LibreLingo

1. Basics

Basics 1

Learn: gizon, emakume, mutil, neska, ni naiz, zu zara, hura da, bat, kaixo, Ni gizon bat naiz., Kaixo. Ni Terese naiz., Ni neska bat naiz., Kaixo, ni mutil bat naiz., Zu neska bat zara., Zu emakume bat zara., Zu gizon bat zara., Hura Mikel da., Aitor mutil bat da., Miren emakume bat da.

Basics 2

Learn: gizona, emakumea, mutila, ere, irakasle, irakaslea, ikasle, ikaslea, epa, Epa. Ni Aitor naiz. Ni mutila naiz., Epa. Ni Terese naiz. Ni neska naiz., Kaixo. Ni Miren naiz. Ni irakaslea naiz., Epa. Ni ere irakasle bat naiz., Zu Mikel zara. Zu gizona zara., Zu Aitor zara. Zu ikasle bat zara., Zu Miren zara. Zu emakumea zara., Zu Aitor zara. Zu mutila zara., Hura Miren da. Miren emakumea da., Miren ere irakaslea da., Hura Terese da. Hura ikaslea da.

Basics-3

Learn: gu gara, zuek zarete, haiek dira, eta, gizonak, emakumeak, mutilak, neskak, irakasleak, ikasleak, Epa. Gu Mikel eta Joseba gara., Gu gizonak gara., Kaixo. Gu Miren eta Aintza gara., Gu emakumeak gara., Gu ikasleak gara., Zuek Aitor eta Jon zarete., Zuek mutilak zarete., Zuek irakasleak zarete., Haiek Aitor eta Jon dira., Haiek ere mutilak dira., Terese eta Karmele neskak dira., Terese eta Karmele ere ikasleak dira.

2. Questions and Greetings

Questions

Learn: zer, nor, nortzuk, autobus, kotxe, autobusak, kotxeak, al, edo, Kaixo. Nor zara zu?, Zer zara zu?, Zu al zara irakaslea?, Zu irakaslea edo ikaslea zara?, Nor da hura?, Zer da hura?, Hura neska da?, Hura mutila da?, Hura al autobusa da?, Kotxe al bat ere da., Hura autobusa edo kotxea da?, Nortzuk gara gu?, Zer gara gu?, Nortzuk zarete zuek?, Nortzuk dira haiek?, Zer dira haiek?, Haiek al autobusak dira?, Haiek autobusak edo kotxeak dira?, Zer zarete zuek?, Zuek al zarete irakasleak?, Nortzuk irakasleak dira?, Nortzuk emakumeak dira?, Nortzuk gizonak dira?, Nortzuk dira haiek?, Haiek emakumeak edo gizonak dira?

Greetings 1

Learn: Arratsalde on, barkatu, berdin, Egon on, Eskerrik, Eskerrik asko, ondo, bai, Zer moduz?, Barkatu. Nor zara zu?, Egun on. Zer moduz?, Gu Mikel eta Joseba gara., Eskerrik asko. Gu ondo gara., Haiek Mikel eta Miren dira?, Arratsalde on. Zu al Mikel zara?, Zu ondo zara?, Bai. Ni ondo naiz., Bai. Ni ere berdin naiz., Hura al Mikel da?, Bai. Hura Mikel da., Kaixo Mikel. Zer moduz?, Ondo. Eskerrik asko., Berdin. Eta zu?

Greetings 2

Learn: agur, bihar, arte, ez da ezer, gabon, gero, berandu, ongi etorri, Ongi etorri. Zer moduz?, Agur Mikel., Gabon Mikel., Bihar arte., Gero arte., Eskerrik asko., Ez da ezer., Barkatu. Berandu naiz., Berandu da. Agur., Epa. Berandu naiz?, Barkatu. Autobusa berandu da.

3. People and Past

People and Past 1

Learn: erizain, gidari, mediku, polizia, tour gida, turist, Barkatu. Nor da gidaria?, Hura autobus gidaria da., Barkatu. Nor da tour gida?, Arratsalde on. Ni tour gida naiz., Haiek turistak dira., Kaixo. Ni ere erizaina naiz., Egun on. Zu al medikua zara?, Epa. Gu ikasleak gara., Bai. Gu gidariak gara., Bai. Gu medikuak gara., Zuek turistak zarete., Zuek al poliziak zarete?, Hura al polizia bat da?, Haiek erizainak edo medikuak dira?

