LibreLingo

1. Basics

Basics 1

Learn: gizon, emakume, mutil, neska, ni naiz, zu zara, hura da, bat, kaixo, Ni gizon bat naiz., Kaixo. Ni Terese naiz., Ni neska bat naiz., Kaixo, ni mutil bat naiz., Zu neska bat zara., Zu emakume bat zara., Zu gizon bat zara., Hura Mikel da., Aitor mutil bat da., Miren emakume bat da.

Basics 2

Learn: gizona, emakumea, mutila, ere, irakasle, irakaslea, ikasle, ikaslea, epa, Epa. Ni Aitor naiz. Ni mutila naiz., Epa. Ni Terese naiz. Ni neska naiz., Kaixo. Ni Miren naiz. Ni irakaslea naiz., Epa. Ni ere irakasle bat naiz., Zu Mikel zara. Zu gizona zara., Zu Aitor zara. Zu ikasle bat zara., Zu Miren zara. Zu emakumea zara., Zu Aitor zara. Zu mutila zara., Hura Miren da. Miren emakumea da., Miren ere irakaslea da., Hura Terese da. Hura ikaslea da.

Basics-3

Learn: gu gara, zuek zarete, haiek dira, eta, gizonak, emakumeak, mutilak, neskak, irakasleak, ikasleak, Epa. Gu Mikel eta Joseba gara., Gu gizonak gara., Kaixo. Gu Miren eta Aintza gara., Gu emakumeak gara., Gu ikasleak gara., Zuek Aitor eta Jon zarete., Zuek mutilak zarete., Zuek irakasleak zarete., Haiek Aitor eta Jon dira., Haiek ere mutilak dira., Terese eta Karmele neskak dira., Terese eta Karmele ere ikasleak dira.

2. Questions and Greetings

Questions

Learn: zer, nor, nortzuk, autobus, kotxe, autobusak, kotxeak, al, edo, Kaixo. Nor zara zu?, Zer zara zu?, Zu al zara irakaslea?, Zu irakaslea edo ikaslea zara?, Nor da hura?, Zer da hura?, Hura neska da?, Hura mutila da?, Hura al autobusa da?, Kotxe al bat ere da., Hura autobusa edo kotxea da?, Nortzuk gara gu?, Zer gara gu?, Nortzuk zarete zuek?, Nortzuk dira haiek?, Zer dira haiek?, Haiek al autobusak dira?, Haiek autobusak edo kotxeak dira?, Zer zarete zuek?, Zuek al zarete irakasleak?, Nortzuk irakasleak dira?, Nortzuk emakumeak dira?, Nortzuk gizonak dira?, Nortzuk dira haiek?, Haiek emakumeak edo gizonak dira?

Greetings 1

Learn: Arratsalde on, barkatu, Berdin!, Egon on, Eskerrik asko, ondo, bai, Zer moduz?, Barkatu. Nor zara zu?, Egun on. Zer moduz?, Gu Mikel eta Joseba gara., Eskerrik asko. Gu ondo gara., Haiek Mikel eta Miren dira?, Arratsalde on. Zu Mikel al zara?, Zu ondo zara?, Bai. Ni ondo naiz., Bai. Ni ere berdin naiz., Hura al Mikel da?, Bai. Hura Mikel da., Kaixo Mikel. Zer moduz?, Ondo. Eskerrik asko., Berdin. Eta zu?

Greetings 2

Learn: agur, bihar, arte, ez da ezer, gabon, gero, berandu, ongi etorri, Ongi etorri. Zer moduz?, Agur Mikel., Gabon Mikel., Bihar arte., Gero arte., Eskerrik asko., Ez da ezer., Barkatu. Berandu naiz., Berandu da. Agur., Epa. Berandu naiz?, Barkatu. Autobusa berandu da.

3. People and Past

People and Past 1

Learn: erizain, gidari, mediku, polizia, tour gida, turist, Barkatu. Nor da gidaria?, Hura autobus gidaria da., Barkatu. Nor da tour gida?, Arratsalde on. Ni tour gida naiz., Haiek turistak dira., Kaixo. Ni ere erizaina naiz., Egun on. Zu al medikua zara?, Epa. Gu ikasleak gara., Bai. Gu gidariak gara., Bai. Gu medikuak gara., Zuek turistak zarete., Zuek al poliziak zarete?, Hura al polizia bat da?, Haiek erizainak edo medikuak dira?

People and Past 2

Learn: ni nintzen, zu zinen, hura zen, gu ginen, zuek zineten, haiek ziren, orain, baina, Ni ikaslea nintzen, baina orain irakaslea naiz., Ni turista nintzen, baina orain tour gida naiz., Zu gidaria zinen, baina orain irakaslea zara., Zu neska zinen, baina orain emakume zara., Hura irakaslea zen, baina orain erizaina da., Hura polizia zen, baina orain tour gida da., Gu mutilak ginen, baina gizonak gara., Gu turistak ginen, baina orain ikasleak gara., Zuek medikuak zineten, baina orain turistak dira., Zuek ikasleak zineten, baina orain medikuak zarete., Haiek ikasleak ziren, baina orain erizainak dira., Haiek gidariak ziren, baina orain ikasleak dira.

