns

Possessive Pronouns 1

Learn: nirea, zurea, berea, gurea, zuena, haiena, zein, motxila, Boligrafoa beltza nirea da., Kotxe gorri hori nirea da., Motxila hau nirea da., Aterki urdina nirea da., Motxila berdea zurea da., Zein motxila da zurea?, Zein boligrafoa da zurea., Zein aterkia da zurea?, Kotxe grisa berea da., Motxila hori berea da., Zein arkatz da berea?, Arkatz morea berea da., Zein etxea da gurea?, Etxe zuri berria gurea da., Zein baloia da gurea?, Bizikleta gorria gurea da., Zein erlojua da zuena?, Baloia zuria zuena da., Zein bizikleta da zuena?, Erloju laranja zuena da., Zein liburua haiena da?, Liburu horia zaharra haiena da., Liburu hura haiena da., Zein arropa da haiena?, Arropa horia haiena da.

Possessive Pronouns 2

Learn: nireak, zureak, bereak, gureak, zuenak, haienak, norenak, Zein aterkiak dira nireak?, Aterki beltzak zureak dira., Norenak dira alkandora zuriak?, Alkandora zuriak nireak dira., Zein dira nire berokiak?, Beroki beltzak zureak dira., Noren betaurrekoak dira hauek?, Betaurreko hauek bereak dira., Norenak dira boligrafo horiek?, Horiek dira bere boligrafoak, Zein arkatz dira bereak?, Horiek dira bere arkatzak., Zein eraztun dira gureak?, Eraztun horiak gureak dira., Norenak dira eskularruak?, Horiek dira gure eskularruak., Noren erlojuak dira horiek?, Erlojuak horiek zuenak dira., Zein eskularruak dira zuenak?, Eskularru moreak zuenak dira., Zein dira zuenak motxilak?, Motxila urdinak haienak dira., Noren zorroak dira horiek?, Zorro horiek haienak dira., Noren jaka dira hauek?, Jakak marroiak haienak dira.

Possessive Pronouns 3

Learn: gona, jaka, jertse, prakak, soinekoa, txanoa, zapatak, zorroa, Noren jertse da?, Norenak gonak dira?, Gona luzeak nireak dira., Zure jaka da?, Nire jaka urdina da., Txoriaren jertsea da., Zaldiaren jertsea berdea da., Gure prakak dira., Hontzaren prakak laburrak dira., Anitzaren soinekoa da., Dortokaren soinekoa beltza da., Txanoak Anitzarenak dira., Zapatak Mikelenak dira., Mikelen zapatak gorriak dira., Noren zorroa da?, Zure zorroa marroia da., Txerriaren txanoa morea da., Oilaskoaren gona luzea da., Norenak dira prakak?, Horiek dira bere prakak., Zein txano dira bereak?, Horiek dira bere txanoak., Zein galtzerdi dira gureak?, Galtzerdi laranjak gureak dira., Noren zapatak dira horiek?, Horiek dira gure zapatak., Zein soineko dira zuenak?, Soineko moreak zuenak dira.

9. To be or not to be (Egon)

Egon 1

Learn: Ni nago, zu zaude, hura dago, gu gaude, zuek zaudete, haiek daude, zuhaitz, non, kanpo, barruan, Arratsalde on. Non zaude zu?, Ni etxean nago., Barkatu. Ni on nago?, Egun on. Zu gure ostatuan zaude., Non dago etxekoandrea?, Etxekoandrea barruan dago., Non dago arrotza?, Arrotza hotelan dago., Barkatu. Gu non gaude?, Egun on. Gu elizan gaude., Zuek kanpoan zaudete. Gu barruan gaude., Zuek elizan ere zaudete., Apaizak elizan daude., Badaude hontzak elizan., Txoria dago zuhaitzean., Non gaude gu?, Gu ostatuan gaude., Non daude erlojuak?, Haiek poltsan daude., Mutila dago zuhaitzean., Oilaskoak ere kanpoan daude., Sagua barruan dago, Sugea ez dago barruan.

Egon 2

Learn: Madril, Espainia, Europa, hemen, hor, han, Euskal Herrian, baso, laku, Sukaldaria Euskal Herrian dago., Non dago gona?, Zu lakuan zaude., Alkandora hor dago., Gu Madrilen gaude., Non dago Madril?, Madril Espainian dago., Non dago Espainia?, Espainia Europan dago., Zuek basoan zaudete., Non daude haiek?, Haiek han daude., Zuek Euskal Herrian zaudete., Non dago bere berokia?, Bere etxea Espainian dago., Zure eskularruak ez daude hemen., Non daude zure aterkiak?, Nire lagunak Euskal Herrian daude., Ni hemen nago., Gerrikoa ez dago hemen.., Badago hori dortoka., Han Espainia dago., Zer dago han?, Baso bat eta laku bat daude han.

Egon 3

Learn: mendi, Irun, Donostia, Gasteiz, Bilbo, kale, Frantzia, ibai, Begira!, Hura Frantzia dago., Frantzia ere dago Europan?, Begira! Frantzia dago., Gu Gasteizen gaude., Non dago Gasteiz?, Gasteiz Euskal Herrian dago., Non dago Donostia?, Donostia Euskal Herrian dago., Bilbo ere Euskal Herrian dago., Non dago ibaia?, Ibaia Donostian dago., Haiek han daude., Ni Irunen nago., Zu Euskal Herrian zaude., Non dago eraztuna?, Eraztuna Bilbon dago., Zer dago mendian?, Begira! Ardiak mendiaetan daude., Begira! Ahuntzak basoetan daude., Dortokak lakuetan daude., Arrainak ibaietan daude., Gure txakurra kalean dago., Katuak ere kaletan daude., Begira! Badaude sugeak zuhaitzetan.

10. Numbers and Math

Numbers and Math 1

Learn: bat, bi, hiru, lau, bost, euro, zenbat, Barkatu. Zenbat da liburua?, Egun on. Liburua bost euro da., Barkatu. Zenbat gizon daude?, Badaude bi emakume., Arratsalde on. Aitor naiz. Mutil bat naiz., Zenbat erizain daude?, Badaude lau neska., Zenbat gidari daude?, Badaude hiru mediku. Bat altua. Bi motz., Zenbat polizia daude?, Badaude lau turist., Zenbat da motxila., Baloi bost euro da., Boligrafo bat bi euro da., Aterkia bost euro da., Hiru oilasko daude?, Ez, badaude bi txakur eta bost katu.

Numbers and Math 2

Learn: sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, gehi, ken, Zenbat sagu daude?, Badaude zazpi dortoka. Lili eta sei lagun daude., Gu hamar etxekoandre gara., Zenbat ardi daude?, Badaude zortzi suge., Zenbat ahuntz daude?, Badaude bederatzi behi., Zer da sei gehi zortzi?, Zazpi gehi hiru hamar dira., Zer da bederatzi euro gehi bi euro?, Bi euro eta bost euro, zazpi euro dira., Zein da hamar euro ken bi euro?, Bederatzi euro ken euro bat zortzi euro dira., Ez, badaude sei txerri eta bederatzi arrain., Hamar sukaldari ken lau sukaldari sei sukaldari dira.

Numbers and Math 3

Learn: hamaika, hamabi, hamahiru, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemazortzi, hemeretzi, Zenbat apaiz daude?, Badaude hemeretzi apaiz., Zenbat zarete?, Hamabi gara., Zenbat arrotz daude?, Badaude hamahiru arrotz., Badaude hamaika sukaldari eta hemazortzi camarero., Zer dira hamazazpi eta hamalau?, Hamabost gehi bat hamasei dira., Zer da hamar gehi lau?, Hamabi gehi bost hemeretzi dira., eta zer dira hamaika eta hamahiru?, hemazortzi ken lau hamalau dira., Zer dira hamazazpi ken bat?, Badaude hamasei txori, hamabost oilasko eta hontz bat., Hamaika ahuntz eta sei ardi hamazazpi animalia dira.

11. Family

Family 1

Learn: aitona-amonak, aiton, amon, gurasoak, aita, ama, seme, alaba, Gure aitona-amonak medikuak dira., Gu haien aitona-amonak gara., Bere aitona-amonak zaharrak eta motzak dira., Gure aitona altua eta argala da., Haien aitona gidaria da., Aitonaren zaldia handia eta beltza da., Haien amona motza eta gizena da., Zure amonaren baloia da., Gure amona irakaslea da., Haiek gure gurasoak dira., Gure gurasoen kotxea urdina da., Haien gurasoen etxea handia eta zuria da., Hura gure aita da., Gure aitaren aita gure aitona da., Gure aita eta ama dira gure gurasoak., Hura zuen ama da., Haien ama tour gida da., Amaren ama bere amona da., Bere semea apaiza da., Mutil hau nire semea da., Nire semearen arkatza da., Zure aitonaren semea zure aita da., Zure amonaren alaba zure ama da., Neska hau nire alaba da., Nire alaba erizaina da., Turista nire alaba da., Zure alabak ikasleak dira., Nire alabaren boligrafoa da.

Family 2

Learn: biloba, emaztea, senarra, izeba, osaba, lehengusu, lehengusina, seme-alba, ume, Haiek gure bilobak dira., Nire semearen semea nire biloba da., Nire alabaren alaba nire biloba da., Emakumea hau nire emaztea da., Nire emaztea etxekoandrea da., Nire aitaren emaztea nire ama da., Gizon hau nire senarra da., Bere senarra tour gida da., Nire amaren senarra nire aita da., Ni zure osaba naiz., Gure osaba erizaina bat da., Haien izeba medikua da., Hura gure izeba da., Gure izeba irakaslea da., Nire osabaren semea lehengusua da., Nire lehengusua da ere camareroa., Nire izebaren alaba nire lehengusina da., Nire lehengusina ere nire laguna da., Haiek nire seme-alba dira., Zu nire umea zara., Umea nire semea da.

Family 3

Learn: ahizpa, anaia, arreba, neba, iloba, mutillaguna, neskalaguna, Mirenen neba naiz., Mirenen ahizpa naiz., Aitorren anaia naiz, Aitorren arreba naiz., Neska hau nire neskalaguna da., Nire anaiaren neskalaguna jatorra da., Nire arrebaren mutillaguna altua da., Mirenen ahizparen mutillaguna altua da., Aitorren anaiaren neskalaguna argala da., Turista nire iloba da., Gu zure ilobak gara., Umeak horiek gure seme-albak dira., Zure seme-albak ikasleak dira., Gure aitaren anaia gure osaba da., Gure amaren ahizpa gure izeba da., Gure amaren neba gure osaba da., Gure aitaren arreba gure izeba da.

12. Bizi

Bizi 1

Learn: Ni bizi naiz, Zu bizi zara, Hura bizi da, Gu bizi gara, Zuek bizi zarete, Haiek bizi dira, baserri, Ni baserrian bizi naiz., Ni Euskal Herrian bizi naiz., Ni Madrilen bizi naiz., Zu etxean bizi zara?, Non bizi zara zu?, Zu Francian bizi zara., Arraina ibaian bizi da., Gure aitona baserrian bizi da., Non bizi da zure amona?, Non bizi da haien ama?, Haien aita Bilbon bizi da., Txoria basoan zuhaitz batean bizi da., Gu etxe batean bizi gara., Non bizi zarete zuek?, Zuek hemen bizi zarete, Euskal Herrian., Zuek Madrilen bizi zarete?, Non bizi dira bere gurasoak?, Gure aitona-amonak basoan bizi dira., Non bizi dira zure semeak?, Gure alabak gure baserrian bizi dira.

Bizi 2

Learn: Ni biziko naiz, Zu biziko zara, Hura biziko da, Gu biziko gara, Zuek biziko zarete, Haiek biziko dira, Non biziko naiz?, Espainian biziko naiz., Basoan biziko naiz., Etxean biziko zara?, Zein kalean biziko zara?, Hemen biziko zara., Gure izeba Arrano kalean biziko da., Gure osaba Gasteizen biziko da., Non biziko da zure biloba?, Non biziko da bere ahizpa?, Bere arreba Europan biziko da., Non biziko gara?, Euskal Herrian biziko gara., Non biziko zarete?, Zuek hemen biziko zarete, Frantzian biziko zarete., Bere anaiak han biziko dira., Bere nebak ere mendian biziko dira?, Ez, ilobak Madrilen biziko dira., Non biziko dira zure seme-alabak?, Gure lehengusuak ere baserrian biziko dira.