People and Past 2

Learn: ni nintzen, zu zinen, hura zen, gu ginen, zuek zineten, haiek ziren, orain, baina, Ni ikaslea nintzen, baina orain irakaslea naiz., Ni turista nintzen, baina orain tour gida naiz., Zu gidaria zinen, baina orain irakaslea zara., Zu neska zinen, baina orain emakume zara., Hura irakaslea zen, baina orain erizaina da., Hura polizia zen, baina orain tour gida da., Gu mutilak ginen, baina gizonak gara., Gu turistak ginen, baina orain ikasleak gara., Zuek medikuak zineten, baina orain turistak dira., Zuek ikasleak zineten, baina orain medikuak zarete., Haiek ikasleak ziren, baina orain erizainak dira., Haiek gidariak ziren, baina orain ikasleak dira.

People and Past 3

Learn: etxekoandre, lagun, camarero, sukaldaria, apaiz, arrotz, Ni neska nintzen, baina orain etxekoandrea naiz., Ni ikaslea nintzen, baina orain apaiza naiz., Zu camareroa zinen, baina orain irakaslea zara., Zu arrotza zinen, baina orain laguna zara., Hura gidaria zen, baina orain sukaldaria da., Hura sukaldaria zen, baina orain medikua da., Gu lagunak ginen, baina orain arrotzak gara., Gu camareroak ginen, baina orain poliziak gara., Zuek turistak zineten, baina orain apaizak zara., Zuek arrotzak zineten, baina orain lagunak zara., Haiek erizainak ziren, baina orain etxekoandreak dira., Haiek mutilak ziren, baina orain apaizak dira.

4. Adjectives and No

Adj 1

Learn: beltz, zuri, gorri, laranja, hori, berde, urdin, gris, poltsa, Autobusa horia edo autobus laranja da?, Autobus berdea zen, baina orain horia da., Autobusa gorria eta beltza da eta kotxea urdina eta laranja da., Kotxe beltza zen, baina orain gorria da., Kotxe bat zuria da eta kotxe bat urdina da., Haiek kotxe zuriak ziren, baina orain horiak dira., Poltsa bat beltza zen eta poltsa bat grisa zen., Poltsa bat berdea zen., Poltsak horiak ziren., Autobusa eta kotxea urdinak dira., Autobusa beltza zen eta kotxea zuria zen., Kotxea laranja zen., Poltsak laranjak eta berdeak dira., Kotxeak grisak dira.

Adj 2

Learn: ez, baizik, hotel, eliza, ostatu, denda, etxe, Ez da hotela, baizik denda., Ez zen etxea, baizik ostatua., Hotela ez da berdea, baizik gorria da., Denda ez da grisa., Hotelak ez ziren grisak., Autobusak ez ziren gorriak., Ostatu ez zen beltza., Ostatua ez da zuria., Ez da etxe beltza, baizik eliza zuria baizik., Eliza ez zen zuria, baina ostatua zuria zen., Ez zen denda, baizik etxe bat zen., Ez da denda gorria, baizik denda berdea., Dendak ez ziren zuriak, baina berdeak., Hura ez da medikua, baina ni medikua zen., Hura ez zen ikaslea, baina ni irakaslea nintzen., Zu ez zara polizia., Gu ez ginen medikuak, baizik erizainak., Zuek ez zineten turistak.

Adj 3

Learn: handi, txiki, altu, labur, gizen, argal, gazte, zahar, more, Autobusa handia eta morea da., Autobus txiki berdea zen., Autobus altua morea da., Kotxe labur morea zen., Kotxe labura zuria eta zaharra da., Gidari gaztea argala eta labura zen., Gizon zahara gizena eta altua da., Hotelak altuak eta zuriak ziren., Hotel altuak horiak edo zuriak ziren., Kotxe handia laranja da., Kotxe laranja handia zen., Kotxeak grisak dira., Etxekoandrea altua da eta laguna labura da., Camareroa argala zen, eta sukaldaria gizena zen., Medikua labura da, baina ez da gizena., Apiza altua eta argala da, ez da labura eta gizena., Arrotza zaharra eta argala zen., Sukaldaria labura eta gizena da.