People and Past 3

Learn: etxekoandre, lagun, camarero, sukaldaria, apaiz, arrotz, Ni neska nintzen, baina orain etxekoandrea naiz., Ni ikaslea nintzen, baina orain apaiza naiz., Zu camareroa zinen, baina orain irakaslea zara., Zu arrotza zinen, baina orain laguna zara., Hura gidaria zen, baina orain sukaldaria da., Hura sukaldaria zen, baina orain medikua da., Gu lagunak ginen, baina orain arrotzak gara., Gu camareroak ginen, baina orain poliziak gara., Zuek turistak zineten, baina orain apaizak zara., Zuek arrotzak zineten, baina orain lagunak zara., Haiek erizainak ziren, baina orain etxekoandreak dira., Haiek mutilak ziren, baina orain apaizak dira.

4. Adjectives and No

Adj 1

Learn: beltz, zuri, gorri, laranja, hori, berde, urdin, gris, poltsa, Autobusa horia edo autobus laranja da?, Autobus berdea zen, baina orain horia da., Autobusa gorria eta beltza da eta kotxea urdina eta laranja da., Kotxe beltza zen, baina orain gorria da., Kotxe bat zuria da eta kotxe bat urdina da., Haiek kotxe zuriak ziren, baina orain horiak dira., Poltsa bat beltza zen eta poltsa bat grisa zen., Poltsa bat berdea zen., Poltsak horiak ziren., Autobusa eta kotxea urdinak dira., Autobusa beltza zen eta kotxea zuria zen., Kotxea laranja zen., Poltsak laranjak eta berdeak dira., Kotxeak grisak dira.

Adj 2

Learn: ez, baizik, hotel, eliza, ostatu, denda, etxe, Ez da hotela, baizik denda., Ez zen etxea, baizik ostatua., Hotela ez da berdea, baizik gorria da., Denda ez da grisa., Hotelak ez ziren grisak., Autobusak ez ziren gorriak., Ostatu ez zen beltza., Ostatua ez da zuria., Ez da etxe beltza, baizik eliza zuria baizik., Eliza ez zen zuria, baina ostatua zuria zen., Ez zen denda, baizik etxe bat zen., Ez da denda gorria, baizik denda berdea., Dendak ez ziren zuriak, baina berdeak., Hura ez da medikua, baina ni medikua zen., Hura ez zen ikaslea, baina ni irakaslea nintzen., Zu ez zara polizia., Gu ez ginen medikuak, baizik erizainak., Zuek ez zineten turistak.

Adj 3

Learn: handi, txiki, altu, labur, gizen, argal, gazte, zahar, more, Autobusa handia eta morea da., Autobus txiki berdea zen., Autobus altua morea da., Kotxe labur morea zen., Kotxe labura zuria eta zaharra da., Gidari gaztea argala eta labura zen., Gizon zahara gizena eta altua da., Hotelak altuak eta zuriak ziren., Hotel altuak horiak edo zuriak ziren., Kotxe handia laranja da., Kotxe laranja handia zen., Kotxeak grisak dira., Etxekoandrea altua da eta laguna labura da., Camareroa argala zen, eta sukaldaria gizena zen., Medikua labura da, baina ez da gizena., Apiza altua eta argala da, ez da labura eta gizena., Arrotza zaharra eta argala zen., Sukaldaria labura eta gizena da.

Adj 4

Learn: eder, itsusi, polit, berri, azkar, motel, Emakumea polita da, baina gizona itsusia da., Erizaina polita da eta medikua ederra., Ikaslea polita da, baina gidaria itsusia da., Tour gida polita da, baina turista ederra da., Medikua ez da itsusia, baizik ederra da., Polizia gizon gaztea eta ederra da., Emakume gazteak eta politak dira., Gidaria ez da ederra., Kotxe berria urdina eta kotxe zaharra berdea da., Kotxe urdina zaharra eta kotxe berdea polita da., Kotxea ez da zaharra, baizik berria da., Kotxe berria azkarra eta kotxe zaharra motela da., Kotxe urdina motela eta kotxe azkarra da.

5. Animaliak

Animals 1

Learn: animalia, dortoka, hontz, katu, oilasko, txakur, txori, Lili dortoka berdea da., Hontz gizena itsusia da.., Oilaskoa eta hontza txoriak dira., Txakur gaztea argala da., Txakur zaharra motela da., Txori morea txikia da., Katu argala labura da., Txakurrak eta katuak animaliak dira., Mutila ez da katua, Animalia handia ez zen beltza., Dortoka azkarra zen., Oilasko zuriak eta dortoka grisak dira., Hontza animalia da?, Austobusa ez da animalia., Hontzak eta oilaskoak animaliak dira., Mutilak eta neskak ere animaliak dira., Ni katu gizen bat nintzen., Zu txakur argal bat zinen.

Animals 2

Learn: ahuntz, ardi, arrain, behi, sagu, suge, txerri, zaldi, marroi, Zu sagua zara., Behia marroia da., Ardiak zuriak edo beltzak dira., Ahuntzak beltzak dira., Gida suge horia zen., Gidaria txerria da., Behiak dira. Ez dira ahuntzak., Zuek txerri altuak eta ardi laburak zarete., Hura txoria da, ez arraina., Zaldia animalia da?, Bai. Zaldiak animalia handiak dira., Ahuntza ez da txoria., Arraina txoria da? Ez da., Arraina ez da sugea., Ez da ardia, baizik ahuntz bat., Behia ez da apaiza.