Bizi 3

Learn: Ni bizi nintzen., Zu bizi zinen., Hura bizi zen., Gu bizi ginen, Zuek bizi zineten, Haiek bizi ziren, Italian, duela, urtebete, Ni Italian bizi nintzen, baina orain Espainian bizi naiz., Ni duela bi urte Europan bizi nintzen,, Zu Frantzian bizi zinen duela bost urte., Zuek Euskal Herrian zinen da?, Apaiza elizan bizi zen., Gure umea baserrian bizi zen, baina orain etxea bizi da., Nire emaztea Espainian bizi zen., Nire senarra basoan bizi zen., Gu duela lau urte Bilbon bizi ginen, baina orain Donostian bizi gara., Gu Bilbon bizi ginen duela urtebete., Zuek duela hiru urte Italian bizi zinen., Non bizi ziren?, Gure gurasoak Gasteizen bizi ziren duela hamar urte., Dortokak ibaian bizi ziren., Irakasleak duela hamabi urte bizi ziren eskolan.

13. Verbs1

Verbs1 1

Learn: egon, erori, eseri, esnatu, ibili, iritsi, atzo, berandu, Ni duela zortzi urte Bilbon egon nintzen., Zu ibaian erori zinen duela sei egun., Gure amona hemen eseri zen duela zazpi egun., Gu atzo berandu esnatu ginen etxean., Zuek atzo ibili zineten Madrilen., Gure aitona-amonak duela hamar urte iritsi ziren Donostiara., Ni duela hemeretzi urte iritsi nintzen Espainian., Zu atzo ibili zinen Madrilen., Gure aitona atzo berandu esnatu zen hotelean., Gu etxean eseri ginen atzo., Zuek duela hamabost egun erori zineten elizan., Gure seme-alabak dendan ziren atzo.

Verbs1 2

Learn: gaur, gaur goizean, goiz, garaiz, Ni gaur goizean Bilbon naiz., Zu ere erori zara goiz goizean., Gure aita han eseri da gaur goizean., Gu gaur goiz esnatu gara., Zuek gaur ibili zarete Madrilen., Gure gurasoak garaiz iritsi dira Donostiara., Ni gaur goizean garaiz iritsi naiz., Zu ibili zara gaur., Gure ama goizean goiz esnatu da., Gu gaur goizean liburuen eseri gara., Zuek autobusean erori zarete gaur., Gure alabak Madrilen egon dira gaur goizean.

Verbs1 3

Learn: egunero, gauero, hilero, urtero, egoten, erortzen, eserten, esnatzen, ibiltzen, iristen, Ni hilero bilbon egoten naiz., Zu gauero erortzen zara., Hura egunero hemen eserten da., Gu seietan esnatzen gara., Zuek hilero ibiltzen zarete Madrilen., Haiek egunero seietan iristen dira., Ni egunero hamarretan iristen naiz., Zu urtero ibiltzen zara hemen., Hura egunero esnatzen da bostetan., Gu gauero han eserten gara., Zuek egunero erortzen zarete., Haiek Frantzian egoten dira urtero.

Verbs1 4

Learn: egongo, eroriko, eseriko, esnatuko, ibiliko, iritsiko, bihar, noiz, Ni bihar Bilbon egongo naiz., Zu eroriko zara., Gure biloba hemen eseriko da., Gu esnatuko gara, Zuek bihar ibiliko zarete., Noiz iritsiko dira gure osabak?, Noiz egongo dira gure izebak Espainian?, Bihar zuek eroriko zarete., Gu bihar hemen eseriko gara., Nire emaztea goiz esnatuko da., Zu ibiliko zara hemen., Ni egunero goiz iritsiko naiz.

14. Verbs2

Verbs2 1

Learn: atera, etorri, joan, etzan, poztu, geratu, den astean, atzo, Ni duela urtebete atera nintzen etxetik., Noiz zu etorri zinen elizatik atzo., Nire senarra joan zen den astean., Gu atzo zortzietan etzan ginen., Noiz zuek poztu zineten., Gure seme-alabak den astean etxean geratu zinen., Ni gaur eskolan geratu naiz., Zu poztu zara gaur goizean., Nire umea goiz etzan da gaur., Gu goiz joan gara., Zuek gaur eskolatik garaiz etorri zarete., Gure lehengusuak gaur goizean atera dira ostatutik.

Verbs2 2

Learn: ateratzen, etortzen, joaten, etzaten, pozten, geratu, beti, maiz, ohi, Ni beti ateratzen naiz hoteletatik goiz., Noiz zu ohi etortzen zara dendetatik?, Hura maiz bederatzietan joaten da ostatuetatik., Gu beti hamaiketan etzaten gara., Zuek maiz pozten zarete., Non haiek ohi geratu dira?, Ni maiz egoten naiz elizetan., Zu pozten egon ohi zara., Noiz hura etzaten da ohi?, Gu beti bederatzietan joaten gara., Zuek beti eskolaetatik etortzen zarete seietan., Haiek ohi hamaiketan ateratzen dira elizaetatik.

Verbs2 3

Learn: aterako, etorriko, joango, etzango, poztuko, geratuko, gutxitan, gutxitan, inoiz ez, Ni ez naiz inoiz Espainiatik aterako., Zu gutxitan etorriko zara Donostiatik goiz., Nire senarra garaiz joango da bihar., Gu goiz etzango gara., Zuek poztuko zarete, Gure seme-alabak bihar etxean geratuko dira., Ni bihar eskolan geratuko naiz., Zu bihar poztuko zara., Hura etxean etzango da., Gu bihar joango gara Europatik., Zuek bihar Frantziatik etorriko zarete., Haiek bihar Gasteiztik aterako dira.

15. Come

Come 1

Learn: ni nator, zu zatoz, hura dator, gu gatoz, zuek zatozte, haiek datoz, nondik, Epa. Ni Donostiatik nator gaur goizean., Kaixo. Zu gaur nondik zatoz?, Nondik dator irakaslea?, Medikua gaur Gasteizetik dator, Gu mendietatik gatoz gaur goizean., Nondik zatozte zuek gaur goizean?, Turistak orain Parisetik zatoz., Ni eskolatik dator., Egun on. Zu elizatik zatoz?, Ikasleak etxetik datoz orain., Arratsalde on. Gu hoteletik gatoz., Zuek Frantziatik zatozte., Txakur txiki grisak etxetik datoz.

Come 2

Learn: banku, aireportua, autobus, tren, geltoki, zinema, Egun on. Ni aireportutik nator., Arratsalde on. Zu autobus geltokitik dator?, Apaiza zinematik dator., Arratsalde on. Gu tren geltokitik gatoz., Kaixo. Zuek bankutik etortzen al zatozte?, Aitona-amonak elizatik datoz., Epa. Ni bankutik nator., Epa. Nondik zu zatoz?, Etxekoandrea aireportutik dator., Kaixo. Gu autobus geltokitik gatoz., Arratsalde on. Zuek zinematik zatozte?, Gurasoak tren geltokitik datoz.

Come 3

Learn: nentorren, zentozen, zetorren, gentozen, zentozten, zetozen, atzo, Ni bankutik nentorren., Atzo zu nondik zentozen?, Nondik zetorren polizia?, Erizaina atzo aireportutik zetorren., Gu bankutik gentozen., Atzo zuek nondik zentozten zuek?, Nondik zetozen arrotzak., Ni eskolatik nentorren., Zu zinematik zentozen?, Gu etxetik gentozen., Zuek elizatik zentozten., Txakur txiki grisak bankutik zetozen., Lagunak tren geltokitik zetozen

16. Go

Go 1

Learn: nora, noa, zoaz, doa, goaz, zoazte, doaz, lakura, elizara, hotelera, ostatura, Nora zoaz zu?, Ni lakura noa., Nora doa dortoka polita?, Gu elizara goaz., Nora zoazte zuek?, Haiek Hotelera edo ostatura doaz?, Ni mendira noa., Zu kotxera zoaz?, Ez, hura ez doa dendara, hura baizik bankura doa., Gu basotik gatoz eta ibaira goaz., Zuek basora zoazte?, Gidariak tren geltokira doaz.

Go 2

Learn: nindoan, zindoazen, zihoan, gindoazen, zindoazten, zihoazen, autobusetara, etxeetara, zuhaitzetara, bizikletaetara, Ni mendietara nindoan., Nora zindoazen zu?, Nora zihoan aiton?, Gu basserietara gindoazen., Nora zindoazten zuek?, Amonak dendaetara zihoazen., Ez, ni ez nindoan eskolaetara, baizik ni elizaetara nindoan., Aita ere autobusetara zihoan?, Gu basotik gentozen eta etxeetara gindoazen., Zuek zuhaitzetara zindoazten?, Amak bizikletaetara zihoazen?

Go 3

Learn: Italia, Italiara, Alemania, Alemaniara, Irunera, Euskal Herri, Euskal Herrira, Ni noa Irunera., Zu Donostiara zoaz?, Seme Frantziara doa., Nora goaz gu?, Zuek Europara zoazte., Alabak Bilbora doaz., Ni Gasteizera nindoan., Zu zoaz Italiara?, Izeba Espainiara zihoan., Gu Madrilera gindoazen., Euskal Herrira zindoazten zuek?, Osabak Alemaniara zihoazen.

17. Postpositions

Postpostions 1

Learn: artean, atzean, aurrean, azpian, gainean, ondoan, ezkerrean, eskuinean, Eraztuna gerrikoaren eta poltsaren artean dago., Ahuntz beltza gonaen eta txanoaren artean dago., Arropa bizikleta gorriaren atzean dago., Zaldi altuaren ere bi ardi zuriren atzean dago., Txakur argala motxila berriaren aurrean dago., Jaka laburra jertse moreen aurrean dago., Begira! Txori polita zure etxearen gainean dago., Galtzerdi horiak zapata grisen gainean daude., Soineko berdea zorro marroiaren azpian dago., Gona urdina erlojuen azpian dago., Sagu azkarrak dortoka jatoraren ondoan daude., Begira! Suge luzea hontz itsusiaren ondoan dago., Arrain gizenaren oilasko txikiaren ondoan dago., Prakak ezkerrean daude., Alkandora larangaren ezkerrean dago., Betaurrekoak eskuinean daude., Berokia handiaren eskuinean dago.

Postpostions 2

Learn: alde, ate, leiho, mahai, aulki, parke, zubi, ezker, eskuin, Dortoka zubiaren gainean dago., Zubia ibaiaren gainean dago., Ibaia zubiaren azpian dago., Aulkia mahai azpian dago, Liburua poltsaren ondoan dago., Txoria aulkiaren ondoan dago., Txakurra mahaiaren aurrean dago., Nire neskalaguna parkearen aurrean dago., Umeak atearen atzean daude., Zure mutillaguna behiaren atzean dago., Leihoa ezkerrean dago., Bere arreba ezkerrean dago., Nire lehengusua eskuinean dago., Bere ahizpa eskuinean dago., Atea bi leihoen artean dago., Parkea kalearen eskuin aldean dago., Bere anaia atearen eskuin aldean dago., Kotxea zubiaren ezker aldean dago, Bere neba txerriaren ezker aldean dago.

Postpostions 3

Learn: jatetxe, hondartza, merkatu, plaza, taberna, barruan, kanpoan, Jatetxea tabernaren ondoan dago., Taberna jatetxearen barruan dago., Taberna hotelaren ondoan dago., Sugea parkearen barruan dago., Behia jatetxearen kanpoan dago., Plaza tabernaren aurrean dago., Merkatua hondartzaren eta plazaren artean dago., Hondartza luzea eta zuria da., Taberna jatetxearen azpian dago., Jatetxea tabernaren gainean dago., Plaza handia eta polita da., Neska lagunen artean dago., Zaldia merkatuaren kanpoan dago.