Adj 4

Learn: eder, itsusi, polit, berri, azkar, motel, Emakumea polita da, baina gizona itsusia da., Erizaina polita da eta medikua ederra., Ikaslea polita da, baina gidaria itsusia da., Tour gida polita da, baina turista ederra da., Medikua ez da itsusia, baizik ederra da., Polizia gizon gaztea eta ederra da., Emakume gazteak eta politak dira., Gidaria ez da ederra., Kotxe berria urdina eta kotxe zaharra berdea da., Kotxe urdina zaharra eta kotxe berdea polita da., Kotxea ez da zaharra, baizik berria da., Kotxe berria azkarra eta kotxe zaharra motela da., Kotxe urdina motela eta kotxe azkarra da.

5. Animaliak

Animals 1

Learn: animalia, dortoka, hontz, katu, oilasko, txakur, txori, Lili dortoka berdea da., Hontz gizena itsusia da.., Oilaskoa eta hontza txoriak dira., Txakur gaztea argala da., Txakur zaharra motela da., Txori morea txikia da., Katu argala labura da., Txakurrak eta katuak animaliak dira., Mutila ez da katua, Animalia handia ez zen beltza., Dortoka azkarra zen., Oilasko zuriak eta dortoka grisak dira., Hontza animalia da?, Austobusa ez da animalia., Hontzak eta oilaskoak animaliak dira., Mutilak eta neskak ere animaliak dira., Ni katu gizen bat nintzen., Zu txakur argal bat zinen.

Animals 2

Learn: ahuntz, ardi, arrain, behi, sagu, suge, txerri, zaldi, Zu sagua zara., Behia marroia da., Ardiak zuriak edo beltzak dira., Ahuntzak beltzak dira., Gida suge horia zen., Gidaria txerria da., Behiak dira. Ez dira ahuntzak., Zuek txerri altuak eta ardi laburak zarete., Hura txoria da, ez arraina., Zaldia animalia da?, Bai. Zaldiak animalia handiak dira., Ahuntza ez da txoria., Arraina txoria da? Ez da., Arraina ez da sugea., Ez da ardia, baizik ahuntz bat., Behia ez da apaiza.

Animals 3

Learn: ahul, indartsu, jator, luze, on, txar, euskal, Ahuntz handia indartsua zen., Zaldi euskalak ederrak eta jatorak dira., Txerri txikia ona da., Dortoka handia eta motela zen., Txakur berria ona da., Suge luzea jatora da, baina ahula., Behi onak eta zaldi txarrak dira., Sagu txikia txarra zen., Ardi euskalak azkarra dira., Hontz txikia eta berdea ahula eta motela da., Zaldi altua ederra da., Txoria azkarra indartsua da., Arrain horiak motelak eta itsusiak ziren., Hontz itsusi gizen berdea txarra da., Dortoka polit berdea jatora da.

6. This, That and My

This, That and My 1

Learn: hau, hauek, hori, hura, haiek, eskola, liburu, Katu handi hau laranja da, baina ahula., Katu laranja hau handia da., Katu handi hau laranja zen, baina orain urdina da., Hau Joseba da. Kaixo Joseba, zer moduz?, Mutil hau Iziar da., Nor da hau?, Hau irakaslea da., Zer da hau?, Eskola hori ez da berdea, horia baizik., Hau eskola zen, baina orain hotela da., Zer dira hauek?, Hauek hotelak dira., Liburu hauek berdeak dira., Hori autobus berdea da., Zer da hori?, Hori da Iziar. Iziar mutil indartsua da., Katu beltz hori ahula da., Hotel horiek zuriak dira., Ikasle horiek mutil indartsuak dira., Hura katu hura beltza da., Gizon hura irakaslea da., Hotel haiek berdeak dira., Neska haiek ikasleak dira., Hotel haiek berdeak zineten, baina orain laranjak dira., Txakur txiki horiek grisak dira, baizik txakur handi hauek beltzak dira., Autobusa hau eta kotxe horiek urdina dira., Hau autobusa da, baina hori kotxea da.

