LibreLingo

Ari Izan 3

41. Ari Izan 3

Ari Izan: Present Continuous form of Verbs

  • note that like walking (ibili) going (joan) can also be conjugated so you have two options for present continuous.
  • I am going to the church.
  • Ni elizara noa.
  • Ni elizara joaten ari naiz.

Ari Izan 2

  • lan egiten ari: working
  • lo eginten ari: sleeping
  • irribarre ari: smiling
  • irteten ari: departing
  • itxaroten ari: waiting
  • joaten ari: going

Go Back to Home Page!