18. Egon2

Egon2 1

Learn: nengoen, zeunden, zegoen, geunden, zeundeten, zeuden, Atzo, Atzo ni Euskal Herrian nengoen., Ni Irunen nengoen., Ni hemen nengoen., Atzo, zu Italian zeunden., Zu al zeunden Bilbon?, Non zeunden zu atzo?, Non zegoen neska atzo?, Zuek bere aita zegoen?, Zer zegoen han?, Liburua nirea non zegoen?, Nire liburua etxean zegoen., Gu Espainian geunden., Nire izebak eta ni Gasteizen geunden., Gure ama eta ni Frantzian geunden., Zuek hor zeundeten., Zuek basoan zeundeten atzo., Non zeuden haiek?, Haiek han zeuden atzo., Nire gurasoak Alemanian zeuden., Non zeuden zure aitona-amonak?, Basoa zegoen han., Bazegoen basoa mendian.

Egon2 2

Learn: dirudun, pobre, bustia, lehorra, garbi, zikin, gose, egarri, Ni pobrea nengoen., Zu egarria zeunden?, Hontz txarra bustia zegoen., Txerri zikina gosea eta egarria zegoen., Etxe handia garbia zegoen., Gizon diruduna zikina zegoen., Neska pobrea egarria zegoen., Gu egarriak geunden., Zuek lehorrak zeundeten., Mutil bustiak goseak zeuden., Mahai berdeak zikinak zeuden., Ni diruduna nengoen, baina orain pobrea nago., Zu bustia zeunden, baina orain lehorra zaude., Umea garbia zegoen, baina hura orain zikina dago., Gu gosea geunden, baina orain egarria gaude., Zu Italian zeundeten, baina orain zu Espainian zaudete., Haiek Donostian zeuden, baina Bilbon daude orain.

Egon2 3

Learn: norbait, zerbait, inor, inor ez, denek, dena, ezer, ezer ez, bero, hotz, Non dago denek?, Inor ez hemen zegoen., Norbait al zegoen hor?, Dena bustia zegoen., Denek gose zeuden., Inor pobrea zen?, Zerbait zikin zegoen, eta orain dena zikin dago., Inor ez zen egarri, baina orain denek daude egarri., Norbait zegoen zuhaitzean. Nor zen?, Zerbait zegoen mahai beltzaren azpian., Inor ez zegoen txori urdinaren ondoan., Ez dago ezer dortoka berdearen ondoan., Inor ez zegoen kotxe gorriaren aurrean., Ezer ez zegoen beroa., Ezer hotz al zegoen?, Inor ez zegoen lehorra., Ezer oilasko atzean zegoen?, Dena bero zegoen., Denek hotzak zeuden.

19. Nongo

Nongo 1

Learn: Alemaniako, Bilboko, Espainiako, Gasteizeko, Irungo, Donostiako, bide, nongoa, Ni Alemaniakoa naiz., Zu Espainiakoa al zara?, Nongoa da zure senarra?, Gu Gasteizekoak gara. Irungoa al zara?, Zuek Irungoa al zarete?, Haiek Donostiakoak dira., Hau da Irungo bidea., Hemen dago Donostiako autobusa., Non dago Gasteizekoak trena?, Hor dago Donostiako bidea., Nongoa zara zu?, Ni Bilbokoa naiz, baina Donostian bizi naiz., Zu Espainiakoa zara?, Ez. Ni ez naiz Irungoa. Ni Bilbokoa naiz., Nongoa da hura?, Hura Espainiakoa da, baina Alemanian bizi da., Haiek Alemaniakoak dira?, Ez. Ez dira Alemaniakoak. Haiek Bilbokoa dira.

Nongo 2

Learn: bankuko, dendako, elizako, eskolako, etxeko, geltokiko, horma, hoteleko, teilatu, Etxeko atea gorria da., Dendako leihoa handia da., Elizako aulkiak marroiak dira., Geltokiko hormak horiak dira., Bankuko aulkiak berdeak dira., Bankuko hormak zuriak dira., Dendako teilatua grisa da., Hoteleko atea beltza da., Etxeko leihoak txikiak dira., Non dago eskolako atea?, Elizako teilatua urdina da., Geltokiko aulkiak bustia daude., Eskolako liburuak berriak dira., Non daude hoteleko aulkiak?

Nongo 3

Learn: mendietako, dendetako, elizetako, eskoletako, etxeetako, geltokietako, hoteletako, parketako, gela, Mendietako zuhaitzak marroiak dira., Mendietako etxeak politak dira., Dendetako leihoak handiak dira., Dendetako ateak ere handiak dira., Elizetako leihoak ere handiak dira., Elizetako aulkiak marroiak dira., Eskoletako gelak handiak dira., Eskoletako teilatuak gorriak dira., Etxeetako ateak marroiak dira., Geltokietako aulkiak beltzak dira., Hoteletako teilatuak gorriak dira.

20. Because1

Because 1-1

Learn: aspertu, beldur, bizirik, galdu, lanpetu, pozik, ondo, nola, Zu nola dago?, Ni aspertua nengoen, baina ni orain lanpetua nago., Zu galdu zaude?, Zu beldur zeuden?, Nola dago behia?, Behia bizirik eta ondo dago., Dortoka bizirik dago?, Gu galdu eta beldur gaude., Zer moduz zaudete?, Zuek lanpetua zaudete., Gure gurasoak bizirik eta ondo daude.

Because 1-2

Learn: zergatik, eserita, nekatu, zutik, haserre, gaixo, kezkatuta, dirua, Nola txerria dago? Txerria nekatu dago., Zergatik sagua zutik zegoen?, Zergatik haiek eserita daude?, Mikelen aita nekatu eta eserita dago., Ez dago dirurik eta hura kezkatuta dago., Ez zegoen dirurik eta haiek haserre zeuden., Gu nekatu gaude, Gu eserita geunden, baina orain zutik gaude., Emakumeak eserita daude., Anitzaen ama gaixo dago., Sugea haserre dago., Behiak ez daude zutik., Ardiak gaixo daude., Oilaskoak kezkatuta daude.

Because 1-3

Learn: nagoelako, zaudelako, dagoelako, gaudelako, zaudetelako, daudelako, aulkirik, Ni eserita nago, nekatu nagoelako., Zu beldur zara, galdu zaudelako., Nire emaztea ez da aspertua, lanpetu dagoelako., Gu pozik gaude, gaixorik ez gaudelako., Zuek kezkatuta zaudete, gaixo zaudetelako., Txerriak ez daude zutik, nekatu daudelako., Ni pozik nago, ni hemen nagoelako., Zu joaten zara, zu nekatu zaudelako., Haiek haserre daude, ez dagoelako dirurik., Haiek pozik daude, gu pozik gaudelako., Gu kezkatuta gaude, zuek gaixo zaudetelako., Gu zutik gaude, ez daudelako aulkirik.

Because 1-4

Learn: irribarre, animatuta, negarrez, barrez, lasai, triste, hilda, Ni irribarre nago, zu pozik zaudelako., Hura irribarre dago, ni animatuta nagoelako., Gure osaba barrez dago, gu animatuta gaudelako., Gu negarrez gaude, gu triste gaudelako., Ni negarrez nago, ni galdu nagoelako., Ni triste nago, nire katua hilda dagoelako.., Zergatik hura dago triste?, Saguak pozik daude hontz berdea hilda dagoelako., Itziaren irakaslea lasai dago., Arrainak barrez dago, bustia zaudelako., Lili barrez dago pozik dagoelako., Ni kezkatuta nago, baina zu lasai zaude.

21. Because2

Because 2-1

Learn: nengoelako, zeundelako, zegoelako, geundelako, zeundetelako, zeudelako, Ni ahul nengoen, ni nekatu nengoelako., Zu hotza zeunden, zu bustia zeundelako., Txoria egarri zegoen, hura beroa zegoelako., Gu kezkatuta geunden, gu galdu geundelako., Zuek irribarre zeundeten, zuek lasai zeundetelako., Etxekoandreak motelak zeuden, haiek nekatu zeudelako., Ni txar nengoen, ni aspertu nengoelako., Irakaslea kezkatuta zegoen, zu gaixo zeundelako., Camarero motel zegoen, hura lanpetu zegoelako., Gu negarrez geunden, gu triste geundelako., Zuek jator zeundeten, zuek nekatu zeundetelako., Ikasleak kezkatuta zeuden, haiek galdu zeudelako.

Because 2-2

Learn: naizelako, zarelako, delako, garelako, zaretelako, direlako, Ni aitona naizelako, ni zaharra naiz., Zu nire amaren ama zarelako, nire amona zara., Nire iloba txikia da, hura umea delako., Gu berdeak gara, gu dortokak garelako., Zuek luzeak zarete, zuek sugeak zaretelako., Haiek zuriak dira, haiek ardiak direlako., Ni altua naiz, ni gizona naizelako., Zu lanpetua zaude, zu medikua zarelako., Hura hemen dago, hura nire semearen neskalaguna delako., Gu pobreak gara, gu ikasleak garelako., Zuek lanpetua zaude, zuek erizainak zaretelako., Haiek handiak dira, haiek zaldiak direlako.

Because 2-2

Learn: nintzelako, zinelako, zelako, ginelako, zinetelako, zirelako, Ni txikia nintzen, ni umea nintzelako., Zu gose zinen, zu pobrea zinelako., Hura elizan zegoen, hura apaiza zelako., Gu han geunden, gu turistak ginelako., Zuek beti haserre zineten, zuek pobrea zinetelako., Saguak lasai zeuden hontzak zaharrak zirelako., Ni polita nintzen, ni gaztea nintzelako., Zu lanpetua zeunden, zu gidaria zinelako., Emakumea han zegoen, hura erizaina zelako., Gu beti nekatu geunden, gu guraso berriak ginelako., Zuek han egon zineten, sukaldariak zinetelako., Polizia han zegoen, arrotzak hilda zirelako.

22. Weather

Weather 1

Learn: eguraldi, zeru, eguzki, eguzkitsu, epel, hodei, hodeitsu, hoztu, Nola eguraldia dago gaur?, Gaur eguzkitsu, beroa eta lehorra dago., Hotza, bustia eta hodeitsu dago., Ni etxera noa, beroa dagoelako., Epela dagoelako, ibaira goaz., Hodeitsu eta hoztua dago gaur., Zerua urdina dago eta eguzkia horia da., Badaude hiru hodei zuriak zeruan., Eguzkia beroa eta horia da., Eguzkitsu eta beroa zegoen., Nola eguraldia zegoen atzo?, Hodeitsu eta hoztu zegoen atzo., Badago eguraldi ona gaur., Bazegoen eguraldi txarra zegoen atzo., Begira! Badaude hodei beltzak., Hodeitsu zegoen, baina epela atzo.

Weather 2

Learn: laino, lainotsu, euri, euritsu, elur, ekaitz, izoztuta, haizetsu, oso, Begira lainoa., Eguraldi lainotsua hotza da., Lainoa grisa eta hotza da., Begira euria., Oso euritsua, lainotsua eta haizetsua zegoen atzo., Badago zaldi bustia euripean., Begira elur zuria., Elurra oso polita dago, Badago katu hotz bat elurran kanpoan., Badago ekaitz txarra gaur., Lakua izoztuta dago, Hoztu, euritsu eta oso haizetsu dago., Ibaia ez dago izoztuta., Euria bustia eta hotza dago., Badago ekaitza Donostian.

Weather 3

Learn: beraz, heze, hezetasun, tenperatura, baxua, zentigradu, gradu, bakarra, Begira tenperatura. Beroa dago., Oso hezea da gaur., Bi gradu zentigraduak dago. Hotz dago., Hezetasuna gaur egun baxua da., Tenperatura eta hezetasuna altuak daude., Beraz dago. Ez beroa eta ez hotza, Laino bakarra da., Hemeretzi gradu zentigraduak dago. Ez dago beroa., Beraz dago. Ez eguzkitsua, ez euritsua. Hodeitsua dago., Ez da beroa, baina hezetasuna altua dago., Ez da tenperatura, hezetasuna da., Gaur ez dago hezerik., Hezea zegoen atzo., Tenperatura baxua dago eta lakua izoztuta dago.