This, That and My 2

Learn: nire, zure, bere, gure, zuen, haien, Hura nire irakaslea da., Haiek nire zaldiak dira., Hura ere nire irakaslea da., Zuek nire lagunak zarete., Gu zuen ikasleak gara., Zure medikua irakaslea zen., Ni zure irakaslea naiz., Bai. Ni bere erizaina naiz, Gu bere ikasleak gara?, Hura gure autobus gidaria da., Zuek gure gidariak zarete?, Haiek zuen irakasleak dira., Hori da zuen eskola., Hura zuen laguna dira., Zu haien gidaria zara?, Bai. Ni haien medikua naiz., Haien irakaslea medikua zen.

7. NOREN (Possessive Genitive) Case

NOREN 1

Learn: apaizaren, etxekoandrearen, emakumearen, gidariaren, gizonaren, irakaslearen, ikaslearen, erizainaren, poliziaren, Apaizaren eliza polita eta zuria da., Etxekoandrearen etxea berria eta berdea da., Emakumearen katuak txikiak eta laranjak ziren., Gidariaren autobusa horia eta motela da., Gizonaren txakurrak handiak eta beltzak ziren., Irakaslearen eskola urdina zen., Ikaslearen liburuak gorriak dira., Erizainaren poltsa morea zen., Poliziaren kotxea azkarra da.

NOREN 2

Learn: lagunen, medikuen, erizainen, arrotzen, camareroen, mutilen, nesken, sukaldarien, turistaren, Lagunen zaldia indartsua da., Medikuen hontzak itsusiak ziren., Erizainen txoriak jatorak dira., Arrotzen sugeak luzeak ziren., Camareroen oilaskoak laburrak dira., Mutilen arraina ahula zen, Nesken ardiak onak dira., Sukaldarien txerriak txarrak ziren., Turisten ostatua zaharra da.

NOREN 3

Learn: Aitorren, Arantxaren, Josabaren, Jonen, Mirenen, noren, liburu, arkatz, boligrafo, baloi, bizikleta, erloju, Aitorren ahuntza gizena da., Arantxaren behiak gazteak dira., Josabaren sagua argala zen., Jonen oilaskoak altuak ziren., Noren boligrafoa da?, Nire lagunaren boligrafoa da., Zu Mirenen laguna zara?, Bai, ni Mirenen lagun naiz., Norena da arkatza?, Mirenen arkatza da., Noren baloia da?, Zure lagunaren baloia da., Norenak dira bizikletak?, Nire lagunen bizikletak dira., Bere erlojua da., Norena da liburua?, Nire erlojuak dira., Liburuak Mikelenak dira., Norenak dira liburuak?, Liburuak ikasleenak dira.

NOREN 4

Learn: aterki, alkondara, arropak, berokia, betaurrekoak, eraztuna, eskularruak, galtzerdiak, gerrikoa, Norenak dira aterkiak?, Aterkiak Anitzarenak dira., Norena da alkandora?, Noren arropak dira horiek?, Noren betaurrekoak dira?, Horiek dira Mirenen betaurrekoak., Norena da berokia?, Hori da behiaren armarria., Eraztuna txikia da, baina polita., Zure galtzerdiak laranjak eta berdeak dira., Gizonaren gerrikoa handia eta beltza da., Alkandorak eta galtzerdiak arropak dira., Apaizaren berokia labura da., Neskaren eskularruak urdinak dira., Nire galtzerdiak gorriak eta zuriak dira., Hori da dortokaren eraztuna., Gerrikoak luzeak dira., Irakaslearen eskularruak beltzak dira.

8 Possessive Pronouns

Possessive Pronouns 1

Learn: nirea, zurea, berea, gurea, zuena, haiena, zein, motxila, Boligrafoa beltza nirea da., Kotxe gorri hori nirea da., Motxila hau nirea da., Aterki urdina nirea da., Motxila berdea zurea da., Zein motxila da zurea?, Zein boligrafoa da zurea., Zein aterkia da zurea?, Kotxe grisa berea da., Motxila hori berea da., Zein arkatz da berea?, Arkatz morea berea da., Zein etxea da gurea?, Etxe zuri berria gurea da., Zein baloia da gurea?, Bizikleta gorria gurea da., Zein erlojua da zuena?, Baloia zuria zuena da., Zein bizikleta da zuena?, Erloju laranja zuena da., Zein liburua haiena da?, Liburu horia zaharra haiena da., Liburu hura haiena da., Zein arropa da haiena?, Arropa horia haiena da.