Animals 3

Learn: ahul, indartsu, jator, luze, on, txar, euskal, Ahuntz handia indartsua zen., Zaldi euskalak ederrak eta jatorak dira., Txerri txikia ona da., Dortoka handia eta motela zen., Txakur berria ona da., Suge luzea jatora da, baina ahula., Behi onak eta zaldi txarrak dira., Sagu txikia txarra zen., Ardi euskalak azkarra dira., Hontz txikia eta berdea ahula eta motela da., Zaldi altua ederra da., Txoria azkarra indartsua da., Arrain horiak motelak eta itsusiak ziren., Hontz itsusi gizen berdea txarra da., Dortoka polit berdea jatora da.

6. This, That and My

This, That and My 1

Learn: hau, hauek, hori, hura, haiek, eskola, liburu, Katu handi hau laranja da, baina ahula., Katu laranja hau handia da., Katu handi hau laranja zen, baina orain urdina da., Hau Joseba da. Kaixo Joseba, zer moduz?, Mutil hau Iziar da., Nor da hau?, Hau irakaslea da., Zer da hau?, Eskola hori ez da berdea, horia baizik., Hau eskola zen, baina orain hotela da., Zer dira hauek?, Hauek hotelak dira., Liburu hauek berdeak dira., Hori autobus berdea da., Zer da hori?, Hori da Iziar. Iziar mutil indartsua da., Katu beltz hori ahula da., Hotel horiek zuriak dira., Ikasle horiek mutil indartsuak dira., Hura katu hura beltza da., Gizon hura irakaslea da., Hotel haiek berdeak dira., Neska haiek ikasleak dira., Hotel haiek berdeak zineten, baina orain laranjak dira., Txakur txiki horiek grisak dira, baizik txakur handi hauek beltzak dira., Autobusa hau eta kotxe horiek urdina dira., Hau autobusa da, baina hori kotxea da.

This, That and My 2

Learn: nire, zure, bere, gure, zuen, haien, Hura nire irakaslea da., Haiek nire zaldiak dira., Hura ere nire irakaslea da., Zuek nire lagunak zarete., Gu zuen ikasleak gara., Zure medikua irakaslea zen., Ni zure irakaslea naiz., Bai. Ni bere erizaina naiz, Gu bere ikasleak gara?, Hura gure autobus gidaria da., Zuek gure gidariak zarete?, Haiek zuen irakasleak dira., Hori da zuen eskola., Hura zuen laguna dira., Zu haien gidaria zara?, Bai. Ni haien medikua naiz., Haien irakaslea medikua zen.

7. NOREN (Possessive Genitive) Case

NOREN 1

Learn: apaizaren, etxekoandrearen, emakumearen, gidariaren, gizonaren, irakaslearen, ikaslearen, erizainaren, poliziaren, Apaizaren eliza polita eta zuria da., Etxekoandrearen etxea berria eta berdea da., Emakumearen katuak txikiak eta laranjak ziren., Gidariaren autobusa horia eta motela da., Gizonaren txakurrak handiak eta beltzak ziren., Irakaslearen eskola urdina zen., Ikaslearen liburuak gorriak dira., Erizainaren poltsa morea zen., Poliziaren kotxea azkarra da.

NOREN 2

Learn: lagunen, medikuen, erizainen, arrotzen, camareroen, mutilen, nesken, sukaldarien, turistaren, Lagunen zaldia indartsua da., Medikuen hontzak itsusiak ziren., Erizainen txoriak jatorak dira., Arrotzen sugeak luzeak ziren., Camareroen oilaskoak laburrak dira., Mutilen arraina ahula zen, Nesken ardiak onak dira., Sukaldarien txerriak txarrak ziren., Turisten ostatua zaharra da.

NOREN 3

Learn: Aitorren, Arantxaren, Josabaren, Jonen, Mirenen, noren, liburu, arkatz, boligrafo, baloi, bizikleta, erloju, Aitorren ahuntza gizena da., Arantxaren behiak gazteak dira., Josabaren sagua argala zen., Jonen oilaskoak altuak ziren., Noren boligrafoa da?, Nire lagunaren boligrafoa da., Zu Mirenen laguna zara?, Bai, ni Mirenen lagun naiz., Norena da arkatza?, Mirenen arkatza da., Noren baloia da?, Zure lagunaren baloia da., Norenak dira bizikletak?, Nire lagunen bizikletak dira., Bere erlojua da., Norena da liburua?, Nire erlojuak dira., Liburuak Mikelenak dira., Norenak dira liburuak?, Liburuak ikasleenak dira.

NOREN 4

Learn: aterki, alkondara, arropak, berokia, betaurrekoak, eraztuna, eskularruak, galtzerdiak, gerrikoa, Norenak dira aterkiak?, Aterkiak Anitzarenak dira., Norena da alkandora?, Noren arropak dira horiek?, Noren betaurrekoak dira?, Horiek dira Mirenen betaurrekoak., Norena da berokia?, Hori da behiaren armarria., Eraztuna txikia da, baina polita., Zure galtzerdiak laranjak eta berdeak dira., Gizonaren gerrikoa handia eta beltza da., Alkandorak eta galtzerdiak arropak dira., Apaizaren berokia labura da., Neskaren eskularruak urdinak dira., Nire galtzerdiak gorriak eta zuriak dira., Hori da dortokaren eraztuna., Gerrikoak luzeak dira., Irakaslearen eskularruak beltzak dira.