23. Numbers2

Numbers 2-1

Learn: hogei, hogeita hamar, berrogei, berrogeita hamar, hirurogei, hirurogeita hamar, laurogei, laurogeita hamar, bider, Hogei gradu zentigraduak jatora da., Bakarrik hogeita bost gradu zentigradu da. Ez da beroa., Egunero, hogeita zortzi tren joaten dira Donostiatik Bilbora., Hogeita hamar gradu zentigraduak oso epela da., Hamasei bider bi hogeita hamabi dira., Hogeita zortzi turista doaz gaur Irunera., Hogeita bi bider lau berrogeita lau dira, Berrogei gradu zentigraduak bero dago., Badaude berrogeita zazpi ikasle eskolan., Hogeita hamar ardi gehi hogeita bost zaldi berrogeita hamabost animalia dira., Berrogeita hamar gradu zentigraduak oso beroa da., Hogeita hamabi bider bi hirurogeita lau dira., Badaude hirurogei oilo etxean., Badaude hirurogeita zortzi mahai merkatuan., Hamabost bost bider bost hirurogeita bost dira., Berrogei oilo gehi hogeita hamar hontz hirurogeita hamar txori dira., Berrogeita hiru bider bi laurogeita sei dira., Laurogei hontza eta laurogei sagu laurogei hontza gizenak dira., Laurogeita hamar behi doaz baserria., Badaude laurogeita bederatzi emakume elizan., Hogeita hamahiru bider hiru laurogeita hemeretzi dira.

Numbers 2-2

Learn: ehun, berrehun, hirurehun, laurehun, bostehun, seiehun, zazpiehun, zortziehun, bederatziehun, Badaude ehun eta bat txakur., Ehun bider bi berrehun da., Badaude berrehun eta hogeita bi hontza dendan., Hilero hirurehun eta hogeita hamahiru tren doaz Gasteiztik Bilbora., Urtean hirurehun eta hirurogeita bost egun daude., Zenbat behi daude? Laurehun eta sei., Badaude laurehun oilo baserrian, Badaude bostehun ikasle eskolan., Badaude seiehun sagu plazan., Badaude zazpiehun eta hirurogeita hamar zuhaitz parkean., Badaude zortziehun erloju leihoan., Badaude bederatziehun zapata dendan.

Numbers 2-3

Learn: mila, bi mila, hamar mila, ehun mila, milioi bat, hamar milioi, ehun milioi, miliar bat, persona, Etxe bat mila urte da., Badaude bi mila berrehun eta hamar arrain., Hiru mila lagun gaixo zeuden atzo., Lau mila lagun bizi dira hemen., Bi milioi pertsona bizi dira Euskal Herrian., Espainian berrogeita zazpi milioi pertsona bizi dira., Zazpiehun eta berrogeita hamar milioi pertsona bizi dira Europan., Zazpi mila milioi pertsona bizi dira hemen., Hamar bider ehun milioi mila milioi dira., Hamar bider ehun mila milioi bat dira., Hamar bider ehun mila dira.

24. Calendar

Spring

Learn: urtaro, udaberria, Martxoa, Apirila, Maiatza, hirugarren, laugarren, bosgarren, hilabete, belarra, Udaberria urteko urtaro bat da., Badago euri eta lainoa udaberrian., Badaude hamabi hilabete urtean., Urtean lau urtaro daude, Udaberria haizetsua eta bustia da., Martxoa hirugarren hilabetea da., Martxoan udaberria da., Martxoan euritsua da., Apirila laugarren hilabetea da., Apirilean haizetsua da., Maiatzean euritsua ere da., Maiatza bosgarren hilabetea da., Martxoan belarra bustia dago., Apirilean belarra berdea da., Aitaren eguna martxoan da., Amaren eguna maiatzean da.

Summer

Learn: uda, Ekaina, Uztaila, Abuztua, seigarren, zazpigarren, zortzigarren, ondoren, Santiago, Done, Jakue, Uda beroa eta lehorra da., Uda ere urteko urtaro bat da., Uda udaberriaren ondoren dator., Ekaina seigarren hilabetea da., Ekaina maiatza ondoren dator., Uztaila zazpigarren hilabetea da., Uztaila ekainaren ondoren dator., Abuztua zortzigarren hilabetea da., Uztaila eta abuztua beroak dira., Done Jakue eguna uztailean da., Done Jakue Santiagon dago., Done Jakue ez da Santiagon bizi. Hilda dago., Belarra marroia da abuztuan., Uztailean eta abuztuan ikasleak ez daude eskolan.

Autumn

Learn: udazkena, Iraila, Urria, Azaroa, bederatzigarren, hamargarren, hamaikagarren, hosto, Udazkena hoztua eta haizetsua da., Udazkena udaren ondoren dator., Iraila bederatzigarren hilabetea da., Iraila abuztuaren ondoren dator., Urria hamargarren hilabetea da., Urria irailaren ondoren dator., Azaroa hamaikagarren hilabetea da., Azaroa urriaren ondoren dator., Irailean hostoak berdeak dira., Urrian hostoak gorriak eta laranjak dira., Azaroan hostoak erortzen dira., Irailean ikasleak Eskolan daude., Udazkena ez da beroa eta ez hotza. Hoztua da.

Winter

Learn: Negua, Abendua, Urtarrila, Otsaila, hamabigarren, lehen, bigarren, azken, Badago elurra neguan., Negua oso hotza da hemen., Neguan hilabete hau da., Abendua hamabigarren hilabetea da., Abendua urteko azken hilabetea da., Urtarrila lehen hilabetea da., Urtarrila lehena hotza zen., Urrian hotza da., Badago elurra urtarrilean., Urtarrilean elurra zuria da., Otsaila bigarren hilabetea da., Otsailean ere hotza da., Otsailean ere elurra dago., Otsailean elurra grisa da., Udaberria neguan eta uda artean dago., Udazkena uda eta neguaren artean dago., Abenduaren hogeita hamaika urteko azken eguna da., Urtarrila bat urteko lehen eguna da., Olentzero, ez Santa dator abenduaren hogeita lau.

Week

Learn: aste, astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata, igandea, Bihar arte!, Badaude berrogeita hamabi aste urtean., Badaude hirurehun eta hirurogei bost egun urtero., Badaude batean lau aste hilabete., Badaude zazpi egun astean., Gaur astelehena da., Astelehena asteko lehen eguna da., Bihar asteartea da., Asteartea asteko bigarren eguna da., Asteazkena da astearen azken eguna?, Asteazkena asteko hirugarren eguna da., Osteguna asteko laugarren eguna da., Osteguna ez da bost egun., Bihar ostirala da, ez asteartea., Ostirala asteko bosgarren eguna da., Larunbatean, etxean nago., Larunbata asteko seigarren eguna da., Gaur igandea da., Igandean, elizara joaten gara., Astelehenean, Santiagora joaten naiz.

25. Walking

Walking 1

Learn: nabil, zabiltza, dabil, gabiltza, zabiltzate, dabiltza, normalean, Ni orain basoan nabil., Zu parkean zabiltza., Nire arreba hondartzan dabil., Gu aireportuan gabiltza., Zuek Espainian zabiltzate., Nire anaiak plazan dabiltza., Gure bilobak mendian ibiltzen dira., Ni normalean hondartzan ibiltzen naiz, baina gaur ni basoan nabil., Zu normalean parkean ibiltzen zara, baina gaur zu plazan zoaz., Nire emaztea merkatuan dabil., Gu orain Irunen gabiltza., Zuek zubian zabiltzate., Gure amonak geltokian dabiltza.

Walking 2

Learn: nenbilen, zenbiltzan, zebilen, genbiltzan, zenbiltzaten, Igandean, ni basoan nenbilen., Astelehenean, zu parkean zenbiltzan., Asteartean, nire neskalaguna hondartzan zebilen., Asteazkenean, gu aireportuan genbiltzan., Ostegunean, zuek Donostian zenbiltzaten., Ostiralean, nire lehengusuak Madrilen zebiltzan., Ni normalean hondartzan ibiltzen naiz, baina ni atzo basoan ibili nintzen., Zu normalean mendian ibiltzen zara, baina larunbatean zu Irunen ibili zinen., Urtarrilean, nire mutillaguna Italian zebilen., Zu elurran ibili zinen Otsailean., Apirilean. gu Gasteizen genbiltzan., Martxoan, zuek Frantzian zenbiltzaten., Maiatzean, nire ilobak Santiagon zebiltzan.

26. NORTAZ

NORTAZ 1

Learn: autobusez, trenez, ferry, ferryz, hegazkin, hegazkinez, kamioi, kamioiz, motor, motorrez, Atzo, umea autobusez joan zen eskolara., Irailean, gu Euskal Herrira joango gara autobusez., Igandero, apaiza elizara joaten da autobusez., Bihar camareroa Alemaniara trenez joango da., Gure laguna Donostiatik trenez dator gaur., Turistak ekainean trenez joango dira Irunera., Ferrya motela da abuztuan., Astero, ferrya Irunera doa., Polizia Bilbora joango da ferryz., Egunero joaten naiz Bilbora ferryz., Hegazkina azkarra da., Gure hegazkina uztailean berandu zen., Astero, medikua Santiagora hegazkinez joaten da., Atzo, nire senarra Espainiatik hegazkinez etorri zen., Txakur txiki grisak etxetik datoz kamioiz., Sukaldaria kamioiz joango da Bilboko dendetara., Irakaslea eskolatik motorrez dator., Gizona egunero joaten da dendara motorrez.

NORTAZ 2

Learn: egin, egiten, egingo, esku, eskuz, oin, oinez, bizikletaz, taxi, taxiz, zaldiz, Nire eskuak hotzak dira urrian., Mikelen eskuak handiak dira., Jertsea eskuz egin zen azaroan., Galtzerdiak eskuz egiten ziren abenduan., Gona eskuz egingo da., Nire oinak hotzak dira., Mikelen oinak ere handiak dira., Ikasleak etxetik datoz orain oinez., Mutila oinez joango da eskolara., Erizaina mendira doa oinez., Gu basotik gatoz eta ibaira goaz oinez., Nire semea eskolara doa bizikletaz., Egunero, nire alaba bizikletaz joaten da parkera., Taxia horia da., Taxiak garbi daude., Egunero neska etxera taxiz joaten da., Haiek Gasteizera doaz taxiz., Gaur irakaslea Gasteizetik taxiz dator., Gu zaldiz mendietatik gatoz., Hura mendietara doa zaldiz?, Ez, hura ez doa zaldiz, baizik hura hegazkinez doa.

NORTAZ 3

Learn: makina, makinaz, euskara, euskaraz, espainiera, espainieraz, ingeles, ingelesez, Gauez, hizkuntza, seinale, Makina handia da., Makinak dendan daude., Prakak makinaz egiten ziren., Erlojua makinaz egingo da., Gauez ibiltzen naiz., Irakaslea ez da gauez ibiltzen., Ingelesa ez da Euskal Herriko hizkuntza., Liburua ingelesez dago., Seinaleak ez daude ingelesez., Euskara da Euskal Herriko hizkuntza., Seinaleak euskaraz daude., Liburua euskaraz dago., Espainiera da Espainiako hizkuntza., Seinalea euskaraz eta espainieraz dago., Liburua ez dago espainieraz.

27. Time

Time 1

Learn: denbora, ordu, ordu, minutu, laster, oraindik, garaiz, Denbora asko dago., Denbora laburra da., Zenbat berandu da trena?, Trena hiru ordu berandu da., Trena lau ordu eta hogeita hamar minutu berandu da., Barkatu, berandu da., Autobusa goiz da?, Trena goiz da., Garaiz hegazkin dago?, Hegazkina hogei minutu berandu da., Autobusa garaiz doa., Zer ordu da?, Trena laster etorriko da., Irakaslea laster joango da.

Time 2

Learn: ordu bata, ordu biak, hirurak, laurak, bostak, seiak, erdia, laurdena, dagoeneko, Zer ordu da?, Ordu bata da., Ordu batean nire laguna dator., Ordu bat eta erdiak dira., Ordu biak dira., Orain ordu biak eta erdiak dira., Hirurak dira dagoeneko, Hiru eta laurdenak dira., Laurak dira., Lau eta laurdenak dira, Bostak dira., Autobusa bost eta erdietan dator., Seiak dira dagoeneko., Irakaslea sei eta erdietan dator.

Time 3

Learn: zazpiak, zortziak, bederatziak, hamarrak, hamaikak, hamabiak, eguerdia, gauerdi, gaur gauean, Zazpiak dira., Zazpiak goiz dira., Zortzi eta erdiak dira orain., Zortziak dira., Zortziak ere goiz da., Mikelen arreba zortzi hamabostetan dator., Bederatziak dira., Bederatziak berandu dira., Hamarrak dira., Hamarrak ere berandu dira., Hamaikak dira., Hamaikak ez dira goiz., Hamabiak dira., Hamabiak eguerdia dira., Eguerdia dira., Autobusa eguerdian dator., Gauerdi dira., Gauerdian gu ibiltzen ginen., Gauerdia ere hamabiak dira.