Possessive Pronouns 2

Learn: nireak, zureak, bereak, gureak, zuenak, haienak, norenak, Zein aterkiak dira nireak?, Aterki beltzak zureak dira., Norenak dira alkandora zuriak?, Alkandora zuriak nireak dira., Zein dira nire berokiak?, Beroki beltzak zureak dira., Noren betaurrekoak dira hauek?, Betaurreko hauek bereak dira., Norenak dira boligrafo horiek?, Horiek dira bere boligrafoak, Zein arkatz dira bereak?, Horiek dira bere arkatzak., Zein eraztun dira gureak?, Eraztun horiak gureak dira., Norenak dira eskularruak?, Horiek dira gure eskularruak., Noren erlojuak dira horiek?, Erlojuak horiek zuenak dira., Zein eskularruak dira zuenak?, Eskularru moreak zuenak dira., Zein dira zuenak motxilak?, Motxila urdinak haienak dira., Noren zorroak dira horiek?, Zorro horiek haienak dira., Noren jaka dira hauek?, Jakak marroiak haienak dira.

Possessive Pronouns 3

Learn: gona, jaka, jertse, prakak, soinekoa, txanoa, zapatak, zorroa, Noren jertse da?, Norenak gonak dira?, Gona luzeak nireak dira., Zure jaka da?, Nire jaka urdina da., Txoriaren jertsea da., Zaldiaren jertsea berdea da., Gure prakak dira., Hontzaren prakak laburak dira., Anitzaren soinekoa da., Dortokaren soinekoa beltza da., Txanoak Anitzarenak dira., Zapatak Mikelenak dira., Mikelen zapatak gorriak dira., Noren zorroa da?, Zure zorroa marroia da., Txerriaren txanoa morea da., Oilaskoaren gona luzea da., Norenak dira prakak?, Horiek dira bere prakak., Zein txano dira bereak?, Horiek dira bere txanoak., Zein galtzerdi dira gureak?, Galtzerdi laranjak gureak dira., Noren zapatak dira horiek?, Horiek dira gure zapatak., Zein soineko dira zuenak?, Soineko moreak zuenak dira.

9. To be or not to be (Egon)

Egon 1

Learn: Ni nago, zu zaude, hura dago, gu gaude, zuek zaudete, haiek daude, zuhaitz, non, kanpo, barruan, Arratsalde on. Non zaude zu?, Ni etxean nago., Barkatu. Non nago?, Egun on. Gure ostatuan zaude., Non dago etxekoandrea?, Etxekoandrea barruan dago., Non dago arrotza?, Arrotza hotelan dago., Barkatu. Non gaude?, Egun on. Elizan gaude., Zuek kanpoan zaudete. Gu barruan gaude., Zuek elizan ere zaudete., Apaizak elizan daude., Badaude hontzak elizan., Txoria dago zuhaitzean., Non gaude gu?, Gu ostatuan gaude., Non daude erlojuak?, Haiek poltsan daude., Mutila dago zuhaitzean., Oilaskoak ere kanpoan daude., Sagua barruan dago, Sugea ez dago barruan.

Egon 2

Learn: Madril, Espainia, Europa, hemen, hor, han, Euskal Herrian, baso, laku, Sukaldaria euskal herrian dago., Non dago gona?, Zu lakuan zaude., Alkandora hor dago., Gu Madrilen gaude., Non dago Madril?, Madril Espainian dago., Non dago Espainia?, Espainia Europan dago., Zuek basoan zaudete., Non daude haiek?, Haiek han daude., Zuek Euskal Herrian zaudete., Non dago bere berokia?, Bere etxea Espainian dago., Zure eskularruak ez daude hemen., Non daude zure aterkiak?, Nire lagunak Euskal Herrian daude., Ni hemen nago., Gerrikoa ez dago hemen.., Badago hori dortoka., Han Espainia dago., Zer dago han?, Baso bat eta laku bat daude han.