8 Possessive Pronouns

Possessive Pronouns 1

Learn: nirea, zurea, berea, gurea, zuena, haiena, zein, motxila, Boligrafoa beltza nirea da., Kotxe gorri hori nirea da., Motxila hau nirea da., Aterki urdina nirea da., Motxila berdea zurea da., Zein motxila da zurea?, Zein boligrafoa da zurea., Zein aterkia da zurea?, Kotxe grisa berea da., Motxila hori berea da., Zein arkatz da berea?, Arkatz morea berea da., Zein etxea da gurea?, Etxe zuri berria gurea da., Zein baloia da gurea?, Bizikleta gorria gurea da., Zein erlojua da zuena?, Baloia zuria zuena da., Zein bizikleta da zuena?, Erloju laranja zuena da., Zein liburua haiena da?, Liburu horia zaharra haiena da., Liburu hura haiena da., Zein arropa da haiena?, Arropa horia haiena da.

Possessive Pronouns 2

Learn: nireak, zureak, bereak, gureak, zuenak, haienak, norenak, Zein aterkiak dira nireak?, Aterki beltzak zureak dira., Norenak dira alkandora zuriak?, Alkandora zuriak nireak dira., Zein dira nire berokiak?, Beroki beltzak zureak dira., Noren betaurrekoak dira hauek?, Betaurreko hauek bereak dira., Norenak dira boligrafo horiek?, Horiek dira bere boligrafoak, Zein arkatz dira bereak?, Horiek dira bere arkatzak., Zein eraztun dira gureak?, Eraztun horiak gureak dira., Norenak dira eskularruak?, Horiek dira gure eskularruak., Noren erlojuak dira horiek?, Erlojuak horiek zuenak dira., Zein eskularruak dira zuenak?, Eskularru moreak zuenak dira., Zein dira zuenak motxilak?, Motxila urdinak haienak dira., Noren zorroak dira horiek?, Zorro horiek haienak dira., Noren jaka dira hauek?, Jakak marroiak haienak dira.

Possessive Pronouns 3

Learn: gona, jaka, jertse, prakak, soinekoa, txanoa, zapatak, zorroa, Noren jertse da?, Norenak gonak dira?, Gona luzeak nireak dira., Zure jaka da?, Nire jaka urdina da., Txoriaren jertsea da., Zaldiaren jertsea berdea da., Gure prakak dira., Hontzaren prakak laburak dira., Anitzaren soinekoa da., Dortokaren soinekoa beltza da., Txanoak Anitzarenak dira., Zapatak Mikelenak dira., Mikelen zapatak gorriak dira., Noren zorroa da?, Zure zorroa marroia da., Txerriaren txanoa morea da., Oilaskoaren gona luzea da., Norenak dira prakak?, Horiek dira bere prakak., Zein txano dira bereak?, Horiek dira bere txanoak., Zein galtzerdi dira gureak?, Galtzerdi laranjak gureak dira., Noren zapatak dira horiek?, Horiek dira gure zapatak., Zein soineko dira zuenak?, Soineko moreak zuenak dira.

9. To be or not to be (Egon)

Egon 1

Learn: Ni nago, zu zaude, hura dago, gu gaude, zuek zaudete, haiek daude, zuhaitz, non, kanpo, barruan, Arratsalde on. Non zaude zu?, Ni etxean nago., Barkatu. Ni on nago?, Egun on. Zu gure ostatuan zaude., Non dago etxekoandrea?, Etxekoandrea barruan dago., Non dago arrotza?, Arrotza hotelan dago., Barkatu. Gu non gaude?, Egun on. Gu elizan gaude., Zuek kanpoan zaudete. Gu barruan gaude., Zuek elizan ere zaudete., Apaizak elizan daude., Badaude hontzak elizan., Txoria dago zuhaitzean., Non gaude gu?, Gu ostatuan gaude., Non daude erlojuak?, Haiek poltsan daude., Mutila dago zuhaitzean., Oilaskoak ere kanpoan daude., Sagua barruan dago, Sugea ez dago barruan.

Egon 2

Learn: Madril, Espainia, Europa, hemen, hor, han, Euskal Herrian, baso, laku, Sukaldaria Euskal Herrian dago., Non dago gona?, Zu lakuan zaude., Alkandora hor dago., Gu Madrilen gaude., Non dago Madril?, Madril Espainian dago., Non dago Espainia?, Espainia Europan dago., Zuek basoan zaudete., Non daude haiek?, Haiek han daude., Zuek Euskal Herrian zaudete., Non dago bere berokia?, Bere etxea Espainian dago., Zure eskularruak ez daude hemen., Non daude zure aterkiak?, Nire lagunak Euskal Herrian daude., Ni hemen nago., Gerrikoa ez dago hemen.., Badago hori dortoka., Han Espainia dago., Zer dago han?, Baso bat eta laku bat daude han.

Egon 3

Learn: mendi, Irun, Donostia, Gasteiz, Bilbo, kale, Frantzia, ibai, Begira!, Hura Frantzia dago., Frantzia ere dago Europan?, Begira! Frantzia dago., Gu Gasteizen gaude., Non dago Gasteiz?, Gasteiz Euskal Herrian dago., Non dago Donostia?, Donostia Euskal Herrian dago., Bilbo ere Euskal Herrian dago., Non dago ibaia?, Ibaia Donostian dago., Haiek han daude., Ni Irunan nago., Zu Euskal Herrian zaude., Non dago eraztuna?, Eraztuna Bilbon dago., Zer dago mendian?, Begira! Ardiak mendiaetan daude., Begira! Ahuntzak basoetan daude., Dortokak lakuetan daude., Arrainak ibaietan daude., Gure txakurra kalean dago., Katuak ere kaletan daude., Begira! Badaude sugeak zuhaitzetan.