28. Commands

Commands 1

Learn: egon, ekarri, eseri, etorri, gelditu, hitz egin, idatzi, hona, izen, Egon hemen!, Egon etxean!, Ekarri dirua, mesedez., Ekarri dortoka, mesedez., Eseri hemen!, Eseri aulkian, ez mahaian!, Etorri hona!, Etorri eskolara!, Gelditu kotxe!, Gelditu autobusa!, Hitz egin euskaraz!, Espainieraz hitz egin!, Idatzi zure izena!, Nire izena Lili da., Idatzi euskaraz!

Commands 2

Learn: igo, jaitsi, irakurri, isildu, itxaron, joan, sartu, kontuz, utzi, Igo mendira!, Igo zuhaitzera!, Zuhaitzetik jaitsi., Igo elizara., Menditik jaitsi., Irakurri liburua!, Irakurri zure liburua!, Isildu mesedez!, Ez egon isildu!, Itxaron hemen!, Itxaron hotelean!, Joan dendan!, Ez joan!, Sartu gelara!, Sartu elizara!, Kontuz ibili!, Ez ibili kontuz! Joan!

29. Directions

Directions 1

Learn: eskuinera, ezkerrera, biratu, zuzen, gertu, toilet, behean, goian, hartu, Joan eskuinera., Joan ezkerrera., Ezkerrera biratu, Eskuinera biratu, Joan zuzen, Biratu ezkerrera. Ez joan zuzen., Soinekoak zuzen daude., Komuna behean dago., Taberna behean dago., Komuna goian dago., Jatetxea goian da., Hartu lehen autobusa, Hartu bigarren trena., Hartu hirugarren bidea., Hartu aterkia, Laugarren bidea lakura doa.

Directions 2

Learn: izkina, gero, pasa, kilometro, metro, semaforo, gertu, urrun, Biratu ezkerrera izkinan., Biratu eskuinera izkinan., Eskola izkinan dago., Gertu hemen dago taberna bat?, Joan zuzen bost kale eta gero ezkerrera biratu., Biratu eskuinera eta joan bi kale., Pasa merkatutik., Pasa zinema eta ezkerrera biratu., Hondartza hemendik bost kilometrora dago., Donostia Irunetik hogeita hiru kilometrora dago., Kilometro bat mila metro da., Joan bostehun metro eta ezkerrera biratu., Biratu ezkerrera semaforoan., Biratu eskuinera semaforoan., Semaforoa gorria da., Bankua elizatik gertu dago., Dortoka zubitik gertu dago., Baserria hondartzatik urrun dago., Basoa aireportutik urrun dago.

30. Compound Verbs 1

Compound Verbs 1-1

Learn: ahal izan, behar izan, ezin, azken urtean, azken hilabetean, Paris, Azken urtean ni zure etxera taxi etorri ahal izan nintzen., Azken hilabetean zu esnatu goiz behar izan zinen., Azken astea, hura gure etxera motorrez ezin zen etorri., Atzo, gu goiz iritsi ahal izan ginen., Azken hilabetean, zuek Donostian bizi behar izan zineten., Azken hilabetean, zuek Parisen ezin ziren ibili., Gaur, ni parkera bizikletaz joan ahal izan naiz., Gaur goizean, zu etorri kamioiz behar izan zara., Hura parkean ezin da ibili., Gu plazaen oinez joan ahal izan gara, Zuek hondartzara trenez joan behar izan dira, Haiek aireportuan ezin dira ibili.

Compound Verbs 1-2

Learn: ahal, behar, ezin, Ni parkera bizikletaz (al) joan ahal naiz., Gaur goizean zu etorri motorrez behar zara., Hura parkean ezin da ibiltzen., Gu plazaen oinez joan ahal gara., Zuek kalean ibili behar zarete., Haiek elizara kotxez ezin dira joaten., Ni gasteizera trenez (al) joan ahal naiz?, Zu al joan behar zara?, Nor ezin da etortzen?, Ni al ere etorri ahal gara?, Zuek eskolara bizikletaz behar ahal zarete., Haiek parkean ezin dira ibiltzen.

Compound Verbs 1-3

Learn: ahal izango, beharko, ezin, Ni joan ahal izango naiz., Bihar zu eskolara joan beharko al zara?, Alaba merkatura autobusez ezin da joango., Gu mendira kotxez joan ahal izango gara., Ostegunean zuek tabernara joan beharko zarete., Astelehenean, haiek lakura ezin dira joango., Asteazkenean ni etorri ahal izango naiz., Asteartean zu hondartzan ibili beharko zara., Ostiralean semeak geltokira ezin da joango., Ni al ere etorri ahal izango gara?, Igandean zuek elizara joan beharko zarete., Larunbatean amak dendara ezin dira joango., Nor etorri ahal izango da?

31. Dative Commands

Dative Commands 1

Learn: niri, hari, guri, haiei, entzun, ekarri, irakurri, menu, Entzun niri!, Irakurri menua niri!, Itxaron niri!, Ekarri baloia niri, Irakurri liburua hari!, Idatzi espainieraz hari!, Hitz egin espainieraz hari!, Ekarri aulkiak guri!, Entzun guri!, Itxaron guri, mesedez!, Hitz egin ingelesez guri, mesedez!, Ekarri erlojua haiei!, Entzun haiei!, Irakurri menua haiei!, Hitz egin euskaraz haiei!, Itxaron haiei, mesedez!

Dative Commands 2

Learn: Anitzari, Josebari, Mikeli, Mireni, ikasle bati., irakasle bati, lagun bati, mutil bati, eman, pertsona, Ekarri arkatzak Anitzari., Ekarri dirua Mireni., Ekarri zorroa Mikeli., Eman baloia hau Mikeli., Eman eraztuna irakasle bati., Eman eskularruak Mireni., Entzun Anitzari., Entzun Josebari., Hitz egin espainieraz turista bati., Hitz egin ingelesez Mikeli., Idatzi euskaraz pertsona euskaldun bati., Idatzi espainieraz pertsona espainiar bati., Irakurri liburua ikasle bati., Itxaron irakasle bati., Itxaron Josebari.

Dative Commands 3

Learn: irakasleari, amari, neskari, irakasleei, amei, neskei, Entzun zure amari!, Entzun irakasleari!, Idatzi zure irakasleari!, Eman boligrafoa neskari, Ekarri galtzerdiak gizonari., Ekarri gerrikoa mutikoari., Ekarri gona emakumeari., Eman jaka hau gidariari., Eman liburuak irakasleei., Eman txanoak erizainei., Entzun poliziei., Entzun medikuei., Hitz egin espainieraz turistei., Hitz egin ingelesez sukaldariekin., Idatzi euskaraz euskaraz pertsonei, Irakurri liburua ikasleei., Itxaron apaizei.

32. Reflective Verbs

Reflective Verbs 1

Learn: zuri, zuei, zait, zaizu, zaio, zaigu, zaizue, zaie, gustatuko, gustatzen, gustatu, Niri gustatuko al zait?, Zuri gustatzen al zaizu?, Hari gustatu al zaio?, Guri gustatuko al zaigu?, Zuei gustatzen al zaizue?, Haiei gustatu al zaie?, Niri ardi jator zuria gustatu zait., Zuri hontza azkar berdea gustatzen zaizu., Hari txakur ona beltza gustatuko zaio., (Guri) Ahuntz indartsu marroia gustatu zaigu., (Zuei) Arrain luze horia gustatzen zaizue., Haiei behi motel morea gustatuko zaie., Niri sagu ahul laranja ez zait gustatu., Zuri suge txarra urdina ez zaizu gustatzen., Hari txerri bustia grisa ez zaio gustatuko., Guri zaldi gorri lehorra ez zaigu gustatu., Zuei katu zikin laranja ez zaizue gustatzen., Haiei oilasko gosea eta egarria ez zaie gustatuko., (Niri) Txori pobre gorria ez zait gustatu., Zuri hontz dirudun txarra gustatzen ez zaizu., Hari autobus zikin berdea ez zaio gustatuko., Guri kotxe txiki morea ez zaigu gustatu., Zuei sagu grisa ez zaizue gustatzen., Haiei etxe zikin gorria ez zaie gustatu.

Reflective Verbs 2

Learn: zaizkit, zaizkizu, zaizkio, zaizkigu, zaizkizue, zaizkie, interesatu, interesatzen, interesatuko, Niri interesatuko zaizkit?, Zuri interesatzen zaizkizu?, Hari interesatu zaizkio?, Guri interesatuko zaizkigu?, Zuei interesatzen zaizkizue?, Haiei interesatu zaizkie?, Niri kotxeak interesatu zaizkit., Zuri txakurrak interesatzen zaizkizu., Hari hegazkinak interesatuko zaizkio., Guri kamioiak interesatu zaizkigu., Zuei motorrak interesatzen zaizkizue., Haiei bizikletak interesatuko zaizkizue., Niri saguak ez zaizkit interesatu., Zuri autobus geltokiak ez zaizkizu interesatzen., Hari tren geltokiak ez zaizkio interesatuko., Guri zineak ez zaizkigu interesatu., Zuei eraztunak ez zaizkizu interesatzen., Haiei sugeak ez zaizkie interesatuko.

Reflective Verbs 3

Learn: berdin izan, berdin, berdin izango, kostatu, kostatzen, kostatuko, iruditu, iruditzen, irudituko, gelditu, gelditen, geldituko, ardo, gutxi, asko, Niri berdin izan zaizkit., Zuri berdin dira zaizkizu, Hari berdin izango zaizkio., Guri berdin izan zaigu., Zuei berdin zaizue., Haiei berdin izango zaie., Egunero dortokak etorri zaizkigu., Zaldiak etortzen zaizkizue., Txakurrak etorriko zaizkie., Niri jertsea asko kostatu zait., Zapatak asko kostatzen dira., Zuri kotxea asko kostatzen zaizu., Hari txanoa gutxi kostatuko zaio., Guri trena motela iruditu zaigu., Zuei motela iruditzen zaizue., Haiei motela irudituko zaie., Ardo gutxi gelditu da., Guri ardo gutxi gelditu zaigu., Zuei ardo gutxi gelditen zaizue., Haiei ardo gutxi geldituko zaie.

33. Ukan/Edun 1

Ukan 1-1

Learn: dut, duzu, du, dugu, duzue, dute, ireki, itxi, jaso, garbitu, Gaur goizean nik poltsa ireki dut., Gaur goizean zuk liburu ireki duzu., Mirenek ez du aterkia ireki gaur., Gaur goizean guk leihoa itxi dugu., Gaur goizean zuek atea itxi duzue., Gaur haiek ez dute aterkia itxi., Gaur nik soineko bat jaso dut., Gaur goizean zuk makina bat jaso duzu., Gaur Mikelek ez du erlojurik jaso., Gaur guk gela garbitu dugu., Gaur goizean zuek garbitu duzue eliza., Gaur goizean neskek ez dute etxea garbitu.

Ukan 1-2

Learn: irekitzen, ixten, jasotzen, garbitzen, Egunero nik irekitzen dut atea., Egunero zu leihoa irekitzen duzu., Mirenek ez du egunero aterkia irekitzen., Egunero liburua ixten dugu., Egunero zuek seietan ixten duzue atea., Haiek ez dute leihoa egunero ixten., Egunero nik jaka bat jasotzen dut., Egunero zuk txano gorri bat jasotzen duzu., Mikelek ez du jertserik jasotzen egunero., Egunero guk trena garbitzen dugu., Egunero zuek geltokia garbitzen duzue., Haiek ez dute egunero eskola garbitzen.

Ukan 1-3

Learn: irekiko, itxiko, jasoko, garbituko, Bihar nik atea irekiko dut., Datorren astean zuk denda irekiko duzu., Gaur gauean apaizak ez du eliza irekiko., Bihar guk itxiko dugu denda., Gaur gauean zuek leihoa itxiko duzue., Bihar haiek ez dute parkea itxiko., Bihar nik jasoko dut eraztuna., Datorren astean zu kotxea jasoko duzu., Datorren hilabetean eskolak ez du autobusik jasoko., Bihar guk taxia garbituko dugu., Datorren astean zuek ferrya garbituko duzue., Gaur gauean haiek ez dute plaza garbituko.