Egon 3

Learn: mendi, Irun, Donostia, Gasteiz, Bilbo, kale, Frantzia, ibai, Begira!, Hura Frantzia dago., Frantzia ere dago Europan?, Begira! Frantzia dago., Gu Gasteizen gaude., Non dago Gasteiz?, Gasteiz Euskal Herrian dago., Non dago Donostia?, Donostia Euskal Herrian dago., Bilbo ere Euskal Herrian dago., Non dago ibaia?, Ibaia Donostia dago., Haiek han daude., Irunan nago., Zu Euskal Herrian zaude., Non dago eraztuna?, Eraztuna Bilbon dago., Zer dago mendian?, Begira! Ardiak mendiaetan daude., Begira! Ahuntzak basoetan daude., Dortokak lakuetan daude., Arrainak ibaietan daude., Gure txakurra kalean dago., Katuak ere kaletan daude., Begira! Badaude sugeak zuhaitzetan.

10. Numbers and Math

Numbers and Math 1

Learn: bat, bi, hiru, lau, bost, euro, zenbat, Barkatu. Zenbat da liburua?, Egun on. Liburua bost euro da., Barkatu. Zenbat gizon daude?, Bi emakume daude., Arratsalde on. Aitor naiz. Mutil bat naiz., Zenbat erizain daude?, Lau neska daude., Zenbat gidari daude?, Hiru mediku daude., Zenbat polizia daude?, Lau turist daude., Zenbat da motxila., Baloi bost euro da., Boligrafo bat bi euro da., Aterkia bost euro da., Hiru oilasko daude?, Ez, bi txakur eta bost katu daude.

Numbers and Math 2

Learn: sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, gehi, ken, Zenbat sagu daude?, Zazpi dortoka daude. Lili eta sei lagun daude., Gu hamar etxekoandre gara., Zenbat ardi daude?, Zortzi suge daude., Zenbat ahuntz daude?, Bederatzi behi daude, Zer da sei gehi zortzi?, Zazpi gehi hiru hamar dira., Zer da bederatzi euro gehi bi euro?, Bi euro eta bost euro, zazpi euro dira., Zein da hamar euro ken bi euro?, Bederatzi euro ken euro bat zortzi euro dira., Ez, sei txerri eta bederatzi arrain daude., Hamar sukaldari ken lau sukaldari sei sukaldari dira.

Numbers and Math 3

Learn: hamaika, hamabi, hamahiru, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemazortzi, hemeretzi, Zenbat apaiz daude?, Hemeretzi apaiz daude., Zenbat zarete?, Hamabi gara., Zenbat arrotz daude?, Hamahiru arrotz daude., Hamaika sukaldari eta hemazortzi camarero daude., Zer dira hamazazpi eta hamalau?, Hamabost gehi bat hamasei dira., Zer da hamar gehi lau?, Hamabi gehi bost hemeretzi dira., eta zer dira hamaika eta hamahiru?, hemazortzi ken lau hamalau dira., Zer dira hamazazpi ken bat?, Hamasei txori, hamabost oilasko eta hontz bat daude., Hamaika ahuntz eta sei ardi hamazazpi animalia dira.

11. Family

Family 1

Learn: aitona-amonak, aiton, amon, gurasoak, aita, ama, seme, alaba, Gure aitona-amonak medikuak dira., Gu haien aitona-amonak gara., Bere aitona-amonak zaharrak eta laburrak dira., Gure aitona altua eta argala da., Haien aitona gidaria da., Aitonaren zaldia handia eta beltza da., Haien amona laburra eta gizena da., Zure amonaren baloia da., Gure amona irakaslea da., Haiek gure gurasoak dira., Gure gurasoen kotxea urdina da., Haien gurasoen etxea handia eta zuria da., Hura gure aita da., Gure aitaren aita gure aitona da., Gure aita eta ama dira gure gurasoak., Hura zuen ama da., Haien ama tour gida da., Amaren ama bere amona da., Bere semea apaiza da., Mutil hau nire semea da., Nire semearen arkatza da., Zure aitonaren semea zure aita da., Zure amonaren alaba zure ama da., Neska hau nire alaba da., Nire alaba erizaina da., Turista nire alaba da., Zure alabak ikasleak dira., Nire alabaren boligrafoa da.