10. Numbers and Math

Numbers and Math 1

Learn: bat, bi, hiru, lau, bost, euro, zenbat, Barkatu. Zenbat da liburua?, Egun on. Liburua bost euro da., Barkatu. Zenbat gizon daude?, Bi emakume daude., Arratsalde on. Aitor naiz. Mutil bat naiz., Zenbat erizain daude?, Lau neska daude., Zenbat gidari daude?, Hiru mediku daude., Zenbat polizia daude?, Lau turist daude., Zenbat da motxila., Baloi bost euro da., Boligrafo bat bi euro da., Aterkia bost euro da., Hiru oilasko daude?, Ez, bi txakur eta bost katu daude.

Numbers and Math 2

Learn: sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, gehi, ken, Zenbat sagu daude?, Zazpi dortoka daude. Lili eta sei lagun daude., Gu hamar etxekoandre gara., Zenbat ardi daude?, Zortzi suge daude., Zenbat ahuntz daude?, Bederatzi behi daude, Zer da sei gehi zortzi?, Zazpi gehi hiru hamar dira., Zer da bederatzi euro gehi bi euro?, Bi euro eta bost euro, zazpi euro dira., Zein da hamar euro ken bi euro?, Bederatzi euro ken euro bat zortzi euro dira., Ez, sei txerri eta bederatzi arrain daude., Hamar sukaldari ken lau sukaldari sei sukaldari dira.

Numbers and Math 3

Learn: hamaika, hamabi, hamahiru, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemazortzi, hemeretzi, Zenbat apaiz daude?, Hemeretzi apaiz daude., Zenbat zarete?, Hamabi gara., Zenbat arrotz daude?, Hamahiru arrotz daude., Hamaika sukaldari eta hemazortzi camarero daude., Zer dira hamazazpi eta hamalau?, Hamabost gehi bat hamasei dira., Zer da hamar gehi lau?, Hamabi gehi bost hemeretzi dira., eta zer dira hamaika eta hamahiru?, hemazortzi ken lau hamalau dira., Zer dira hamazazpi ken bat?, Hamasei txori, hamabost oilasko eta hontz bat daude., Hamaika ahuntz eta sei ardi hamazazpi animalia dira.

11. Family

Family 1

Learn: aitona-amonak, aiton, amon, gurasoak, aita, ama, seme, alaba, Gure aitona-amonak medikuak dira., Gu haien aitona-amonak gara., Bere aitona-amonak zaharrak eta laburrak dira., Gure aitona altua eta argala da., Haien aitona gidaria da., Aitonaren zaldia handia eta beltza da., Haien amona laburra eta gizena da., Zure amonaren baloia da., Gure amona irakaslea da., Haiek gure gurasoak dira., Gure gurasoen kotxea urdina da., Haien gurasoen etxea handia eta zuria da., Hura gure aita da., Gure aitaren aita gure aitona da., Gure aita eta ama dira gure gurasoak., Hura zuen ama da., Haien ama tour gida da., Amaren ama bere amona da., Bere semea apaiza da., Mutil hau nire semea da., Nire semearen arkatza da., Zure aitonaren semea zure aita da., Zure amonaren alaba zure ama da., Neska hau nire alaba da., Nire alaba erizaina da., Turista nire alaba da., Zure alabak ikasleak dira., Nire alabaren boligrafoa da.

Family 2

Learn: biloba, emaztea, senarra, izeba, osaba, lehengusu, lehengusina, seme-alba, ume, Haiek gure bilobak dira., Nire semearen semea nire biloba da., Nire alabaren alaba nire biloba da., Emakumea hau nire emaztea da., Nire emaztea etxekoandrea da., Nire aitaren emaztea nire ama da., Gizon hau nire senarra da., Bere senarra tour gida da., Nire amaren senarra nire aita da., Ni zure osaba naiz., Gure osaba erizaina bat da., Haien izeba medikua da., Hura gure izeba da., Gure izeba irakaslea da., Nire osabaren semea lehengusua da., Nire lehengusua da ere camareroa., Nire izebaren alaba nire lehengusina da., Nire lehengusina ere nire laguna da., Haiek nire seme-alba dira., Zu nire umea zara., Umea nire semea da.

Family 3

Learn: ahizpa, anaia, arreba, neba, iloba, mutillaguna, neskalaguna, Mirenen neba naiz., Mirenen ahizpa naiz., Aitorren anaia naiz, Aitorren arreba naiz., Neska hau nire neskalaguna da., Nire anaiaren neskalaguna jatorra da., Nire arrebaren mutillaguna altua da., Mirenen ahizparen mutillaguna altua da., Aitorren anaiaren neskalaguna argala da., Turista nire iloba da., Gu zure ilobak gara., Umeak horiek gure seme-albak dira., Zure seme-albak ikasleak dira., Gure aitaren anaia gure osaba da., Gure amaren ahizpa gure izeba da., Gure amaren neba gure osaba da., Gure aitaren arreba gure izeba da.