34. Ukan/Edun 2

Ukan 2-1

Learn: ditut, dituzu, ditu, ditugu, dituzue, dituzte, irakurri, ikusi, egosi, jan, egunkari, Gaur goizean nik bi liburu irakurri ditut., Gaur goizean zuk hiru egunkari irakurri dituzu., Gaur goizean ikasleak ez ditu lau liburu irakurri., Gaur guk bost tren ikusi ditugu., Gaur zuek sei turista ikusi dituzue?, Gaur medikuek ez dituzte zazpi erizain ikusi., Gaur nik zortzi txerri egosi ditut., Zu bederatzi hotz berde egosi dituzu gaur., Gaur sukaldariak ez ditu hamar behi egosi., Gaur guk hamaika arrain jan ditugu., Gaur zuek hamaika oilasko jan dituzue., Gaur haiek ez dituzte hamabi ahuntz jan.

Ukan 2-2

Learn: irakurtzen, ikusten, egosten, jaten, batzuk, Egunero nik liburu asko irakurtzen ditut., Egunero zuk liburu batzuk irakurtzen dituzu., Nik ez dut egunkari asko irakurtzen., Egunero guk turista asko ikusten ditugu., Astero zuek guraso asko ikusten dituzue., Urtero apaizek arrotz asko ikusten dituzte., Egunero nik hamabost arrain egosten ditut., Astero zuk hamasei ardi egosten dituzu., Hilero gizonak sagu asko egosten ditu., Hilero guk suge batzuk jaten ditugu., Astero zuek txerri batzuk jaten dituzue., Urtero gidariek animalia asko jaten dituzte.

Ukan 2-3

Learn: irakurriko, ikusiko, egostiko, jango, Datorren hilabetean, Datorren hilabetean nik hogei liburu irakurriko ditut., Datorren hilabetean zuk egunkari asko irakurriko dituzu., Datorren hilabetean Mirenek ez ditu liburu asko irakurriko., Datorren astean guk lagun asko ikusiko ditugu., Datorren astean zuek zaldi asko ikusiko dituzue., Datorren astean haiek dortoka asko ikusiko dituzte., Datorren urtean nik oilasko asko jango ditut., Datorren urtean zuk suge gutxi jango dituzu., Datorren urtean katuak sagu asko jango ditu., Bihar guk arrain asko egostiko ditugu., Bihar hogeita hamar zuek oilasko egostiko dituzue., Bihar txakurrek katu asko egostiko dituzte.

35. Transitive Verbs 1

Transitive Verbs 1-1

Learn: abestu, aldatu, ekarri, erabili, idatzi, entzun, abesti, Nik abesti bat abestu dut gaur., Gaur goizean zuk zure alkandora aldatu duzu., Hark egunkari bat ekarri du gaur., Gaur goizean guk kotxea erabili dugu., Gaur zuek abesti bat idatzi duzue., Gaur haiek abestia entzun dute., Gaur goizean nik txoriak entzun ditut., Gaur goizean zuk hiru izen idatzi dituzu., Gaur goizean gure osabak makina erabili du., Gaur guk lagun bat ekarri dugu., Gaur zuek ez duzue dirurik aldatu., Gaur goizean haiek ez dute abestirik abestu.

Transitive Verbs 1-2

Learn: abesten, aldatzen, ekartzen, erabiltzen, idazten, entzuten, Gauero nik abesti bat abesten dut., Egunero zuk dirua aldatzen duzu., Egunero gidariak autobusa ekartzen du., Egunero guk parkea erabiltzen dugu., Gauero zuek tenperatura idazten duzue., Gauero gure aiton-amonek ibaia entzuten dute., Gauero behiek abestiak abesten dituzte., Egunero zuek jertseak aldatzen dituzue., Egunero guk baloiak ekartzen ditugu., Egunero ikasleak arkatzak erabiltzen ditu., Egunero zuk denborak idazten dituzu., Gauero nik hontzak entzuten ditut.

Transitive Verbs 1-3

Learn: abestuko, aldatuko, ekarriko, erabiliko, idatziko, entzungo, Bihar nik abesti bat abestuko dut., Bihar zuk zure izena aldatuko duzu., Bihar apaizak berokia ekarriko du., Datorren astean guk erabiliko dugu dirua., Datorren astean zuek liburu bat idatziko dituzue., Datorren astean neskalagunek abestia entzungo dute., Datorren hilabetean mutillagunek abestiak abestuko dituzte., Datorren hilabetean zuek menuak aldatuko dituzue., Datorren hilabetean guk betaurrekoak ekarriko ditugu., Datorren urtean senarrak abesti asko idatziko ditu., Datorren urtean zuk ikasle asko entzungo dituzu., Datorren urtean nik abesti asko abestuko ditut.

36. Transitive Verbs 2

Transitive Verbs 2-1

Learn: irakatsi, eraman, esan, hil, gelditu, hartu, Gaur goizean nik ingelesa irakatsi dut., Gaur goizean zuk ahuntza eraman duzu., Gaur goizean irakasleak "Isildu mesedez!" esan du., Gaur goizean guk hontz berdea hil dugu., Gaur goizean zuek trena gelditu duzue., Gaur goizean gure lehengusuek behia Alemaniara eraman dute., Gaur ahizpek euskara eta espainiera irakatsi dituzte, Gaur zuek irakasleak eskolara eraman dituzue., Gaur guk "kaixo" eta "agur" esan dugu., Gaur goizean katuak sagu beltza hil du., Gaur zuk oiloak gelditu dituzu., Gaur nik apaizak elizara eraman ditut.

Transitive Verbs 2-2

Learn: irakasten, eramaten, esaten, hiltzen, gelditzen, hartzen, Egunero nik euskara irakasten dut., Egunero zuk motxila bat eramaten duzu eskolara., Egunero irakasleak "Ireki zure liburuak" esaten du., Egunero guk hontz berde bat hiltzen dugu., Egunero zuek autobusa gelditzen duzue hemen., Egunero haiek autobusa hartzen dute eskolara., Egunero haiek ingelesa eta euskara irakasten dituzte., Egunero zuek arkatzak eramaten dituzue eskolara., Egunero guk "kaixo" eta "zer moduz" esaten dugu euskaraz eta espainieraz., Egunero Mikelek bi oilasko zuri hiltzen ditu., Egunero zuk trenak gelditzen dituzu hemen., Egunero nik bi tren hartzen ditut Donostiara.

Transitive Verbs 2-3

Learn: irakatsiko, eramango, esango, hilko, geldituko, hartuko, alemana, frantsesa, alemanez, frantsesez, Bihar nik alemana irakatsiko dut., Bihar zuk mahaia eramango duzue elizara., Bihar Josebak "Egun on" esango du alemanez., Datorren astean guk ahuntz beltza hilko dugu., Datorren astean zuek autobusa hemen geldituko duzue., Datorren astean osabak hegazkin bat hartuko dute Madrilera., Datorren hilabetean izebek alemana eta frantsesa irakatsiko dituzte., Datorren hilabetean zuek aulkiak eramango dituzue tabernara., Datorren hilabetean guk gabon eta egun on esango ditugu frantsesez eta alemanez., Datorren urtean katuak sagu asko hilko ditu., Datorren urtean zuk zaldiak geldituko dituzue., Datorren urtean nik Bilbora eramango ditut ikasleak.

37. Ukan Past

Ukan/Edun Remote Past (single object)

Learn: nuen, zenuen, zuen, genuen, zenuten, zuten, Azken astean, Atzo nik jatetxea ireki nuen., Atzo zuk taberna itxi zenuten., Azken astean mutilak bizikleta bat jaso zuen., Azken astean guk ostatua garbitu genuen., Azken hilean zuek liburua irakurri zenuten., Azken hilabetean ahuntzek txoria ikusi zuten., Atzo nik arraina egosi nuen., Atzo zuk oilaskoa jan zenuen., Azken astean dortokak abesti bat abestu zuen., Azken astean guk trenez aldatu genuen Madrilen., Azken urtean zuek hotel bat ireki zenuten., Azken urtean behiek kalea itxi zuten.

Ukan/Edun Remote Past (plural object)

Learn: nituen, zenituen, zituen, genituen, zenituzten, zituzten, Atzo nik leihoak ekarri nituen., Atzo zuk betaurrekoak erabili zenituen., Azken astean apaizak bi abesti idatzi zituen., Atzo guk hiru motor entzun genituen kalean., Azken hilabetean zuek hogei ikasle eman zenituzten., Azken astean autobusak hogei neska eraman zituzten Irunera., Atzo nik Egun on eta Agur esan nituen euskaraz., Atzo zuk hiru suge hil zenituzten., Atzo poliziak gelditu zituen., Azken urtean guk hiru kotxe hartu genituen Irunera., Atzo zuek hiru bizikleta ekarri zenituzten., Atzo erizainek hogei aterki erabili zituzten.

38. Egin

Egin 1

Learn: barre, bisita, dantza, eztul, egin, egiten, egingo, Azken astean nik barre egin nuen., Azken astean zuk bisita egin zenuen., Azken astean hark dantza egin zuen., Azken astean guk eztul egin genuen., Azken astean zuek barre egin zenuten., Azken astean haiek bisita egin zuten., Egunero nik barre egiten dut., Egunero zuk bisita egiten duzu., Egunero hark dantza egiten du., Egunero guk eztul egiten dugu., Egunero zuek dantza egiten duzue., Egunero haiek eztul egiten dute., Nik barre egingo dut., Zuk bisita egingo duzu., Hark dantza egingo du., Guk eztul egingo dugu., Zuek barre egingo duzue., Haiek bisita egingo dute.

Egin 2

Learn: hots, irribarre, korri, kosk, lan, lo, Atzo nik hots egin nuen., Atzo zuk irribarre egin zenuen., Atzo hark korri egin zuen., Atzo guk suge bat kosk egin genuen., Atzo zuek lan egin zenuten., Atzo haiek lo egin zuten., Egunero nik hots egiten dut., Egunero zuk irribarre egiten duzu., Egunero hark korri egiten du., Egunero guk suge bat kosk egiten dugu., Egunero zuek lan egiten duzue., Gauero haiek lo egiten dute., Nik hots egingo dut., Zuk irribarre egingo duzu., Hark korri egingo du., Guk kosk egingo dugu., Zuek lan egingo duzue., Haiek lo egingo dute.

Egin 3

Learn: negar, oihu, hitz, amets, erdara, erdaraz, Gaur goizean nik negar egin dut., Gaur goizean zuk oihu egin duzu., Gaur goizean guk hitz egin euskaraz dugu., Gaur goizean zuek amets egin ingelesez duzue?, Gaur goizean haiek hitz egin erdaraz dute?, Egunero nik negar egiten dut., Egunero zuk oihu egiten duzu., Egunero guk frantsesez hitz egiten dugu., Gauero zuek erdaraz amets egiten duzue., Egunero haiek alemanez hitz egiten dute., Nik negar egingo dut., Zuk oihu egingo duzu., Guk erdaraz hitz egingo dugu., Zuek euskaraz amets egingo duzue., Haiek ez dute espainieraz hitz egingo., Erdara ez da hemen hitz egiten.

39. Eduki (to have)

Eduki 1 (Transitive Verbs)

Learn: daukat, daukazu, dauka, daukagu, daukazue, daukate, diru, Nik txakur bat daukat., Ez. Nik ez daukat txakurrik., Zuk txakurra al daukazu?, Zuk motorra daukazu., Hark dirua al dauka?, Ez. Hark ez dauka dirurik., Ikasle batek liburua dauka., Mutilak dortokarik dauka?, Mikelek katu bat dauka., Anitzak txori bat dauka., Guk erloju bat daukagu., Guk ez daukagu zaldirik., Zuek kamioi bat daukazue., Zuek ez daukazue autobusik., Haiek taxi bat daukate., Haiek ez daukate bizikletarik., Neskek suge bat daukate., Txerriek al daukate poltsarik?

