LibreLingo

Ukan 2-2

34. Ukan/Edun 2-2

Ukan/Edun 2-2

  • irakurtzen: read (present)
  • ikusten: see
  • egosten: cook (verb)
  • jaten: eat
  • batzuk: a few

Go Back to Home Page!