12. Bizi

Bizi 1

Learn: Ni bizi naiz, Zu bizi zara, Hura bizi da, Gu bizi gara, Zuek bizi zarete, Haiek bizi dira, baserri, Ni baserrian bizi naiz., Ni Euskal Herrian bizi naiz., Ni Madrilen bizi naiz., Zu etxean bizi zara?, Non bizi zara zu?, Zu Francian bizi zara., Arraina ibaian bizi da., Gure aitona baserrian bizi da., Non bizi da zure amona?, Non bizi da haien ama?, Haien aita Bilbon bizi da., Txoria basoan zuhaitz batean bizi da., Gu etxe batean bizi gara., Non bizi zarete zuek?, Zuek hemen bizi zarete, Euskal Herrian., Zuek Madrilen bizi zarete?, Non bizi dira bere gurasoak?, Gure aitona-amonak basoan bizi dira., Non bizi dira zure semeak?, Gure alabak gure baserrian bizi dira.

Bizi 2

Learn: Ni biziko naiz, Zu biziko zara, Hura biziko da, Gu biziko gara, Zuek biziko zarete, Haiek biziko dira, Non biziko naiz?, Espainian biziko naiz., Basoan biziko naiz., Etxean biziko zara?, Zein kalean biziko zara?, Hemen biziko zara., Gure izeba Arrano kalean biziko da., Gure osaba Gasteizen biziko da., Non biziko da zure biloba?, Non biziko da bere ahizpa?, Bere arreba Europan biziko da., Non biziko gara?, Euskal Herrian biziko gara., Non biziko zarete?, Zuek hemen biziko zarete, Frantzian biziko zarete., Bere anaiak han biziko dira., Bere nebak ere mendian biziko dira?, Ez, ilobak Madrilen biziko dira., Non biziko dira zure seme-alabak?, Gure lehengusuak ere baserrian biziko dira.

Bizi 3

Learn: Ni bizi nintzen., Zu bizi zinen., Hura bizi zen., Gu bizi ginen, Zuek bizi zineten, Haiek bizi ziren, Italian, duela, urtebete, Ni Italian bizi nintzen, baina orain Espainian bizi naiz., Ni duela bi urte Europan bizi nintzen,, Zu Frantzian bizi zinen duela bost urte., Zuek Euskal Herrian zinen da?, Apaiza elizan bizi zen., Gure umea baserrian bizi zen, baina orain etxea bizi da., Nire emaztea Espainian bizi zen., Nire senarra basoan bizi zen., Gu duela lau urte Bilbon bizi ginen, baina orain Donostian bizi gara., Gu Bilbon bizi ginen duela urtebete., Zuek duela hiru urte Italian bizi zinen., Non bizi ziren?, Gure gurasoak Gasteizen bizi ziren duela hamar urte., Dortokak ibaian bizi ziren., Irakasleak duela hamabi urte bizi ziren eskolan.

13. Verbs1

Verbs1 1

Learn: egon, erori, eseri, esnatu, ibili, iritsi, atzo, berandu, Ni duela zortzi urte Bilbon egon nintzen., Zu ibaian erori zinen duela sei egun., Gure amona hemen eseri zen duela zazpi egun., Gu atzo berandu esnatu ginen etxean., Zuek atzo ibili zineten Madrilen., Gure aitona-amonak duela hamar urte iritsi ziren Donostiara., Ni duela hemeretzi urte iritsi nintzen Espainian., Zu atzo ibili zinen Madrilen., Gure aitona atzo berandu esnatu zen hotelean., Gu etxean eseri ginen atzo., Zuek duela hamabost egun erori zineten elizan., Gure seme-alabak dendan ziren atzo.

Verbs1 2

Learn: gaur, gaur goizean, goiz, garaiz, Ni gaur goizean Bilbon naiz., Zu ere erori zara goiz goizean., Gure aita han eseri da gaur goizean., Gu gaur goiz esnatu gara., Zuek gaur ibili zarete Madrilen., Gure gurasoak garaiz iritsi dira Donostiara., Ni gaur goizean garaiz iritsi naiz., Zu ibili zara gaur., Gure ama goizean goiz esnatu da., Gu gaur goizean liburuen eseri gara., Zuek autobusean erori zarete gaur., Gure alabak Madrilen egon dira gaur goizean.

Verbs1 3

Learn: egunero, gauero, hilero, urtero, egoten, erortzen, eserten, esnatzen, ibiltzen, iristen, Ni hilero bilbon egoten naiz., Zu gauero erortzen zara., Hura egunero hemen eserten da., Gu seietan esnatzen gara., Zuek hilero ibiltzen zarete Madrilen., Haiek egunero seietan iristen dira., Ni egunero hamarretan iristen naiz., Zu urtero ibiltzen zara hemen., Hura egunero esnatzen da bostetan., Gu gauero han eserten gara., Zuek egunero erortzen zarete., Haiek Frantzian egoten dira urtero.

Verbs1 4

Learn: egongo, eroriko, eseriko, esnatuko, ibiliko, iritsiko, bihar, noiz, Ni bihar Bilbon egongo naiz., Zu eroriko zara., Gure biloba hemen eseriko da., Gu esnatuko gara, Zuek bihar ibiliko zarete., Noiz iritsiko dira gure osabak?, Noiz egongo dira gure izebak Espainian?, Bihar zuek eroriko zarete., Gu bihar hemen eseriko gara., Nire emaztea goiz esnatuko da., Zu ibiliko zara hemen., Ni egunero goiz iritsiko naiz.