Eduki 2 (Transitive Verbs)

Learn: dauzkat, dauzkazu, dauzka, dauzkagu, dauzkazue, dauzkate, Nik bi aterki dauzkat., Nik sei aulki dauzkat., Zuk berrehun arrain dauzkazu., Zuk ez dauzkazu hirurehun zaldi., Etxeak lau horma dauzka., Etxeak ere zortzi leiho dauzka., Mirenek gonak dauzka., Josebak gerrikoak dauzka., Osabak jakak dauzka., Izebak zapatak dauzka., Guk zazpi arkatz dauzkagu., Guk ez dauzkagu bederatzi boligrafo., Zuek hirurogeita hamar euro dauzkazue., Zuek ez dauzkazue hiru ferry., Haiek mila soineko dauzkate., Ez. Haiek ez dauzkate poltsarik., Gizonek liburuak dauzkate., Emakumeek soinekoak dauzkate.

Eduki 3 (Transitive Verbs)

Learn: neukan, zeneukan, zeukan, geneukan, zeneukaten, zeukaten, Nik kotxe gorri bat neukan., Zuk bizikleta urdina zeneukan., Hark motor berde bat zeukan., Guk baserri handi bat geneukan., Zuek etxe marroi txiki bat zeneukaten., Haiek txori more bat zeukaten., Nik suge laranja bat neukan., Zuk sagu beltz bat zeneukan., Hark txerri zuria zeukan., Guk katu hori bat geneukan., Zuek hontz itsusi bat zeneukaten., Haiek ahuntz gris bat zeukaten., Medikuak jaka polita zeukan., Erizainak gona luzea zeukan., Camareroek zaldi bat zeukaten., Etxekoandreek oilasko bat zeukaten.

Eduki 4 (Transitive Verbs)

Learn: neuzkan, zeneuzkan, zeuzkan, geneuzkan, zeneuzkaten, Haiek zeuzkaten, Nik bi baloi neuzkan., Zuk hiru arkatz zeneuzkan., Mikelek lau erloju zeuzkan., Guk bost jertse geneuzkan., Zuek sei alkandora zeneuzkaten., Haiek zazpi taxi zeuzkaten., Nik berrogeita hamar euro neuzkan., Zuk bi zorro zeneuzkan., Anitzak bost txano zeuzkan., Guk sei zuhaitz geneuzkan., Zuek lau mahai zeneuzkaten., Haiek hamabi makina zeuzkaten., Irakasleak hamar liburu zeuzkan., Elizak hirurogei aulki zeuzkan., Amek zortzi poltsa zeuzkaten., Aitak bi autobus zeuzkaten.

40. Jakin

Jakin 1

Learn: dakit, dakizu, daki, dakigu, dakizue, dakite, gidatzen, Nor da Ainhoa? Nik ez dakit., Zuk ez dakizu zure izena?, Mikelek ez daki nola kotxea gidatzen., Guk ez dakigu nola autobusa gidatzen., Zuek ez dakizue nola kamioi bat gidatzen?, Haiek ez dakite nola taxi bat gidatzen?, Nik ez dakit hori., Zuk ez dakizu nola euskaraz idazten., Anitzak ez daki nola alemanez hitz egiten., Guk ez dakigu nola espainieraz hitz egiten., Haiek ez dakite nola erdaraz hitz egiten., Zuk nola euskaraz dakizu?

Jakin 2

Learn: badakit, badakizu, badaki, badakigu, badakizue, badakite, dantzan, Nik badakit nola alemanez hitz egiten., Zuk badakizu nola espainieraz hitz egiten., Arrotzak badaki nola frantsesa irakurtzen., Guk badakigu (nola) euskaraz., Zuek badakizue nola irakurri., Haiek badakite nola idatzi., Nik badakit nola kotxe bat gidatzen., Zuk badakizu nola euskaraz hitz egiten?, Zuk badakizu nola oilaskoa egosten., Dortokak badaki nola abesten., Guk badakigu nola euskara irakasten., Zuek badakizue nola etxea garbitzen., Sugeek badakite nola dantzan.

Jakin 3

Learn: dakizkit, dakizkizu, dakizki, dakizkigu, dakizkizue, dakizkite, dantzatzen, sukaldatzen, Nortzuk dira? Nik ez dakizkit., Zuk ez dakizkizu haien izenak., Katuak ez dakizki nola abesten edo dantzatzen., Guk ez dakizkigu (nola) irakurtzen eta idazten., Zuek dakizkizue nola sukaldatzen eta garbitzen., Haiek ez dakizkite nola irakurtzen eta idazten., Nik badakizkit haien izenak., Zuk badakizkizu nola irakurtzen eta idazten., Hontzak badakizki nola hiltzen eta jaten., Guk badakizkigu nola sukaldatzen eta garbitzen., Zuek badakizkizue nola entzuten eta irakasten., Behiak badakizkite nola jaten eta lo egiten.

Jakin 4

Learn: nekien, zenekien, zekien, genekien, zenekiten, zekiten, Nik ez nekien nor zinen., Zuk ez zenekien nor nintzen., Saguak ez zekien hontzaren izena., Guk ez genekien sugearen izena., Zuek ez zenekiten euskaraz., Turistek ez zekiten gidariaren izena., Nik banekien nola trena gidatzen., Zuk bazenekien nola alemanez hitz egiten., Neskak bazekien nola dantzan., Guk bagenekien nola abesten., Zuek bazenekiten nola lan egiten., Mutilek bazekiten nola sukaldatzen.

Jakin 5

Learn: nekizkien, zenekizkien, zekizkien, genekizkien, zenekizkiten, zekizkiten, Nik ez nekizkien ikasleen izenak., Zuk ez zenekizkien euskaraz irakurtzen eta idazten., Gizonak ez zekizkien erizainen izenak., Guk ez genekizkien nola euskaraz eta espainieraz hitz egiten., Zuek ez zenekizkiten nola abesten eta dantzatzen., Zaldiek ez zekizkiten txakurren izenak., Nik banekizkien gurasoen izenak., Zuk bazenekizkien apaizen izenak., Medikuak bazekizkien nola kotxea eta autobusa gidatzen., Guk bagenekizkien irakasleen izenak., Zuek bazenekizkiten nola dantzan eta abesten., Erizainek bazekizkiten emakumeen izenak.

41. Ari Izan

Ari Izan 1

Learn: erortzen, kantatzen, esnatzen, etortzen, ibiltzen, iristen, Hodeietatik euria erortzen ari zen., Elurra erortzen ari zen, Begira, txakurrak hodeietatik erortzen ari dira., Katuak ere hodeietatik erortzen ari dira., Arrotza esnatzen ari da., Amona esnatzen ari da., Txoriak esnatzen eta kantatzen ari dira., Umea kantatzen ari du., Ni euskal kantatzen ari naiz., Apaiza trenez etortzen zen., Haiek zaldiak etortzen ari dira., Ni oinez etortzen ari naiz., Turista parkean ibiltzen ari da., Ni kalean ibiltzen naiz., Zergatik gidariak ibiltzen ari dira?, Irakaslea trenez iristen ari da., Ni hegazkinez iristen naiz., Dortokak autobusez iristen ari dira.

Ari Izan 2

Learn: jostatzen, laguntzen, dantzan, hitz, idazten, egiten, joko, Ni mahai joko batera jolasten ari naiz., Zer zu jolasten ari zara?, Dortoka jolasten ari zen., Gu irakasleari laguntzen ari gara., Zuek turistari laguntzen ari zarete., Behiak ahuntzei laguntzen ari ziren., Ni dantzan ari naiz., Zu dantzan ari al zara?, Nire ahizpa dantzan ari zen., Gu hitz egiten eta ibiltzen ginen., Zu euskaraz hitz egiten ari zara., Haiek hitz egiten ari dira., Ni liburu bat idazten ari naiz., Zer zu ari zara idazten?, Aita menua idazten ari zen., Gu orain egiten ari gara., Zer zuek egiten ari zarete?, Irakasleak eskuz egiten ari dira.

Ari Izan 3

Learn: irten, itxaroten, joaten, Gaur ni lan egiten ari naiz., Gaur zu lan egiten ari zara?, Sukaldaria hotelean lan egiten ari da., Gaur goizean gu lo egiten ari gara., Zuek lo egiten ari zarete? Gu ginen., Gidariak lo egiten ari dira., Ni irribarre egiten ari naiz., Zergatik zu ari zara irribarre egiten?, Turista ez zen irribarre egiten., Gu ez ginen irribarre egiten., Orain gu irteten ari gara., Zure autobusa irteten ari da., Hegazkina orain irteten ari da., Ni kotxean itxaroten ari naiz., Zu dendan itxaroten ari zara?, Gu geltokian itxaroten ari ginen., Sugea parkera joaten ari da., Zu alemaniara joaten ari zara., Gure gurasoak Donostiara joaten ari dira.

42. Norekin

Norekin 1

Learn: norekin, zerekin, Mirenekin, Mikeleking, boligrafoarekin, batekin, baloiarekin, txakurrarekin, Norekin zu joan zinen?, Ni Mikelekin joan nintzen., Norekin dantzatu zuen Mikelek?, Mikelek Mirenekin dantzatu zuen., Norekin gu joango gara?, Gu Mirenekin joango gara., Zerekin zuk idatziko duzu?, Nik boligrafoarekin idatzi nuen., Zerekin zu ari zinen jolasten?, Nik baloi batekin jolasten ari nintzen., Zerekin zuk jolasten duzu?, Nik baloiarekin jolasten dut., Egunero erizaina bere txakurrarekin ibiltzen da., Mendietan ni nabil nire txakurrarekin.

Norekin 2

Learn: lagunarekin, irakaslearekin, ahizparekin, arrebarekin, nebarekin, anaiarekin, lagunekin, betaurrekoekin, baloiekin, boligrafoekin, arkatzekin, Ni nire lagunarekin ibiltzen naiz., Zuk irakurri duzu zure irakaslearekin., Nire alabak bere ahizparekin jolasten du., Nire semea bere arrebarekin jolasten du., Nire emaztea bere nebarekin hitz egiten du., Nire senarra bere anaiarekin hitz egiten du., Gu gure lagunekin ibiltzen gara., Nik nire betaurrekoekin irakurtzen dut., Mutilak baloiekin jolasten dira., Neskek boligrafoekin idazten dute., Ikasleek arkatzekin idazten dute.

43. Verbal Nouns

Verbal Nouns 1

Learn: abeste, egote, erortze, eserte, esnatze, ibiltze, iriste, irte, itxaote, Niri ez zait gustatzen abestea., Zuri ez zaizu Madrilen gustatzen egote., Hari ez zaio gustatuko erortze., Guri ez zaigu gustatzen eserte., Zuei ez zaizue gustatzen esnatze., Haiei ez zaie gustatuko ibiltze., Niri ez zait gustatzen hemen iriste., Zuri ez zaizu gustatzen irte., Hari ez zaio gustatuko itxaote., Guri Irunen egotea gustatzen zaigu., Zuei hegazkin batetik erortzea gustatuko zaizue., Haiei Frantzian ibiltzea gustatzen zaie., Niri gustatzen zait Espainiara iristea., Zuri eskolan abestea gustatuko zaizu., Katuak hemen esertzea gustatzen zaio., Guri ez zaigu gustatzen goiz esnatzea., Zuei ez zaizue ibiltzea gustatzen., Behiei ez zaie itxarotea gustatuko.

Verbal Nouns 2

Learn: bizitzea, entzutea, musika, garbitzea, gelditzea, idaztea, dantzatzea, jotzea, Niri Espainian bizitzea gustatzen zait., Zuri musika entzutea gustatzen zaizu., Neskari ez zaio garbitzea gustatzen., Gidariari ez zaio gelditzea gustatzen., Guri liburuak idaztea gustatzen zaigu., Zuei dantzatzea gustatzen zaizue., Mutilei musika jotzea gustatzen zaie, Hontzei lo egitea gustatzen zaie., Nire ez zait gustatzen Frantzian bizitzea., Zuri ez zaizu gustatzen behiak entzutea., Dortokak mahaia garbitzea gustatzen zaio., Oilaskoak gelditu eta abestea gustatzen zaio., Ikasleei ez zaie gustatzen idaztea., Txerriei ez zaie dantza egitea gustatzen., Amek musika jotzea gustatzen zaie., Katuei lo egitea ere gustatzen zaie.