Family 2

Learn: biloba, emaztea, senarra, izeba, osaba, lehengusu, lehengusina, seme-alba, ume, Haiek gure bilobak dira., Nire semearen semea nire biloba da., Nire alabaren alaba nire biloba da., Emakumea hau nire emaztea da., Nire emaztea etxekoandrea da., Nire aitaren emaztea nire ama da., Gizon hau nire senarra da., Bere senarra tour gida da., Nire amaren senarra nire aita da., Ni zure osaba naiz., Gure osaba erizaina bat da., Haien izeba medikua da., Hura gure izeba da., Gure izeba irakaslea da., Nire osabaren semea lehengusua da., Nire lehengusua da ere camareroa., Nire izebaren alaba nire lehengusina da., Nire lehengusina ere nire laguna da., Haiek nire seme-alba dira., Zu nire umea zara., Umea nire semea da.

Family 3

Learn: ahizpa, anaia, arreba, neba, iloba, mutillaguna, neskalaguna, Mirenen neba naiz., Mirenen ahizpa naiz., Aitorren anaia naiz, Aitorren arreba naiz., Neska hau nire neskalaguna da., Nire anaiaren neskalaguna jatorra da., Nire arrebaren mutillaguna altua da., Mirenen ahizparen mutillaguna altua da., Aitorren anaiaren neskalaguna argala da., Turista nire iloba da., Gu zure ilobak gara., Umeak horiek gure seme-albak dira., Zure seme-albak ikasleak dira., Gure aitaren anaia gure osaba da., Gure amaren ahizpa gure izeba da., Gure amaren neba gure osaba da., Gure aitaren arreba gure izeba da.

12. Bizi

Bizi 1

Learn: Ni bizi naiz, Zu bizi zara, Hura bizi da, Gu bizi gara, Zuek bizi zarete, Haiek bizi dira, Basseri, Basseria bat bizi naiz., Euskal Herrian bizi naiz., Madrilen bizi naiz., Etxe batean bizi zara?, Non bizi zara?, Francian bizi zara., Arraina ibaian bizi da., Irakaslea Donostian bizi da., Zure laguna non bizi da?, Non bizi da gizona?, Emakumea Bilbon bizi da., Txoria basoan zuhaitz batean bizi da., Gu etxe batean bizi gara., Non bizi zarete?, Zuek hemen bizi zarete, Euskal Herrian., Madrilen bizi zarete?, Non bizi dira saguak?, Saguak basoan bizi dira., Non zure behiak bizi?, Nire behiak gure baserrian bizi dira.

Bizi 2

Learn: Ni biziko naiz, Zu biziko zara, Hura biziko da, Gu biziko gara, Zuek biziko zarete, Haiek biziko dira, Non biziko naiz?, Espainian biziko naiz., Basoan biziko naiz., Etxean biziko zara?, Zein kalean biziko zara?, Hemen biziko zara., Nire laguna Arrano kalean biziko da., Gure aita Gasteizen biziko da., Non biziko da zure ama?, Non biziko da gure irakaslea?, Gure irakaslea Europan biziko da., Non biziko gara?, Euskal Herrian biziko gara., Non biziko zarete?, Zuek hemen biziko zarete, Frantzian biziko zarete., Camareroak han biziko dira., Neskak ere mendietan biziko dira?, Ez, Madrilen biziko dira neskak., Non zure ardiak eta ahuntzak biziko?, Gure ardiak eta ahuntzak ere baserrian biziko dira.

Bizi 3

Learn: Ni bizi nintzen., Zu bizi zinen., Hura bizi zen., Gu bizi ginen, Zuek bizi zineten, Haiek bizi ziren, Italian, duela, urtebete, Italian bizi nintzen, baina orain Espainian bizi naiz., Duela bi urte Europan bizi nintzen,, Zu Frantzian bizi zinen duela bost urte., Zuek Euskal Herrian zinen da?, Apaiza elizan bizi zen., Baserrian bizi zen, baina orain etxea bizi da., Haien semea Espainian bizi zen., Gure aita basoan bizi zen., Duela lau urte Bilbon bizi ginen, baina orain Donostian bizi gara., Gu Bilbon bizi ginen duela urtebete., Duela hiru urte Italian bizi zinen., Non bizi ziren?, Gure gurasoak Gasteizen bizi ziren duela hamar urte., Dortokak ibaian bizi ziren., Irakasleak duela hamabi urte bizi ziren eskolan.