14. Verbs2

Verbs2 1

Learn: atera, etorri, joan, etzan, poztu, geratu, den astean, atzo, Ni duela urtebete atera nintzen etxetik., Noiz zu etorri zinen elizatik atzo., Nire senarra joan zen den astean., Gu atzo zortzietan etzan ginen., Noiz zuek poztu zineten., Gure seme-alabak den astean etxean geratu zinen., Ni gaur eskolan geratu naiz., Zu poztu zara gaur goizean., Nire umea goiz etzan da gaur., Gu goiz joan gara., Zuek gaur eskolatik garaiz etorri zarete., Gure lehengusuak gaur goizean atera dira ostatutik.

Verbs2 2

Learn: ateratzen, etortzen, joaten, etzaten, pozten, geratu, beti, maiz, ohi, Ni beti ateratzen naiz hoteletatik goiz., Noiz zu ohi etortzen zara dendetatik?, Hura maiz bederatzietan joaten da ostatuetatik., Gu beti hamaiketan etzaten gara., Zuek maiz pozten zarete., Non haiek ohi geratu dira?, Ni maiz egoten naiz elizetan., Zu pozten egon ohi zara., Noiz hura etzaten da ohi?, Gu beti bederatzietan joaten gara., Zuek beti eskolaetatik etortzen zarete seietan., Haiek ohi hamaiketan ateratzen dira elizaetatik.

Verbs2 3

Learn: aterako, etorriko, joango, etzango, poztuko, geratuko, gutxitan, gutxitan, inoiz ez, Ni ez naiz inoiz Espainiatik aterako., Zu gutxitan etorriko zara Donostiatik goiz., Nire senarra garaiz joango da bihar., Gu goiz etzango gara., Zuek poztuko zarete, Gure seme-alabak bihar etxean geratuko dira., Ni bihar eskolan geratuko naiz., Zu bihar poztuko zara., Hura etxean etzango da., Gu bihar joango gara Europatik., Zuek bihar Frantziatik etorriko zarete., Haiek bihar Gasteiztik aterako dira.

15. Come

Come 1

Learn: ni nator, zu zatoz, hura dator, gu gatoz, zuek zatozte, haiek datoz, nondik, Epa. Ni Donostiatik nator gaur goizean., Kaixo. Zu gaur nondik zatoz?, Nondik dator irakaslea?, Medikua gaur Gasteizetik dator, Gu mendietatik gatoz gaur goizean., Nondik zatozte zuek gaur goizean?, Turistak orain Parisetik zatoz., Ni eskolatik dator., Egun on. Zu elizatik zatoz?, Ikasleak etxetik datoz orain., Arratsalde on. Gu hoteletik gatoz., Zuek Frantziatik zatozte., Txakur txiki grisak etxetik datoz.

Come 2

Learn: banku, aireportua, autobus, tren, geltoki, zinema, Egun on. Ni aireportutik nator., Arratsalde on. Zu autobus geltokitik dator?, Apaiza zinematik dator., Arratsalde on. Gu tren geltokitik gatoz., Kaixo. Zuek bankutik etortzen al zatozte?, Aitona-amonak elizatik datoz., Epa. Ni bankutik nator., Epa. Nondik zu zatoz?, Etxekoandrea aireportutik dator., Kaixo. Gu autobus geltokitik gatoz., Arratsalde on. Zuek zinematik zatozte?, Gurasoak tren geltokitik datoz.

Come 3

Learn: nentorren, zentozen, zetorren, gentozen, zentozten, zetozen, atzo, Ni bankutik nentorren., Atzo zu nondik zentozen?, Nondik zetorren polizia?, Erizaina atzo aireportutik zetorren., Gu bankutik gentozen., Atzo zuek nondik zentozten zuek?, Nondik zetozen arrotzak., Ni eskolatik nentorren., Zu zinematik zentozen?, Gu etxetik gentozen., Zuek elizatik zentozten., Txakur txiki grisak bankutik zetozen., Lagunak tren geltokitik zetozen

16. Go

Go 1

Learn: nora, noa, zoaz, doa, goaz, zoazte, doaz, lakura, elizara, hotelera, ostatura, Nora zoaz zu?, Ni lakura noa., Nora doa dortoka polita?, Gu elizara goaz., Nora zoazte zuek?, Haiek Hotelera edo ostatura doaz?, Ni mendira noa., Zu kotxera zoaz?, Ez, hura ez doa dendara, hura baizik bankura doa., Gu basotik gatoz eta ibaira goaz., Zuek basora zoazte?, Gidariak tren geltokira doaz.

Go 2

Learn: nindoan, zindoazen, zihoan, gindoazen, zindoazten, zihoazen, autobusetara, etxeetara, zuhaitzetara, bizikletaetara, Ni mendietara nindoan., Nora zindoazen zu?, Nora zihoan aiton?, Gu basserietara gindoazen., Nora zindoazten zuek?, Amonak dendaetara zihoazen., Ez, ni ez nindoan eskolaetara, baizik ni elizaetara nindoan., Aita ere autobusetara zihoan?, Gu basotik gentozen eta etxeetara gindoazen., Zuek zuhaitzetara zindoazten?, Amak bizikletaetara zihoazen?

Go 3

Learn: Italia, Italiara, Alemania, Alemaniara, Irunera, Euskal Herri, Euskal Herrira, Ni noa Irunera., Zu Donostiara zoaz?, Seme Frantziara doa., Nora goaz gu?, Zuek Europara zoazte., Alabak Bilbora doaz., Ni Gasteizera nindoan., Zu zoaz Italiara?, Izeba Espainiara zihoan., Gu Madrilera gindoazen., Euskal Herrira zindoazten zuek?, Osabak Alemaniara zihoazen.