Verbal Nouns 3

Learn: zitzaidan, zitzaizun, zitzaion, zitzaigun, zitzaizuen, zitzaien, Niri ez zitzaidan abestea gustatu., Zuri ez zitzaizun Madrilen gustatu egote., Hari ez zitzaion gustatu erortze., Guri ez zitzaigun gustatu eserte., Zuei ez zitzaizuen gustatu esnatze., Haiei ez zitzaien gustatu ibiltze., Niri ez zitzaidan gustatu hemen iriste., Zuri ez zitzaizun gustatu irte., Hari ez zitzaion gustatu itxaote, Niri Espainian bizitzea gustatu zitzaidan., Zuri musika entzutea gustatu zitzaizun., Neskari ez zitzaion gustatu gustatzen., Gidariari ez zitzaion gustatu gustatzen., Guri liburuak idaztea gustatu zitzaigun., Zuei dantzatzea gustatu zitzaizuen., Mutilei musika jotzea gustatu zitzaien, Hontzei lo egitea gustatu zitzaien.

Verbal Nouns 4

Learn: ikastera, ikustera, erostea, ogi, laguntzera, hiltzera, jolastera, irakastera, ixtera, Ni eskolara noa euskara ikastera., Zu Madrilera zoaz gure amona ikustera., Ama dendara doa ogia erostea, Gu etxera goaz gure amari laguntzera., Zuek mendira zoazte hontza hiltzera., Haiek hondartzara jolastera doaz., Irakaslea eskolara doa euskara irakastera., Gidaria autobusera doa atea ixtera., Arrotza Donostiara doa euskara ikastera., Turista Donostiara doa eliza ikustera., Apaiza ere dendara doa ogia erostera., Senarra etxera doa bere lagunari laguntzera., Sagua Espainiara doa hontza hiltzera., Semea kanpora doa jolastera., Irakaslea ere eskolara doa gaztelania irakastera., Amona barrura doa leihoa ixtera.

44. Nahi Izan

Nahi Izan 1 (Past)

Learn: nahi izan, banana, laranja, limoi, madari, sandia, melokotoi, Atzo nik banana bat nahi izan nuen., Gaur goizean zuk laranja nahi izan duzu., Atzo Mikelen anaiak limoi nahi izan zuen., Gaur goizean guk madari bat nahi izan dugu., Atzo zuek sandia bat nahi izan zenuten., Gaur goizean Mikelen arrebaek melokotoi bat nahi izan dute., Gaur goizean nik bi banana nahi izan ditut., Atzo zuk hiru laranja nahi izan zenituen., Gaur goizean Mikelen arrebak lau limoi nahi izan ditu., Atzo guk bost madari nahi genituen., Gaur goizean zuek hamar sandia nahi dituzue., Atzo Mikelen anaiek sei melokotoi nahi zituzten.

Nahi Izan 2 (Present)

Learn: nahi, tomate, pizza, arraultz, azenario, ogitarteko, tipula, Nik tomate bat nahi dut., Nik zortzi tomate nahi ditut., Zuk pizza bat nahi duzu., Zuk bederatzi pizza nahi dituzu., Mirenen nebak arrautza nahi du., Mirenen ahizpak hamaika arrautza nahi ditu., Guk azenario bat nahi dugu., Guk hamabi azenario nahi ditugu., Zuek ogitarteko bat nahi duzue., Zuek hamahiru ogitarteko nahi dituzue., Gaur emakumeek tipula bat nahi dute., Gaur gizonek hamalau tipula nahi dituzte.

Nahi Izan 3 (Future)

Learn: nahiko, patata, sagar, marrubi, oilasko, arrain, txistorra, Nik patata bat nahiko dut., Nik zazpi patata nahi ditut., Zuk sagar bat nahiko duzu., Zuk hamabost sagar nahi izango dituzu., Nire neskalagunak marrubi bat nahi izango du., Nire mutillagunak hamasei marrubi nahi izango ditu., Guk oilasko bat nahi dugu., Guk hamazazpi oilo nahi izango ditugu., Zuek arrain bat nahi izango duzue., Zuek hemezortzi arrain nahi izango dituzue., Bihar gidariek txistorra nahi izango dute., Bihar ilobak hemeretzi txistorra nahi izango dituzte.

Nahi Izan 4 (in order to do something)

Learn: egiteko, erosteko, idazteko, ikasteko, irakurtzeko, jateko, joateko, Nik kotxe bat behar dut lan egiteko., Zuk dirua behar duzu aterkia erosteko., Aitak boligrafoa behar du idazteko., Emakumeak irakasle bat nahi du euskara ikasteko., Ikasleek liburuak nahi dituzte irakurtzeko., Guk ogia behar dugu jateko., Neskak bizikleta bat behar du eskolara joateko., Mutilek zapatak behar dituzte korrika egiteko., Osabak dirua behar du kamioi bat erosteko., Izebak arkatza nahi du idazteko., Umeak liburu bat behar du euskeraz ikasteko., Gidariak egunkari bat nahi du irakurtzeko., Arrotzak oilasko bat jateko nahi du., Apaizak motor bat behar du elizara joateko.

45. Edan

Edan 1 (Past)

Learn: edan, baso, botila, garagardo, ur, ardo, freskagarri, bart, Atzo nik ardo baso bat edan nuen., Gaur zuk garagardo botila bat edan duzu., Txoriak ur baso bat edan du., Gaur guk ardo botila bat edango dugu., Atzo zuek bost garagardo botila edan zenituzten., Gaur haiek zortzi baso ardo edan dituzte., Gaur nik sei baso ur edaten dut., Bart zuk bi botila ardo edan zenuen., Bart Mirenek ez zuen ardorik edaten., Gaur goizean guk ur edan dugu., Atzo zuek bi freskagarri botila edan zenituen., Gaur haiek ez dute freskagarririk edan., Gaur zuk freskagarri bi botila edan duzu., Bart nik garagardo botila bat neukan mahai gainean., Atzo zuk bi baso ardo zenituen mahai gainean., Gaur goizean Dortokak ur botila bat zuen han., Bart guk sei botila ardo geneuzkan aulkiaren azpian., Bart zuk ate atzean hamabi freskagarri botila zeneuzkan., Gaur goizean ikasleek botila bat ardo zeukaten gelan.

Edan 2 (Present and Future)

Learn: edaten, edango, edaten, zuku, sagardo, te, esne, kafe, kopa, goizero, Goizero nik te bat edaten dut., Goizero zuk kafe bat edaten duzu., Behiak ez du esnea edaten., Bihar guk sagardoa edango dugu., Bihar zuk sei kafe edango dituzu., Gaur haiek esnea edango dute., Egunero nik baso bat zuku edaten dut., Gaur zuk zuku botila bat edango duzu., Emakumeak kafea edango du., Gu zukua edaten ari gara., Zuek sei te kopa edango duzu., Bihar guk sagardo botila bat edango dugu., Mutila esnea edaten ari da., Zu sagardoa edaten al duzu?, Guk sagardoa edaten dugu., Gaur zuk garagardo botila bat edan duzu., Txoriak ur baso bat edan du., Gaur guk ardo botila bat edango dugu., Atzo zuek bost garagardo botila edan zenituzten., Gaur haiek zortzi baso ardo edan dituzte., Gaur nik sei baso ur edaten dut., Bart zuk bi botila ardo edan zenuen., Bart Mirenek ez zuen ardorik edaten., Gaur goizean guk ur edan dugu., Atzo zuek bi freskagarri botila edan zenituen., Gaur haiek ez dute freskagarririk edan., Gaur zuk freskagarri bi botila edan duzu., Bart nik garagardo botila bat neukan mahai gainean., Atzo zuk bi baso ardo zenituen mahai gainean., Gaur goizean Dortokak ur botila bat zuen han., Bart guk sei botila ardo geneuzkan aulkiaren azpian., Bart zuk ate atzean hamabi freskagarri botila zeneuzkan., Gaur goizean ikasleek botila bat ardo zeukaten gelan.

46. Jan

Jan 1

Learn: jan, jaten, jango, ogi, arroz, gazta, izozki, Atzo, nik ogia jan nuen., Egunero, zuk sagar bat jaten duzu., Saguak gazta jango du., Guk arroza jango dugu., Zuek izozkia jaten ari zara., Gaur goizean, neskek ogia jan dute., Ni arroza jaten ari naiz., Gaur goizean, zuk ogi beroa jan duzu., Egunero, mutilak izozki hotza jaten du., Zuek gazta horia jaten ari zarete., Atzo, sukaldariek izozkia jan zuten.

Jan 2

Learn: haragi, txerriki, txuleta, barazkiak, entsalada, letxuga, babarrun, artoa, Nik ez dut haragirik jaten., Atzo zuk haragia jan zenuen., Emakumeek oilaskoa jango dute., Arraina eta txerria zuriak dira., Egunero haiek jaten dute arraina., Oilaskoak ez zuen arrautza jan., Sugeak txuleta eta arrautzak jango ditu., Bart txerriak ez zuen txerrikia jan., Gizonak txuleta ere jan zuen., Txuleta hotza dago., Txistorra ez da zuria., Nik txistorra eta arrautzak jango ditut., Bart nik haragia egosi nuen nire etxean., Zuk oilaskoa egosi duzu gaur goizean., Done Jakue bi arrain izan zituen., Gaur goizean guk sei arrautza egosi ditugu., Zergatik zuk egosten duzu txerria?, Mikelen arrebak egostiko dago txuleta., Miren ahizpak egostiko dago txistorrak., Barazkiak berdeak dira., Gu ez dugu tomaterik edo artorik., Gizonek azenarioak jaten dituzte., Nire entsaladako letxugak eta tomateak nik gustatzen zaizkit., Entsaladak azenarioak, tomateak eta letxugak ditu., Zuk babarrunak jaten dituzu egunero?, Artoa horia da., Artoa eta babarrunak barazkiak dira.

Jan 3 (Breakfast)

Learn: gosari, gosaldu, gosaltzen, gosalduko, zopa, fruta, mahats, gose, prest, Gosaria prest dago., Ni gose naiz. Noiz da gosaria?, Nik txuleta bat nahi dut gosaltzeko., Apaiza gaur etxean gosaltzen., Gaur goizean nik gosaldu dut., Egunero nik gosaltzen dut., Ni arrautzak eta txerria gosaltzen ari naiz., Bihar nik etxean gosalduko dut., Gidariek jatetxean gosalduko dute., Zopa hotza da, Zopa prest al dago?, Nik babarrun zopa nahi dut., Mahatsak fruta dira., Mahatsak berdeak dira., Guk gosaltzeko fruta hartzen dugu., Sagarrak ere fruituak dira., Limoiak fruituak al dira?, Sugea gose da., Ikasleak ere gose dira., Zu gose zara?, Bai, ni oso gose naiz., Txuletak prest daude., Gosaria ez dago oraindik prest., Arrautzak prest daude.

Jan 4 (Lunch and Dinner)

Learn: bazkari, bazkaldu, bazkaltzen, bazkalduko, afari, afaldu, afaltzen, afalduko, pintxo, Bazkaria prest dago., Egunero nik pizza jaten dut bazkaltzeko., Bazkaltzeko guk pintxoak jaten ari gara., Atzo, nik Donostian bazkaldu nuen., Gaur, nik etxean bazkaldu dut., Egunero, nik hamabietan bazkaltzen dut., Gaur, sukaldariak bazkaltzen ari dira parkean., Bihar guk babarrun zopa jango dugu bazkaltzeko., Bihar guk Irunen bazkalduko dugu., Bihar zaldiek bazkaria egingo dute baserrian., Afaria prest dago., Guk zortzietan afaldu genuen, Atzo, hontzak zuhaitz batean afaldu zuen., Gaur, katuak sagu bat jan du afaltzeko., Egunero, guk etxean afaltzen dugu., Gidariak jatetxe batean afaltzen ari dira., Bihar, irakasleek eskolan afalduko dute., Guk afaltzeko pintxoak izango ditugu., Apaizak afaria egingo du elizan.

Jan 5 (Spices)

Learn: gatz, gatzi, azukre, piper, gozoa, garratza, ozpina, mina, Gatza gazia da., Haragia gazia da., Non dago gatza., Azukrea gozoa da., Mahatsak gozoak dira., Ardoa ere gozoa da., Piperra mina da, Non dago piperra., Txuletarako piperra nahi dugu., Ozpina garratza da., Limoiak garratzak dira., Laranjak ere garratzak dira., Ozpina ez dago hemen., Non dago ozpina?, Arraina mina da., Babarrun zopa ere mina da.