17. Postpositions

Postpostions 1

Learn: artean, atzean, aurrean, azpian, gainean, ondoan, ezkerrean, eskuinean, Eraztuna gerrikoaren eta poltsaren artean dago., Ahuntz beltza gonaen eta txanoaren artean dago., Arropa bizikleta gorriaren atzean dago., Zaldi altuaren ere bi ardi zuriren atzean dago., Txakur argala motxila berriaren aurrean dago., Jaka laburra jertse moreen aurrean dago., Begira! Txori polita zure etxearen gainean dago., Galtzerdi horiak zapata grisen gainean daude., Soineko berdea zorro marroiaren azpian dago., Gona urdina erlojuen azpian dago., Sagu azkarrak dortoka jatoraren ondoan daude., Begira! Suge luzea hontz itsusiaren ondoan dago., Arrain gizenaren oilasko txikiaren ondoan dago., Prakak ezkerrean daude., Alkandora larangaren ezkerrean dago., Betaurrekoak eskuinean daude., Berokia handiaren eskuinean dago.

Postpostions 2

Learn: alde, ate, leiho, mahai, aulki, parke, zubi, ezker, eskuin, Dortoka zubiaren gainean dago., Zubia ibaiaren gainean dago., Ibaia zubiaren azpian dago., Aulkia mahai azpian dago, Liburua poltsaren ondoan dago., Txoria aulkiaren ondoan dago., Txakurra mahaiaren aurrean dago., Nire neskalaguna parkearen aurrean dago., Umeak atearen atzean daude., Zure mutillaguna behiaren atzean dago., Leihoa ezkerrean dago., Bere arreba ezkerrean dago., Nire lehengusua eskuinean dago., Bere ahizpa eskuinean dago., Atea bi leihoen artean dago., Parkea kalearen eskuin aldean dago., Bere anaia atearen eskuin aldean dago., Kotxea zubiaren ezker aldean dago, Bere neba txerriaren ezker aldean dago.

Postpostions 3

Learn: jatetxe, hondartza, merkatu, plaza, taberna, barruan, kanpoan, Jatetxea tabernaren ondoan dago., Taberna jatetxearen barruan dago., Taberna hotelaren ondoan dago., Sugea parkearen barruan dago., Behia jatetxearen kanpoan dago., Plaza tabernaren aurrean dago., Merkatua hondartzaren eta plazaren artean dago., Hondartza luzea eta zuria da., Taberna jatetxearen azpian dago., Jatetxea tabernaren gainean dago., Plaza handia eta polita da., Neska lagunen artean dago., Zaldia merkatuaren kanpoan dago.

18. Egon2

Egon2 1

Learn: nengoen, zeunden, zegoen, geunden, zeundeten, zeuden, Atzo, Atzo ni Euskal Herrian nengoen., Ni Irunan nengoen., Ni hemen nengoen., Atzo, zu Italian zeunden., Zu al zeunden Bilbon?, Non zeunden zu atzo?, Non zegoen neska atzo?, Zuek bere aita zegoen?, Zer zegoen han?, Liburua nirea non zegoen?, Nire liburua etxean zegoen., Gu Espainian geunden., Nire izebak eta ni Gasteizen geunden., Gure ama eta ni Frantzian geunden., Zuek hor zeundeten., Zuek basoan zeundeten atzo., Non zeuden haiek?, Haiek han zeuden atzo., Nire gurasoak Alemanian zeuden., Non zeuden zure aitona-amonak?, Basoa zegoen han., Bazegoen basoa mendian.

Egon2 2

Learn: dirudun, pobre, bustia, lehorra, garbi, zikin, gose, egarri, Ni pobrea nengoen., Zu egarria zeunden?, Hontz txarra bustia zegoen., Txerri zikina gosea eta egarria zegoen., Etxe handia garbia zegoen., Gizon diruduna zikina zegoen., Neska pobrea egarria zegoen., Gu egarriak geunden., Zuek lehorrak zeundeten., Mutil bustiak goseak zeuden., Mahai berdeak zikinak zeuden., Ni diruduna nengoen, baina orain pobrea nago., Zu bustia zeunden, baina orain lehorra zaude., Umea garbia zegoen, baina hura orain zikina dago., Gu gosea geunden, baina orain egarria gaude., Zu Italian zeundeten, baina orain zu Espainian zaudete., Haiek Donostian zeuden, baina Bilbon daude orain.

Egon2 3

Learn: norbait, zerbait, inor, inor ez, denek, dena, ezer, ezer ez, bero, hotz, Non dago denek?, Inor ez hemen zegoen., Norbait al zegoen hor?, Dena bustia zegoen., Denek gose zeuden., Inor pobrea zen?, Zerbait zikin zegoen, eta orain dena zikin dago., Inor ez zen egarri, baina orain denek daude egarri., Norbait zegoen zuhaitzean. Nor zen?, Zerbait zegoen mahai beltzaren azpian., Inor ez zegoen txori urdinaren ondoan., Ez dago ezer dortoka berdearen ondoan., Inor ez zegoen kotxe gorriaren aurrean., Ezer ez zegoen beroa., Ezer hotz al zegoen?, Inor ez zegoen lehorra., Ezer oilasko atzean zegoen?, Dena bero zegoen., Denek hotzak zeuden.